Εκπαίδευση

Available
Seats
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 9/12/2023

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/12/2023 (Αθήνα)

SOLD
OUT
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 15/12/2023

CBCT Course – CONE BEAM CT ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I :24-25/11/23, Module II: 15-16/12/23, Module III: 12-13/01/24, Module IV: 09-10/02/24, Module V: 08-09/03/24, Module VI: 09-13/04/24

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 27/1/2024

2ήμερο Σεμινάριο – Προχωρημένες τεχνικές Botox – Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-28/01/2024 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/2/2024

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/02/2024 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/2/2024

2ήμερο σεμινάριο Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος PRP-PRF (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/02/2024 (Αθήνα)