Νίκος Μακρής

Εκπαίδευση
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Παθοβιολογία Στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών 2014.
Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) Παθοβιολογίας Στόματος με κλινική εξειδίκευση στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (DMFR), 2005.
Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών (DDS) 1998
Εργασιακή Εμπειρία
Αποκλειστική άσκηση της εξειδίκευσης στη Διαγνωστική & Γναθοπροσωπική Ακτινολογία από το 2007 μέχρι και σήμερα.
Ιδιωτικό Ιατρείο ως χειρουργός Οδοντίατρος 2000-2007
Χειρουργός Οδοντίατρος κατά τη στρατιωτική θητεία στο Κεντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού 1998-1999
Επιστημονικό Έργο
23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Οστεοαρθρίτιδα και Ρευματοειδής Αρθρίτιτδα της κροταφογναθικής Διάρθρωσης. Διαφορική διάγνωση βάσει κλινικών και ακτινογραφικών χαρακτηριστικών.
Μακρής Ν., Γκισάκης Ι., Δρουκας Β.
9th EUROPEAN CONGRESS OF DENTO-MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Malmo, Sweden
The subjective image quality of conventional and direct digital panoramic radiographs among children 7-10 years old.
Alexiou K-E., Tsiklakis K., Makris N., Vierrou A. M., Stefaniotis, T.
24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η συμβολή των Lasers στη διάγνωση της τερηδόνας
Μακρής Ν., Μητσέα Α., Νιικοπούλου-Καραγιάννη Α., Δοντά Α.
15th INTERNATIONAL CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Cape Town, S Africa
Radiographic Findings In TMJ Osteoarthritis Using Cone-Beam CT
Tsiklakis K., Alexiou K-E., Makris N., Delantoni A.
ΗΜΕΡΙΔΑ Ο.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Στρογγυλό Τραπέζι Στοματολογίας-Ακτινολογίας Στόματος
Όγκοι του Στόματος. Κλινική –Ακτινογραφική Συσχέτιση.
Κυριακόπουλος Β., Μακρής Ν.
10th EUROPEAN CONGRESS OF DENTO-MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Leuven, Belgium
-Evaluation of the presence and course of the mandibular incisive canal using CBCT
Makris N., Tsiklakis K., Stamatakis H.C., Syriopoulos K.
10th EUROPEAN CONGRESS OF DENTO-MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Leuven, Belgium
Measuring vertical distances: Comparison between panoramic images and CBCT Scans
Syriopoulos K., Stamatakis H.C., Makris N.
16th INTERNATIONAL CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY Beijing, China
Evaluation of the visibility and course of the mandibular incisive canal and the lingual foramen using cone-beam computed tomography (CBCT)
Tsiklakis K., Makris N., Stamatakis H.C., Syriopoulos K., van der Stelt P.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στρογγυλό Τραπέζι: Οι σύγχρονες διαγνωστικές απεικονιστικές μέθοδοι και η συμβολή τους στην οδοντιατρική πράξη
Τσιχλάκης Κ., Δαμάσκος Σ., Μακρής Ν., Σταματάκης Χ.
19th INTERNATIONAL CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY , Bergen, Norway
Evaluation of Geometric Accuracy, Contrast and Spatial Resolution Using the SedentexCT IQ Phantom in Various CBCT Devices
Tsiklakis K., Makris N., Stamatakis H.C., Manousaridis G
Συμμετοχή σε πλήθος Διεθνών και Πανελληνίων Συνεδρίων καθώς και σε Επιστημονικές Ημερίδες
Εκπαιδευτικό έργο
Δραστηριότητες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών
“Γναθοπροσωπική Ακτινολογία με Έμφαση στις Ψηφιακές Τεχνικές και στην Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία”
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
“Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα Εμφυτεύματα Θεωρητική και πρακτική Κατάρτιση” απο το 2008 μέχρι και σήμερα
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
Συνεργάτης στην εκπαίδευση των φοιτητών στη Κλινική Διαγνωστικής Και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών από το 2005 μέχρι και σήμερα
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ε.Ε.Ο.Γ.Α σε συναδέλφους Οδοντίατρους
Επιστημονικοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι
Ιδρυτικό μέλος της European Academy of Dentomaxillofacial Radiology
Μέλος της International Association of Dentomaxillofacial Radiology
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας
Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής

Μακρής-Νίκος