Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 1/6/2023

1 Year Clinical Masters Program in Implant Dentistry

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2023

2ήμερο σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/06/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!!

Σεμινάρια - Έναρξη: 12/7/2023

1 Year Clinical Masters Program in Advanced Contemporary Prosthodontics (5th Year)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 13/7/2023

Mastering Soft Tissue Surgery, 2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 04-05/03/2023 • Module II: 17-19/05/2023 • Module III: 13-15/07/2022 • Module IV: 12-14/10/2023

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/7/2023

3-Day Advanced Bone and Soft Tissue Course

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-21/07/2023 (Βουδαπέστη)