Κατάστημα

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/02/2021 (Αθήνα)

2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/10/2020 (Αθήνα)

1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/12/2020 (Θεσσαλονίκη)

1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/02/2021 (Αθήνα)

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Θεσσαλονίκη)

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/10/2020 (Αθήνα)

Virtual Event
Μη διαθέσιμο
92.50

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/7/2020 (Virtual Edition)

FREE WEBINAR
Μη διαθέσιμο