Κατάστημα

FREE WEBINAR & ON DEMAND
100.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5 Νοεμβρίου 2021, 19:00 (Δωρεάν Zoom Live Webinar ή 100€ On-demand access για 7 ημέρες)

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής:13-14/11/2021 (Θεσσαλονίκη)

166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/11/2021 (Αθήνα)

From: 950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 10-14/11/2021 Session II: 03-06/03/2022 Session III: May 2022 (live patient treatment) Session IV: 14-17/07/2022 Session V: September 2022 (live patient treatment) Session VI: 11-16/11/2022, Munich

From: 950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 18-20/03/2022  Module II: 12-14/05/2022 Module III: 23-25/06/2022  Module IV: 08-09/10/2022

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/10/2021 (Αθήνα)