Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/5/2024

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/05/2024 (Θεσσαλονίκη)

SOLD
OUT!
Not Available for Purchase

Σεμινάρια - Έναρξη: 29/5/2024

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 28/2-2/3/24, Module E2 29/5-1/6/24, Module E3 25-28/09/24

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 30/5/2024

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 – 20, 2024), MODULE 3 (October 17 – 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2024

Mastering Soft Tissue Surgery, 2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 05-07/04/2024 • Module II: 10-12/06/2024 • Module III: 18-20/07/2024 • Module IV: 19-21/09/2024

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 10/6/2024

Mucogingival Esthetic Surgery Around Teeth & Implants

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/06/2024