ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ψηφιακά Πιστοποιητικά SSL Ασφάλειας

Οι ιστοσελίδες με πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιούν τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι πλέον το παγκόσμιο πρότυπο για το Διαδίκτυο και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη της ιστοσελίδας, κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL. Είναι εύκολο να αναγνωρίσετε πότε πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL, το μικρό λουκέτο χρυσού που εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος του προγράμματος περιήγησης σας δηλώνει ότι έχετε μεταφερθεί αυτόματα σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον για τη συναλλαγή σας.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πώς λειτουργεί το SSL

Με τον υπολογιστή του χρήστη μέσω του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL, αποστέλλει το αίτημα στον διακομιστή, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό ψηφιακής ασφάλειας και φιλοξενεί το site www.omnipress.gr στο οποίο πρόκειται να γίνει online συναλλαγή. Ο διακομιστής αποστέλλει: α) το πιστοποιητικό ασφαλείας στον υπολογιστή του χρήστη και επιβεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί τη σωστή σελίδα και β) το δημόσιο κλειδί (κωδικός πρόσβασης). Ο υπολογιστής του χρήστη, χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί για την κρυπτογράφηση εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ., τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας). Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση τους.