ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος με όνομα www.omnipress.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με στοιχεία: NEW OMNIPRESS IKE, ΑΦΜ: 800918474, Δ.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 144906501000 Διεύθυνση εταιρείας: Λ.Μεσογείων 330, Αγία Παρασκευή, τ.κ. 15342, Τηλ.: (030) 210 2222637, e-mail επικοινωνίας: eleftheria@omnipress.gr  για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακών παραγγελιών (οδοντιατρικά συνέδρια – σεμινάρια) και τη διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την Εταιρεία. Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Όλο το υλικό του site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και των εταιρειών που αντιπροσωπεύονται και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του site www.omnipress.gr χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση της εταιρείας NEW OMNIPRESS IKE σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του site www.omnipress.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους.

Η εταιρεία NEW OMNIPRESS IKE σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων, και καλούμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας να κάνουν το ίδιο. Η εταιρεία ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να τερματίζει – διαγράφει πληροφορίες χρηστών που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων.

Εάν πιστεύετε πως η δουλειά σας έχει αντιγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει την πνευματική σας ιδιοκτησία, παρακαλούμε να μας στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδείξεις αυτού ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.

Τα κείμενα/άρθρα/απόψεις/σχόλια τον χρηστών εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους και όχι απαραίτητα την εταιρεία και την ιστοσελίδα www.omnipress.gr

Η εταιρεία διατηρεί για λογαριασμό της το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Η ιστοσελίδα www.omnipress.gr έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου χωρίς καμία χρέωση, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.omnipress.gr δεν είναι δεσμευτικές ή αντικειμενικές.

Η εταιρεία δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του site για στατιστικούς λόγους και για την ορθή διαδικασία των παραγγελιών . Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.omnipress.gr Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του site ή και των στοιχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.omnipress.gr , έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και τις σχετικά με αυτήν υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις των όρων χρήσης τίθενται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες  προκύπτουν  από τη χρήση, την αντιγραφή ή την παραποίηση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Ιστοσελίδα πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν η Ιστοσελίδα έχει ενημερωθεί.

Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Η παρουσίαση της ιστοσελίδας καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης/συνδρομητής της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή παραβιάζει δικαίωμα που απορρέει από ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτου, ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον παροπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα www.omnipress.gr μόνο και εφόσον συμφωνείτε να κρατήσετε τους λογαριασμούς σας και τους κωδικούς πρόσβασης μυστικούς και μόνο για ατομική χρήση από εσάς και να μην επιτραπεί σε κάθε τρίτο η πρόσβαση ή η χρήση για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών του λογαριασμού σας σε δικτυακούς τόπους τρίτων για πρόσβαση στο λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα www.omnipress.gr Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό σας. Ανά πάσα στιγμή η εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει οποιονδήποτε λογαριασμό καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε λόγο.

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους εξωτερικούς ιστότοπους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σύνδεσμοι παρέχονται “ως έχουν” και ότι μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει αυτούς τους συνδέσμους και δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που διατίθεται σε άλλες τοποθεσίες, ακόμη και αν μια σελίδα ή σελίδες των άλλων δικτυακών τόπων έχουν διαμορφωθεί με μια σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές μυστικότητας ή το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων. Για την προστασία σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους της υπηρεσίας και τις πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο όπως αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλες τοποθεσίες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις στο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλες ιστοσελίδες ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που έγιναν ή δεν έγιναν λόγω εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής πιστοποίησης της ssl 256 bit. Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν δημοσιεύει τα ονόματα και τα στοιχεία των συνδρομητών της.

Σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας εισάγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.) αυτά είναι κρυπτογραφημένα με 128 ή 256 bit.

Πληρωμές

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας www.omnipress.gr για την αγορά συνδρομών των περιοδικών μας και εισιτηρίων για την παρακολούθηση σεμιναρίων-συνεδρίων είτε με φυσική παρουσία του αγοραστή είτε για παρακολούθηση εξ αποστάσεως γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, τραπεζικής κατάθεσης σε συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες και PayPal.

Οι συναλλαγές των αγοραστών στην ιστοσελίδα προστατεύονται από τα συστήματα online  ασφαλείας (ψηφιακό πιστοποιητικό κρυπτογραφημένο με SSL 128 ή 256 bit,  έλεγχος του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας της πιστωτικής κάρτας CCV).

Η εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας και λογαριασμών Paypal, για μελλοντική χρήση, επομένως ο αγοραστής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να ολοκληρώσει κάποια συναλλαγή. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας ή λογαριασμού Paypal, ο αγοραστής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτών.

Για την ολοκλήρωση των αγορών μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας και λογαριασμών Paypal ο αγοραστής ανακατευθύνεται στο περιβάλλον πληρωμής της Alpha Bank και της Paypal.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών και λογαριασμών Paypal.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία νέου ή υφιστάμενου αγοραστή.

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 2551/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την αγορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, με έγγραφη κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eleftheria@omnipress.gr του αιτήματός του. Ακολούθως, η εταιρεία επιστρέφει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της αγοράς του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκείνος πλήρωσε. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η εταιρεία δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή. Στην περίπτωση που ο αγοραστής δηλώσει ενδιαφέρον υπαναχώρησης από την αγορά εισιτηρίου παρακολούθησης σεμιναρίου-συνεδρίου αργότερα των (7) επτά ημερολογιακών ημερών από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου-συνεδρίου το αίτημα του δεν θα γίνεται δεκτό. Τυχόν έξοδα ακύρωσης, αν προκύψουν, αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ενός σεμιναρίου-συνεδρίου για το οποίο ο αγοραστής έχει πληρώσει, η εταιρεία ευθύνεται για την επιστροφή του ποσού μετά από επικοινωνία και συμφωνία με τον αγοραστή.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας ή στη διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση ή τη διοργάνωση των σεμιναρίων-συνεδρίων. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στα ως άνω γεγονότα περιλαμβάνονται οι θεομηνίες, οι καταστροφές, οι κρατικές παρεμβάσεις, οι σοβαρές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, επαναστάσεις, πραξικοπήματα, εξεγέρσεις, ανταρσίες, πολιτικές και κοινωνικές ταραχές, πολεμικές ενέργειες, επιδημίες, πανδημίες,  περιορισμοί καραντίνας, lockdown, κυβερνητικές ή διοικητικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών, διατάξεων, οδηγιών και αποφάσεων),  εμπάργκο,  απεργίες, στάσεις εργασίας, lockout και άλλες εργατικές διενέξεις και σε κάθε άλλη περίπτωση όπως ο όρος «Ανωτέρα Βία» ορίζεται, σύμφωνα με την νομοθεσία και νομολογία.

Για όποιο άλλο πρόβλημα ή αναλυτική πληροφορία ,στείλτε μας e-mail στο: eleftheria@omnipress.gr

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη κάρτας και λογαριασμών Paypal, σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις έλλειψης ευθύνης της εταιρίας: Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού  είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, η εταιρεία θεωρεί ότι ο αγοραστής δεν έχει ολοκληρώσει την αγορά του. Σε περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής χρεωθεί ή δεσμευθεί και η εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών, τότε  θεωρείται ότι ο αγοραστής δεν έχει ολοκληρώσει την αγορά του. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρίας μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Οι παραπάνω περιπτώσεις έλλειψης ευθύνης της εταιρείας αναφέρονται ενδεικτικά και δεν αποτελούν αναφορά  όλων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Για περισσότερες πληροφορίες,στείλτε μας e-mail στο: eleftheria@omnipress.gr

Τροποποιήσεις

Η Omnipress μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων χρήσης.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:

NEW OMNIPRESS IKE
Λ.Μεσογείων 330
Αγία Παρασκευή
τ.κ. 15342
Αθήνα
Αττική
Ελλάδα
info@omnipress.gr
+30 2102222637

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία Ν.2472/1997, Ν.3471/2006 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η OMNIPRESS συλλέγει για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές και δυνατότητες που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για την εταιρεία μας και, συνεπώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση .

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες που μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την αγορά των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την ολοκλήρωση αγοράς και τιμολόγησης είναι: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και ταχυδρομικών επιστολών είναι: διεύθυνση e-mail, Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Συλλέγουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ή  όταν κάνετε εγγραφή ή αγορά ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας, όταν αφήνετε σχόλια στην ιστοσελίδα μας, όταν ζητάτε να σταλούν διαφημιστικά έντυπα, όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών μας.  Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν.

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
Για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τον τύπο περιεχομένου και τις προσφορές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα. Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.  Για να διεκπεραιώνουμε γρήγορα τις συναλλαγές σας.  Για να παρέχουμε σε εσάς  τις υπηρεσίες μας.  Για  emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter ή όταν απαντάτε σε έρευνα ή διαφημιστική επικοινωνία. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκείνους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς..

Για ποιους λόγους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας:
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Σε  ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παιδιά : Η ιστοσελίδα της  OMNIPRESS έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες και δεν απευθύνεται σε παιδιά έως 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανήλικους. Όταν μια ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από ένα παιδί έως 16 ετών ζητείται η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα προτού συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όποτε θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να πράξουμε έτσι ή όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την OMNIPRESS έχει τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με την εταιρεία.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο 210-2222637, e-mail επικοινωνίας: eleftheria@omnipress.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Η  Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Πολιτική της Omnipress για τα Cookies

Η Omnipress χρησιμοποιεί ‘cookies’  Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία μεταφέρει μια ιστοσελίδα ή ο πάροχος υπηρεσιών της στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο (εφόσον το επιτρέψετε) και τα οποία επιτρέπουν στα συστήματα της ιστοσελίδας ή του παρόχου υπηρεσιών της να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας και να καταγράφουν και να απομνημονεύουν ορισμένες πληροφορίες. Επί παραδείγματι, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθούν να θυμόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα δραστηριότητα στον ιστοχώρο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθούν να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία δεδομένων και τις αλληλεπιδράσεις στον ιστοχώρο ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στην ιστοσελίδα μας στο μέλλον.

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που στέλνονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Επειδή κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, μεταβείτε στο Μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε το σωστό τρόπο για να τροποποιήσετε τα cookies σας.

Εάν οι χρήστες απενεργοποιήσουν τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής τους:

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, κάποια από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποδοτικότερη την εμπειρία σας στον ιστοχώρο ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.

Για να δείτε ποια cookies χρησιμοποιούμε παρακαλούμε επισκευθέιτε τη σελίδα μας cookies εδώ.

Γνωστοποίηση στοιχείων σε τρίτους

Δεν πωλούμε, δεν εμπορευόμαστε, ούτε μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας.

Διασύνδεση με Ιστοσελίδες Τρίτων (links)

Δεν περιλαμβάνουμε ούτε προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Google

Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google μπορούν να συνοψιστούν στις Αρχές Διαφήμισης της Google. Εφαρμόζονται για να παρέχουν μία θετική εμπειρία για τους χρήστες.

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Μαζί με τρίτους προμηθευτές όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους (όπως τα cookies του Google Analytics) και cookies τρίτων μερών (όπως το cookie DoubleClick) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτων μερών μαζί για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις προβολές διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Εξαίρεση:
Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προτιμήσεις για το πώς τους παρουσιάζει διαφημίσεις η Google χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις Διαφημίσεων Google. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε επισκεπτόμενοι τη σελίδα εξαίρεσης από το διαφημιστικό δίκτυο Network Advertising Initiative ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο εργαλείο Opt Out Browser add on του Google Analytics.

Πώς χειρίζεται η ιστοσελίδα μας τα σήματα Do Not Track;

Σεβόμαστε τα σήματα Do Not Track και δεν παρακολουθούμε, δεν εγκαθιστούμε cookies, ούτε χρησιμοποιούμε διαφημίσεις όταν υπάρχει μηχανισμός περιήγησης Do Not Track (DNT).

Επιτρέπει η ιστοσελίδα μας την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας από τρίτους;

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι επιτρέπουμε σε τρίτους την παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας.

Άδεια χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή τηλεφόρτωση (download) αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Omnipress μόνο για προσωπική, μη-εμπορική παροδική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

  1. η τροποποίηση ή αντιγραφή των υλικών
  2. η χρήση των υλικών για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη-εμπορική)
  3. η απόπειρα αποσυμπίλησης ή αντίστροφου τεχνικού σχεδιασμού (reverse engineering) οιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα της Omnipress
  4. η αφαίρεση οιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών συμβόλων από τα υλικά, ή
  5. η μεταβίβαση των υλικών σε έτερο πρόσωπο ή η αντιγραφή των υλικών σε οιονδήποτε άλλον διακομιστή.

Η άδεια αυτή παύει να ισχύει αυτόματα εάν παραβιάσετε οιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και δύναται να τερματιστεί από την Omnipress ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα τηλεφορτωμένα υλικά που βρίσκονται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.

Δήλωση αποποίησης

  1. Tα υλικά στην ιστοσελίδα της Omnipress παρέχονται ‘ως έχουν’. Η Omnipress δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και διά του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή έτερης παραβίασης δικαιωμάτων.
  2. Επιπλέον, η Omnipress δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε καμία δήλωση ως προς την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ή άλλως σχετίζονται με τα εν λόγω υλικά ή βρίσκονται σε οιεσδήποτε σελίδες που συνδέονται με την εν λόγω ιστοσελίδα.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Omnipress ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, αποζημιώσεων για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στον διαδικτυακό τόπο της Omnipress, ακόμη και αν η Omnipress ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Omnipress έχει ενημερωθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Ακρίβεια υλικού

Το υλικό το οποίο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Omnipress θα μπορούσε να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Omnipress δεν εγγυάται ότι οιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Omnipress μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Omnipress, ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

Σύνδεσμοι

Η Omnipress δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το δικτυακό της τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από την Omnipress. Η χρήση οιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Αλλαγές στη δήλωση  προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου

Μπορούμε να τροποποιήσουμε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- Πολιτική Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής στην ιστοσελίδα της Omnipress . Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας και η αδιαμαρτύρητη παραλαβή ενημερωτικών και προωθητικών υλικών συνεπάγεται ότι αποδέχεστε  όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος και υπάγεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τοπικών Δικαστηρίων.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων- πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες:

NEW OMNIPRESS IKE
Λ.Μεσογείων 330
Αγία Παρασκευή
τ.κ. 15342
Αθήνα
Αττική
Ελλάδα
info@omnipress.gr
+30 2102222637

 

Τελευταία Ενημέρωση: 23-03-2020