Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 19/5/2023

Διαχείριση των μαλακών ιστών γύρω από δόντια και εμφυτεύματα: παρόμοιες προσεγγίσεις για το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-21/05/2023 (Αθήνα)