Κατάστημα

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-28/06/2020 (Θεσσαλονίκη)

Μη διαθέσιμο
2,700.002,850.00

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/02/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/02/2020 (Θεσσαλονίκη)

Μη διαθέσιμο
4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 17-20/09/2020, 2-4/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich

SOLD OUT
Μη διαθέσιμο

Συνέδρια (Αρχείο)

The Masterminds vol. III

120.00312.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3-4/07/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
110.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 07/12/2019 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-24/11/2019 (Θεσσαλονίκη)