Συνέδρια

Available
Seats

Συνέδρια - Έναρξη: 9/4/2024

ROOTS SUMMIT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-12/04/2024 (Αθήνα)

Available
Seats

Συνέδρια - Έναρξη: 11/10/2024

Smart Casual Dentistry Σymposium, 2024

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024