Συνέδρια

Available
Seats

Συνέδρια - Έναρξη: 9/12/2022

10 Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Οδοντικής & Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας (ΕΕΟΓΑ)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-11/12/2022