Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 1/10/2022

Mastering Soft Tissue Surgery, 2022

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 18-20/03/2022 • Module II: 12-14/05/2022 • Module III: 23-25/06/2022 • Module IV: 01-02/10/2022

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 6/10/2022

1 Year Clinical Masters Program in Advanced Contemporary Prosthodontics

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 12-15/05/2022, MODULE.#2 07-10/07/2022. MODULE.#3 06-08/10/2022, MODULE.#4 18-19/11/2022

Available
Seats
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 15/10/2022

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/10/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2022

Διαχείριση περιστατικών στοματικής χειρουργικής στην καθημερινή κλινική Οδοντιατρική Πράξη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2022 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/11/2022

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/11/2022 (Αθήνα)