Κατάστημα

gIDE Master Class
Μη διαθέσιμο

Συνέδρια

The Masterminds vol. IV

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/07/2021 (Αθήνα)

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13/11/2020 17:00 (Online Zoom Webinar)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-17/01/2021 (Αθήνα)

190.00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/11/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/12/2020 (Αθήνα)