Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 24/5/2024

CBCT Course – CONE BEAM CT ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

SOLD
OUT!!
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 29/5/2024

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 28/2-2/3/24, Module E2 29/5-1/6/24, Module E3 25-28/09/24

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 30/5/2024

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 – 20, 2024), MODULE 3 (October 17 – 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 6/6/2024

Κλινικό Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στην Εμφυτευματολογία

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2024

Mastering Soft Tissue Surgery, 2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 05-07/04/2024 • Module II: 10-12/06/2024 • Module III: 18-20/07/2024 • Module IV: 19-21/09/2024