Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 23/6/2022

Mastering Soft Tissue Surgery, 2022

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 18-20/03/2022 • Module II: 12-14/05/2022 • Module III: 23-25/06/2022 • Module IV: 01-02/10/2022

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 7/7/2022

1 Year Clinical Masters Program in Advanced Contemporary Prosthodontics

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 12-15/05/2022, MODULE.#2 07-10/07/2022. MODULE.#3 30/09-02/10/2022, MODULE.#4 18-19/11/2022

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 13/7/2022

1 Year Clinical Masters Program in Implant Dentistry

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 10-14/11/2021 Session II: 10-13/03/2022 Session III: May 2022 (live patient treatment) Session IV: 13-16/07/2022 Session V: September 2022 (live patient treatment) Session VI: 11-16/11/2022, Munich

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/11/2022

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/11/2022 (Αθήνα)

Available
Seats
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 26/11/2022

Σύγχρονα Πρωτόκολλα Εμφυτευματολογίας (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/11/2022 (Αθήνα)