Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 22/5/2021

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής:22/05/2021 & 05/06/2021 (Θεσσαλονίκη)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 27/5/2021

MASTERING SOFT TISSUE SURGERY, 2021

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module I 16-17/04/2021 (Postponed for April 2022) • Module II 27-29/05/2021 • Module III 24-26/06/2021 • Module IV 02-03/10/2021

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 28/5/2021

Διαχείριση των μαλακών ιστών γύρω από δόντια και εμφυτεύματα: παρόμοιες προσεγγίσεις για το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28-30/05/2021 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 3/6/2021

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 3-6/06/2021, 15-18/07/2021. 15-17/10/2021 at Divani Caravel Athens _ 19-20/11/2021 at LMU Munich

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 12/6/2021

2ήμερο σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/06/2021 (Αθήνα)