Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 30/5/2024

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 – 20, 2024), MODULE 3 (October 17 – 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 8/6/2024

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2024 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2024

Mucogingival Esthetic Surgery Around Teeth & Implants

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/06/2024

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 6/7/2024

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2024 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 28/9/2024

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28-29/09/2024 (Αθήνα)