Αθήνα

Μη διαθέσιμο
1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/07/2020 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο
390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/10/2020 (Αθήνα)

390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/06/2021 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο
166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/09/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/02/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 17-20/09/2020, 17-20/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich