Προηγούμενα Events

Μη Διαθέσιμο

Συνέδρια (Αρχείο)

Smart Casual Dentistry Σymposium II

224,00320,00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5-7/10/2018

Μη Διαθέσιμο
350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/06/2018

Μη Διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

CERAMIC WEEK The Clinician meets the Ceramist

2.950,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-16/05/2018