Προηγούμενα Events

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/03/2019

Μη Διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2019 (Αθήνα)

Μη Διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5-6/07/2019 (Αθήνα)

Μη Διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2019 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

KALLESTHETICS

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-18/11/2018

Μη Διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

Τhe Goal Project | Guided Open Advanced Learning

Ημερομηνία διεξαγωγής: 03-04/11/2018