Συνέδρια

Available
Seats

Συνέδρια - Έναρξη: 5/11/2022

MIS DAY

Ημερομηνία διεξαγωγής: 05/11/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Συνέδρια - Έναρξη: 10/12/2022

Επετειακό Συνέδριο Periocare

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/12/2022 (Αθήνα)