Εκπαίδευση

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 16/9/2023

Analogue vs. Digital Dentistry

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/09/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 20/10/2023

Surgical Crown lengthening – everything you need to know

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2023

2ήμερο Σεμινάριο Προσθετική επί Εμφυτευμάτων – Από το απλό στο πολύπλοκο (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2023

Αισθητική χειρουργική των μαλακών ιστών, σε δόντια και εμφυτεύματα. Thinking soft!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 25/11/2023

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25-26/11/2023 (Αθήνα)