Κατάστημα

4.450,00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019  31-02/05-06/2019  12-13/10/2019 @Divani Caravel  |   01-02/11/2019 @Munich

1.450,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2019

early bird

Συνέδρια

The Masterminds vol. II

230,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/05/2019

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο
350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/11/2018