Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 15/10/2021

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 8-11/07/2021, MODULE.#2 15-17/10/2021. MODULE.#3 11-14/11/2021, MODULE.#4 02/2022

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/11/2021

1 Year Clinical Masters Program in Implant Dentistry

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 10-14/11/2021 Session II: 03-06/03/2022 Session III: May 2022 (live patient treatment) Session IV: 14-17/07/2022 Session V: September 2022 (live patient treatment) Session VI: 11-16/11/2022, Munich

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 13/11/2021

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής:13-14/11/2021 (Θεσσαλονίκη)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 27/11/2021

Dental Coaching & Management – Τα κλειδιά που ενεργοποιούν το πλήρες δυναμικό του Οδοντιατρείου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/11/2021 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 27/11/2021

Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/11/2021 (Αθήνα)