Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 21/10/2023

2ήμερο σεμινάριο Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος PRP-PRF (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 4/11/2023

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 4/11/2023

2ήμερο Σεμινάριο – Facelift με νήματα COG / Αναίμακτη Βλεφαροπλαστική (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2023

2ήμερο Σεμινάριο Προσθετική επί Εμφυτευμάτων – Από το απλό στο πολύπλοκο (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2023

Αισθητική χειρουργική των μαλακών ιστών, σε δόντια και εμφυτεύματα. Thinking soft!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)