Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 17/2/2023

Διαχείριση περιστατικών στοματικής χειρουργικής στην καθημερινή κλινική Οδοντιατρική Πράξη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/02/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 18/2/2023

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/02/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 3/3/2023

Mastering Soft Tissue Surgery, 2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: • Module Ι: 03-04/03/2023 • Module II: 18-20/05/2023 • Module III: 13-15/07/2022 • Module IV: 06-08/10/2023

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 4/3/2023

The Lip Project

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/03/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/5/2023

1 Year Clinical Masters Program in Advanced Contemporary Prosthodontics (5th Year)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 21-23/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023