Διαβάστε στο τεύχος Μάρτιος / 2018

open e-book teaser

Περιεχόμενα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη με τον Otto Zuhr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Εξειδικευμένα βήματα προς την επιτυχία

Ellen Meyer, MBA
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

το ταξίδι ενός οδοντοτεχνίτη "ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ"

Joshua Polansky
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Συστηματική ανασκόπηση - Προσθετικός σχεδιασμός σε ασθενείς με κροταφογναθικές διαταραχές και/ή βρυγμό

Carlo E.Poggio, DDS, PhD
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Συντηρητική, λειτουργική και αισθητική αποκατά- σταση σοβαρής υπερώιας διάβρωσης (Τάξης IV) χρη- σιμοποιώντας την τροποποιημένη προσέγγιση Dahl

Aliasger Tunkiwala, MDS | Rajeev Chitguppi, MDS
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τι υπάρχει μέσα στη ζιρκονία σας;

Greg A.Helvey, DDS, MAGD, CDT
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το μέλλον δείχνει λαμπρό για την τρισδιάστατη εκτύ- πωση

Robert Elsenpeter
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η εταιρεία εμφυτευμάτων MIS γράφει ιστορία με το Διεθνές Συνέδριο της

πηγή: DTI International

Share