Κατάστημα

FREE WEBINAR & ON DEMAND
100.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 23 Απριλίου 2021, 18:00 (Δωρεάν Zoom Live Webinar ή 100€ On-demand access για 7 ημέρες)

gIDE Master Class
252.00

FREE WEBINAR & ON DEMAND
70.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16 Απριλίου 2021, 18:00 (Δωρεάν Zoom Live Webinar ή 70€ On-demand access για 7 ημέρες)

From: 950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Περίοδος Ι : 24-27 Ιουνίου 2021, Αθήνα, Περίοδος II.15-18 Ιουλίου 2021, Αθήνα, Περίοδος III. 23-25 Ιουλίου 2021, Αθήνα, Περίοδος IV. 30 Σεπτεμβρίου - 03 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα, Περίοδος V. Οκτωβρίος 2021, Αθήνα, Περίοδος VII. 5 - 9 Νοεμβρίου 2021, Μόναχο - Γερμανία, Περίοδος VIII. 20-24 Σεπτεμβρίου 2021, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 2 Απριλίου 2021, 18:00 (Online Zoom Webinar)

ON DEMAND
100.00

On-demand access για 7 ημέρες - Access ticket 100€

FREE WEBINAR
70.00

On-demand access για 7 ημέρες - Access ticket 70€