Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 29/1/2022

2ήμερο Σεμινάριο – Facelift με νήματα COG / Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29-30/01/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 12/2/2022

2ήμερο Σεμινάριο – Προχωρημένες τεχνικές Botox – Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/02/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/2/2022

Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/02/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 3/3/2022

1 Year Clinical Masters Program in Implant Dentistry

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 10-14/11/2021 Session II: 03-06/03/2022 Session III: May 2022 (live patient treatment) Session IV: 14-17/07/2022 Session V: September 2022 (live patient treatment) Session VI: 11-16/11/2022, Munich

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 12/3/2022

2ήμερο σεμινάριο Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος PRP-PRF (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/03/2022 (Αθήνα)