Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/5/2023

Mastering Soft Tissue Surgery, 2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 04-05/03/2023 • Module II: 18-20/05/2023 • Module III: 13-15/07/2022 • Module IV: 06-08/10/2023

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/5/2023

Διαχείριση των μαλακών ιστών γύρω από δόντια και εμφυτεύματα: παρόμοιες προσεγγίσεις για το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-20/05/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 26/5/2023

implant placement after tooth extraction – When, Why and How

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-27/05/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2023

2ήμερο σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/06/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 20/10/2023

Surgical Crown lengthening – everything you need to know

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)