Θεσσαλονική

Thessaloniki has many stories to tell, starting by the moment of its foundation in 316/315 B.C. Fortunate to have royal “blood”, since the new city was named after Thessaloniki, sister of Alexander the Great and daughter of Philip II, King of Macedonia, It was developed…

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-15/03/2020 (Θεσσαλονίκη)