Κατάστημα

1.200,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30-31/05/2020 (Αθήνα)

350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-24/05/2020 (Αθήνα)

350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)

166,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/05/2020 (Αθήνα)

1.450,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-15/03/2020 (Θεσσαλονίκη)

2.700,002.850,00

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)