Προηγούμενα Events

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο
166,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/03/2019

Μη Διαθέσιμο
1.450,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2019 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο
350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/11/2018

Μη Διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

KALLESTHETICS

800,001.900,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-18/11/2018

Μη Διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

Τhe Goal Project | Guided Open Advanced Learning

390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 03-04/11/2018

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο