Κατάστημα

Virtual Event
Μη διαθέσιμο
92.50

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/7/2020 (Virtual Edition)

FREE WEBINAR
Μη διαθέσιμο
FREE WEBINAR

Webinars (Archive)

LET’S GO DIGITAL

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30/05/2020 (Online)

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5/05/2020 12/05/2020 19/05/2020 (Online)

FREE WEBINAR
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 11/04/2020 14/04/2020 24/04/2020 (Online)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/06/2020 (Αθήνα)

1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/07/2020 (Αθήνα)

350.00390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)