PRF

Ariston Dental

+30 210 8030341, +30 216 7003896    https://aristondental.com    info@aristondental.com    profile

4 φορές πιο πλούσιο PRF

Οι Αυξητικοί Παράγοντες στην Επούλωση και Αναγέννηση των ιστών.

Βελτιώνουµε τις επουλωτικές διαδικασίες! Η τεχνολογία των έξυπνων συµπυκνωµάτων αίµατος στην υπηρεσία του ασθενή.

 

ΣΥΣΚΕΥΗ PRF – ADC-GF8-I

Medical Grade συσκευή φυγοκέντρισης για ιατρική, στοµατική και γναθοπροσωπική χρήση.

 

“Platelet-Rich Fibrin (PRF) is used in various medical fields, particularly in oral and maxillofacial surgery. It contains high levels of growth factors, including the 3 isomers of PDGF (platelet-derived growth factor), 2 of the numerous transforming growth factors (TGF-beta), the insulinlike growth factor (IGF), the epithelial growth factor (EGF) and the vascular endothelial growth factor (VEGF), which are the key elements in wound healing, particularly in bone regeneration. It is  easy to apply in clinical practice and offers potential benefits including rapid wound healing and bone regeneration, and can therefore be considered to be a new therapeutic adjuvant. In dental implant surgery it is used in bone reconstruction prior or concomitant to implant procedures, and also for dental extraction socket preservation. Its use result in enhanced bone graft density and maturation”.

PubMed (PMID: 21290856)

 

Η χρήση των αυξητικών παραγόντων

Το PRF (Platelet Rich Fibrin) είναι δίκτυο ινικής εµπλουτισµένο µε αιµοπετάλια το οποίο διεγείρει πολύ αποτελεσµατικά την αναγέννηση των ιστών, χάρη στην αργή απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη των κυττάρων, οδηγώντας έτσι στα καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά µε την επούλωση. Χρησιµοποιείται για την επιτάχυνση της επούλωσης του µαλακού ιστού και για την αναγέννηση (ανάπτυξη και διαφοροποίηση) των ιστικών δοµών σε περιοχές της στοµατικής κοιλότητας.

Το PRF είναι µια τεχνολογία που βασίζεται στην ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων του ασθενή ώστε να δραστηριοποιήσει, να αναγεννήσει και να επιταχύνει την επούλωση των ιστών. Αυτή η τεχνολογία ενθαρρύνει τον οργανισµό να χρησιµοποιήσει τους δικούς του πόρους χωρίς καµιά παρενέργεια. Περιέχει πληθώρα αυξητικών παραγόντων και κυττάρων που δραστηριοποιούν την επούλωση σκληρών και µαλακών ιστών, δραστηριοποιώντας την αγγειογέννεση και ενισχύοντας τη ροή θρεπτικών και επουλωτικών παραγόντων προς την µοσχευµένη περιοχή.

Η µεµβράνη PRF µπορεί να αναµιχθεί µε οστικό µόσχευµα µε σκοπό την ενεργοποίηση της προσκόλλησης των κυττάρων πάνω στα βιο-υλικά ή πάνω στην επιφάνεια τιτανίου των οδοντικών εµφυτευµάτων. Με το υγρό PRF είναι δυνατή η δηµιουργία συνοχής µεταξύ των κόκκων των µοσχευµάτων ώστε να σχηµατιστεί µια συνεκτική, συµπαγής µάζα, που συνηθίζεται να ονοµάζεται «sticky-bone» που παρέχει ευκολία στην τοποθέτηση και σταθερότητα των µοσχευµάτων.

 

Στην οδοντιατρική χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά σε:

• Ανύψωση και ανάπλαση εδάφους ιγµορείου
• Μοσχεύµατα µαλακού ιστού
• Περιοδοντικές θεραπείες
• ∆ιατήρηση µετεξακτικών φατνίων για µελλοντική τοποθέτηση εµφυτευµάτων
• Βελτίωση της επούλωσης κρηµνών

 

4 ΦΟΡΈΣ ΠΙΟ ΠΛΟΎΣΙΟ PRF

Βάση βιβλιογραφίας*, η οριζόντια φυγοκέντριση είναι ικανή να συγκεντρώσει έως και 4 φορές περισσότερα αιµοπετάλια και λευκοκύτταρα σε σύγκριση µε το προϊόν των κοινών συσκευών φυγοκέντρισης σταθερής γωνίας. Μετά από κατάλληλη φυγοκέντριση, αιµοπετάλια και λευκοκύτταρα συγκεντρώνονται εντός του πάνω στρώµατος του PRF.

 

(Σχέδιο 1)

Στις συσκευές µε σταθερή γωνία φυγοκέντρισης, τα αιµοπετάλια, τα λευκά και τα ερυθρά κύτταρα του αίµατος συγκεντρώνονται στα πλαϊνά τοιχώµατα των φιαλιδίων. Αυτό οδηγεί σε εσφαλµένο διαχωρισµό κυττάρων καθώς και σε µειωµένη συγκέντρωση σε αιµοπετάλια και λευκοκύτταρα. Σε συσκευή οριζόντιας (ελεύθερης γωνίας) φυγοκέντρισης, τα κύτταρα διαχωρίζονται πολύ πιο αποτελεσµατικά καθ’ όλο το µήκος των φιαλιδίων! Αυτό οδηγεί σε πολύ καλύτερο και διακριτό διαχωρισµό ανάµεσα στα στρώµατα που δηµιουργούνται εντός των φιαλιδίων, καθώς επίσης ευνοείται η οµοιόµορφη διασπορά σε όλη τη µάζα του πήγµατος PRF.

 

(Σχέδιο 2)

Τα κύτταρα διαχωρίζονται βάση της βαθµιδωτής διαφοράς στην επιτάχυνση της βαρύτητας (g) µεταξύ των RCFmin και RCFmax, δηλαδή µεταξύ των επιπέδων άσκησης της ελάχιστης και της µέγιστης Σχετικής Ισχύος Φυγοκέντρισης (RCF: Relative Centrifugation Force). Η οριζόντια φυγοκέντριση µεγιστοποιεί αυτή τη διαφορά διευκολύνοντας τον αρτιότερο και πιο αποτελεσµατικό διαχωρισµό µεταξύ των στρωµάτων των κυττάρων.

*Βάση των δηµοσιευµένων µελετών:

1) The in vitro release of cytokines and growth factors from fibrin membranes produced through horizontal centrifugation: Characterization of L-PRF-like fibrin membranes.
Article in Journal of Biomedical Materials Research Part A · January 2018 2) Miron RJ, Chai J, Zheng S, Feng M, Sculean A, Zhang Y. A novel method for evaluating and quantifying cell types in platelet rich fibrin and an introduction to horizontal centrifugation. J Biomed Mater Res. 2019;1–15.

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ADC-GF8-I

H ariston dental παρουσιάζει µία νέα, πρωτοποριακή συσκευή για την παραγωγή έξυπνων συµπυκνωµάτων αίµατος µε φυγοκέντριση χαµηλήςταχύτητας LSCC (Low Speed Centrifuge Concept).

Η συσκευή PRF της ariston dental ξεχωρίζει και διαφέρει:

• Είναι εγκεκριµένη για ιατρική εφαρµογή (Medical Grade) και όχι απλά για εργαστηριακή χρήση.
• Λειτουργεί µε ελεύθερη γωνία φυγοκέντρισης (όχι σταθερή γωνία) που επιτρέπει την οριζόντια διάταξη των φιαλιδίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον πλήρη διαχωρισµό των στοιχείων του αίµατος σε ξεκάθαρα διακριτά στρώµατα και την υψηλότερη συγκέντρωση παραγώγων του αίµατος σε αυξητικούς παράγοντες.
• ∆ίνει την επιλογή στον κλινικό να χρησιµοποιήσει φιαλίδια των 10ml, 15ml και 50ml.
• Παρέχει ευρεία γκάµα ρυθµίσεων που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες και πρωτόκολλα δηµιουργίας αυξητικών παραγόντων (ταχύτητα έως 5000 σ.α.λ., RCF έως 4.420 xg, κλπ.).
• ∆ιαθέτει προ-εγκατεστηµένα προγράµµατα δηµιουργίας των πιο γνωστών συµπυκνωµάτων αίµατος και αυξητικών παραγώγων µε το πάτηµα ενός κουµπιού, καθώς και ελεύθερα προγράµµατα για εξατοµικευµένες ρυθµίσεις και πρωτόκολλα.
• Υψηλό βάρος ώστε να παραµένει σταθερή και χωρίς κραδασµούς κατά τη λειτουργία της, γεγονός σηµαντικό για την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, βάση βιβλιογραφίας (“Homogeneous pressure influences the growth factor release profiles in solid PRF matrices and enhances vascularendothelial growth factor release in the solid PRF plugs” Original Article: Year 2018, Vol.1, Issue 1, page: 8-16).
• ∆ιαθέτει τελευταίας τεχνολογίας ευανάγνωστη έγχρωµη οθόνη LCD touch-screen, µε εύκολη πλοήγηση και επιλογή προγραµµάτων ή εξατοµικευµένων ρυθµίσεων.

• Συνοδεύεται από:
– Βάση περιστροφής ελεύθερης γωνίας µε 16 θέσεις φιαλιδίων των 10ml ή 15ml
∆ωρεάν Set εργαλείων PRF, PRF box µε διάτρητη βάση και πλάκα πίεσης
Προαιρετικά: Βάσεις / adaptors για χρήση φιαλιδίων των 50ml
Προαιρετικά: Ειδικές συσκευές / φιαλίδια Dr. PRP™ για την παραγωγή PRP για την αισθητική προσώπου.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη ταχύτητα (σ.α.λ.): 5000 σ.α.λ.
Μέγιστη Σχετική Ισχύς Φυγοκέντρισης RCF (g): 4420 x g
Τροφοδοσία: A/C 220V, 50Hz
∆ιαστάσεις (ΜχΠχΥ): 60 x 54 x 36 cm
Βάρος: 35 kg
• Οθόνη LCD, έξυπνος χειρισµός µέσω οθόνης αφής και πλήκτρων
• Θάλαµος από ανοξείδωτο ατσάλι (Medical Grade)
• ∆υνατότητα αποθήκευσης 20 προγραµµάτων λειτουργίας
• 10 επίπεδα ελέγχου επιτάχυνσης και επιβράδυνσης
• Ένδειξη θερµοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευή

Δείτε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

INJECTION MOLDING TECHNIQUE

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/10/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024