Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 4/2/2023

2ήμερο Σεμινάριο Προσθετική επί Εμφυτευμάτων – Από το απλό στο πολύπλοκο (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/02/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 8/2/2023

1 Year Clinical Masters Program in Implant Dentistry

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 17/2/2023

Διαχείριση περιστατικών στοματικής χειρουργικής στην καθημερινή κλινική Οδοντιατρική Πράξη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/02/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/2/2023

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/02/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 3/3/2023

Mastering Soft Tissue Surgery, 2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 03-04/03/2023 • Module II: 18-20/05/2023 • Module III: 13-15/07/2022 • Module IV: 06-08/10/2023