Πληροφορίες

H χειρουργική του οστού για βιολογικά και αισθητικά προβλέψιμη περιοπροσθετική και εμφυτευματική θεραπεία

Δοκιμασμένες χειρουργικές τεχνικές του οστού για εξάλειψη περιοδοντικών θυλάκων, διαμόρφωση του βιολογικού εύρους και οστική ανάπλαση στην Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία.

Το οστούν της φατνιακής απόφυσης αποτελεί το πεδίο εφαρμογής της μεγάλης πλειοψηφίας των χειρουργικών παρεμβάσεων τόσο στη κλασσική Περιοδοντολογία και Περιοπροσθετική, όσο και στην Εμφυτευματολογία. Ιστορικά η οστεκτομή και οστεοπλαστική είναι οι πρώτες τεχνικές που εμφανίσθηκαν στη Περιοδοντολογία για την εξάλειψη υπολειμματικών θυλάκων, τη δημιουργία ιδανικού πεδίου εφαρμογής προσθετικών αποκαταστάσεων και τη διαμόρφωση ενός ευνοικότερου περιβάλλοντος για στοματική υγιεινή. Οι τεχνικές αυτές ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται στην καθημερινή περιοπροσθετική θεραπεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, με την πρόοδο στον χώρο της βιολογίας των ιστών θεμελειώθηκαν οι βάσεις της Κατευθυνόμενης Ιστικής Αναγέννησης (ΚΙΑ), μιας τεχνικής που έμελλε να αλλάξει άρδην το τρόπο αντιμετώπισης των ενδοστικών θυλάκων, μιας και ο στόχος πλέον δεν ήταν η αφαίρεση του οστού, αλλά η αναγέννηση των περιοδοντικών ιστών, που είχαν απωλεσθεί στην πορεία της νόσου. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας εμφανίζεται η Κατευθυνόμενη Οστική Ανάπλαση (ΚΟΑ), με την εφαρμογή αντίστοιχων τεχνικών στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας. Με το πέρασμα του χρόνου η βελτιωτική εξέλιξη των τεχνικών, σε συνδυασμό με τη πρόοδο στον χώρο των βιοϋλικών και της τεχνολογίας προσέφεραν τη δυνατότητα της ορθότερης αντιμετώπισης των εμφυτευματολογικών περιστατικών, ακολουθώντας την αρχή της προσθετικής καθοδήγησης στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Σήμερα η χρησιμοποίηση των αφαιρετικών και αναπλαστικών τεχνικών αποτελεί μια απόλυτα τεκμηριωμένη προσέγγιση στον χώρο της Περιοδοντολογίας, της Περιοπροσθετικής και της Εμφυτευματολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη. Μάλιστα η τεράστια πρόοδος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της μοριακής βιολογίας και της χημείας των πολυμερών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη χρησιμοποίηση εργαλείων μικροχειρουργικής, προσφέρουν τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών υψηλών αισθητικά απαιτήσεων, με ευέλπιστη προβλεψιμότητα.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εμβάθυνση στη γνώση της βιολογίας του οστού, της ανατομίας των ενδοστικών θυλάκων και του δυναμικού επούλωσής τους, καθώς και η εξοικείωση με τις βασικές αρχές, που διέπουν τις πλέον συνήθεις αφαιρετικές και αναπλαστικές χειρουργικές τεχνικές έτσι ώστε, ο κάθε εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει με υψηλού βαθμού ευστοχία.

Η χειρουργική του οστού θα παρουσιασθεί σε δύο διήμερα σεμινάρια. Το κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει ομιλίες, προβολή videos, πρακτική επίδειξη σε γνάθο χοίρου και ζωντανή επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων. Επι πλέον θα παρουσιασθούν τα κατάλληλα εργαλεία και οι χειρουργικές εγγλυφίδες για τη διαχείριση του οστίτη ιστού σε κάθε περίπτωση, καθώς και η χρήση της πιεζοχειρουργικής, ώς μιας χειρουργικής μέθοδου ελάχιστα παρεμβατικής σε επιλεγμένα περιστατικά.
Το δεύτερο σεμινάριο με τίτλο:

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ»

αναφέρεται στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επούλωση με τη χρήση των αναγεννητικών τεχνικών και των κριτηρίων επιλογής του καταλληλότερου βιοϋλικού. Οι κρίσιμοι παράγοντες και οι παράγοντες κινδύνου στην ιστική αναγέννηση θα αναλυθούν διεξοδικά. Κάθε εκπαιδευόμενος θα ασκηθεί στην αντιμετώπιση των ενδοστικών θυλάκων με σύγχρονα βιοϋλικά ιστικής αναγέννησης και στην αντιμετώπιση ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας με τα υλικά αυτά μόνα τους, ή σε συνδυασμό με την τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Φιλικά,
Δρ. Γεώργιος Γούμενος

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 440€

EXPIRED!

Περιλαμβάνει

Current Events

The Masterminds
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/05/2018
view it
Διαχείριση Περιστατικών Στοματικής Χειρουργικής στην Καθημερινή Κλινική Οδοντιατρική Πράξη
Διαχείριση Περιστατικών Στοματικής Χειρουργικής στην Καθημερινή Κλινική Οδοντιατρική Πράξη
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 1-2/06/2018
view it
Νήματα PDO/Μεσοθεραπεία/Παράγωγα αίματος (PRP-CGF)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 02-03/06/2018
view it
Ψηφιακή Εμφυτευματολογία Μέρος 1o - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Ασφάλεια & Προβλεψιμότητα στην Εμφυτευματολογία
Ψηφιακή Εμφυτευματολογία (Μέρος 1 – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) Ασφάλεια & Προβλεψιμότητα στην Εμφυτευματολογία
 
 
Νέα Ημερομηνία διεξαγωγής:21-22/04/2018 09-10/06/2018
view it