Αθήνα

Μη διαθέσιμο
550.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/01/2024 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο

Συνέδρια (Αρχείο)

The Lip Project (Αθήνα)

950.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/02/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/07/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο

Συνέδρια (Αρχείο)

Smart Casual Dentistry Σymposium, 2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023