Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/11/2022

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/11/2022 (Αθήνα)