Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 21/11/2020

2ήμερο σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)

bg_image


Στρατής Παπάζογλου
Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 21/11/2020

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Θεσσαλονίκη)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 5/12/2020

Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/12/2020 (Αθήνα)

bg_image


Δημήτριος Παπαδημητρίου
bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 12/12/2020

2ήμερο Σεμινάριο – Προχωρημένες τεχνικές Botox – Fillers (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/12/2020 (Θεσσαλονίκη)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 6/2/2021

2ήμερο Σεμινάριο – Προχωρημένες τεχνικές Botox – Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/02/2021 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης