Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 15/10/2021

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 8-11/07/2021, MODULE.#2 15-17/10/2021. MODULE.#3 11-14/11/2021, MODULE.#4 02/2022

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 16/10/2021

Dental Coaching & Management – Τα κλειδιά που ενεργοποιούν το πλήρες δυναμικό του Οδοντιατρείου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/10/2021 (Αθήνα)