Διαβάστε στο τεύχος Ιανουάριος / 2022

Dental Product Presentation
open full e-book

Περιεχόμενα

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Ο σχηματισμός νέου οστού και η μικροαρχιτεκτονική του σπογγώδους οστού που εμφανίζει το υψηλά πορώδες ταντάλιο συγκριτικά με τις σπείρες των εμφυτευμάτων τιτανίου

Jin Whan Lee, Hai Bo Wen, Prabhu Gubbi, Georgios E. Romanos
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Αποκατάσταση του προφίλ ανάδυσης των μαλακών ιστών

Minas Leventis, Ioannis Vergoullis, Konstantinos Valavanis
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Διατηρώντας τον έλεγχο σε σπάνιες πρακτικές ελέγχου διασποράς λοιμώξεων

Robert Elsenpeter
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Αποκατάσταση μιας σταθερής σύγκλεισης κατά τη μετατόπιση ενός δεύτερου γομφίου με την CLEARFIL MAJESTY ES-2 Universal

Dr. Salvatore Scolavino
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Καθ’ οδόν για το ακρορίζιο με τον «πλοηγό»

Dr. Thomas Rieger
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μεμβράνη μη-απορροφήσιμη με ενίσχυση τιτανίου, PTFE MESH, Osteogenics

RPM, reinforced ptfe mesh
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Άγευστο Enamelast - Structur - CEREC MTL Zirconia - Cling2