Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/3/2022

MASTERING SOFT TISSUE SURGERY, 2022

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 18-20/03/2022 • Module II: 12-14/05/2022 • Module III: 23-25/06/2022 • Module IV: 08-09/10/2022