Συνήθεις ερωτήσεις για το προϊόν Evetric της Ivoclar

Συνήθεις ερωτήσεις για την σύνθετη ρητίνη αποκαταστάσεων Evetric της Ivoclar

 1. Ερώτηση:

▪ Γιατί το Evetric αποκαλείται «νανο-υβριδική ρητίνη»;

‌Απάντηση:

Σύμφωνα με το Dental Advisor (Τόμος 21, τεύχος 1, Ιανουάριος/ Φεβρουάριος 2004), ένα φημισμένο ανεξάρτητο αμερικανικό οδοντιατρικό περιοδικό, οι σύνθετες ρητίνες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: συμπιέσιμες σύνθετες ρητίνες, π.χ. Tetric Ceram HB), λεπτόρρευστες (σύνθετες ρητίνες χαμηλού ιξώδους, π.χ. Tetric Flow), μικρόκοκκες (σύνθετες ρητίνες με μικρόκοκκες ενισχυτικές ουσίες, π.χ. Heliomolar), μικροϋβριδικές (υβριδικές μικρόκοκκες σύνθετες ρητίνες, π.χ. Tetric Ceram), νανόκοκκες (σύνθετες ρητίνες με νανόκοκκες ενισχυτικές ουσίες,) και νανο-υβριδικές (υβριδικές σύνθετες ρητίνες που περιέχουν ενισχυτικές ουσίες διαφορετικών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων νανοκόκκων ενισχυτικών ουσιών).

Το Evetric ταξινομείται στις νανο-υβριδικές σύνθετες ρητίνες σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

 1. Ερώτηση:

▪ Τι σημαίνει «νανο- βελτιωμένη»;

Απάντηση:

«Νανο- βελτιωμένη» σημαίνει ότι συγκεκριμένες δοκιμασμένες τεχνολογίες έχουν διατηρηθεί στο νέο προϊόν και έχουν βελτιωθεί με τη νανο-τεχνολογία, δηλαδή έχουν προστεθεί στο νέο υλικό κόκκοι στο εύρος της νανο-κλίμακας (10-9 m) για να βελτιώσουν τις ρητινώδεις ιδιότητές του.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Ποιες ιδιότητες έχουν βελτιωθεί με τη νανοτεχνολογία;

Απάντηση:

Χρησιμοποιούνται τρεις τύποι νανο-σωματιδίων:

Νανόκοκκες ενισχυτικές ουσίες, νανο-χρωστικές και ένας νανο-τροποποιητής.‌

Οι νανόκοκκες ενισχυτικές ουσίες είναι ένα βασικό μέρος της τεχνολογίας των ρυθμισμένων με ακρίβεια ενισχυτικών ουσιών.

Οι νανο- χρωστικές βοηθούν να προσαρμοστεί το χρώμα της αποκατάστασης στα περιβάλλοντα δόντια και να βελτιωθεί το φαινόμενο χαμαιλεοντισμού.

Ο νανο- τροποποιητής προσδίδει μία άριστη ιδιότητα διαμόρφωσης και ταυτόχρονα αυξάνει τη σταθερότητα του υλικού. Αποτρέπει επίσης την προσκόλληση του υλικού στα εργαλεία.

 1. Ερώτηση:

▪ Ποια είναι τα οφέλη της ενσωμάτωσης διαφορετικών τύπων ενισχυτικών ουσιών σε ένα υλικό;

Απάντηση:

Η τεχνολογία των ρυθμισμένων με ακρίβεια ενισχυτικών ουσιών συνδυάζει διαφορετικούς τύπους και μεγέθη ενισχυτικών ουσιών:

Οι κεραμικές ενισχυτικές ουσίες παρέχουν αποτελεσματική και εύκολη στίλβωση, υψηλή στιλπνότητα και χαμηλή αποτριβή.

Το φθοριούχο υττέρβιο, μία λειτουργική ενισχυτική ουσία, προσδίδει εξαιρετικά υψηλή ακτινοσκιερότητα στο υλικό.

Τα προπολυμερή (που αποτελούνται από κεραμικές ενισχυτικές ουσίες, μονομερή και φθοριούχο υττέρβιο) ευθύνονται για τη μείωση της ρίκνωσης και τη σημαντικά μειωμένη τάση ρίκνωσης. Το σφαιρικό μικτό οξείδιο είναι υπεύθυνο για τη μείωση της αποτριβής και χαρίζει στο υλικό άριστη πυκνότητα και φυσική ημιδιαφάνεια.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Τι είναι τα προπολυμερή;

Απάντηση:

Τα προπολυμερή φτιάχνονται από μία αρχική σύνθετη ρητίνη, που αποτελείται από κεραμικές ενισχυτικές ουσίες, μονομερή και φθοριούχο υττέρβιο. Αυτή η σύνθετη ρητίνη πολυμερίζεται και κατά τη διαδικασία του πολυμερισμού, υφίσταται συρρίκνωση. Μετά από τη διαδικασία του πολυμερισμού, η σύνθετη ρητίνη κονιορτοποιείται σε μικρά σωματίδια. Αυτές οι προ-ρικνωμένες και προ-πολυμερισμένες ενισχυτικές ουσίες (προπολυμερή) προστίθενται στη συνέχεια στην τελική σύνθετη ρητίνη. Καθώς έχουν ήδη συρρικνωθεί κατά την αρχική διαδικασία παραγωγής, τα προπολυμερή δεν μπορούν να συρρικνωθούν περαιτέρω όταν πολυμεριστούν μέσα στην κοιλότητα. Ως αποτέλεσμα, τα προπολυμερή μειώνουν καθοριστικά τη συστολή πολυμερισμού του Evetric.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Οι πάστες Evetric δείχνουν λιγότερο γυαλιστερές σε σύγκριση με άλλες πάστες σύνθετης ρητίνης. Γιατί;

Απάντηση:

Η γυαλιστερή εμφάνιση μπορεί να είναι σημάδι εφίδρωσης, που σημαίνει ότι το υλικό γίνεται ελαφρώς πιο κολλώδες. Καθώς αυτό δεν συμβαίνει στο Evetric, το υλικό δεν κολλά στα εργαλεία και μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στα τοιχώματα της κοιλότητας και να διαμορφώνεται.

 1. Ερώτηση:

▪ Τι σημαίνει ο χρωματικός κώδικας σε πραγματικούς όρους;

Απάντηση:

Τα χρώματα των ετικετών (στις σύριγγες) για τις αποχρώσεις A-D αντανακλούν τα χρώματα του χρωματολογίου Vita. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να εντοπιστεί αμέσως το σωστό χρώμα. Για παράδειγμα, οι αποχρώσεις Α έχουν φαιοκόκκινο χρώμα και έτσι οι ετικέτες αυτών των παστών φέρουν επίσης φαιοκόκκινο χρώμα για να αντανακλούν την απόχρωση του υλικού που περιέχουν. Αντίθετα, οι αποχρώσεις Β έχουν ερυθροκίτρινη χροιά και οι αποχρώσεις C είναι γκριζωπές. Οι ετικέτες στις σύριγγες καθεμιάς από αυτές τις αποχρώσεις έχουν χρωματιστεί αντίστοιχα.

 1. Ερώτηση:

▪ Πώς ξέρω για πόσο καιρό μπορώ να αποθηκεύσω το υλικό;

Απάντηση:

Η διάρκεια συντήρησης που εγγυάται η Ivoclar Vivadent δηλώνεται πάνω στις ετικέτες των συρίγγων (π.χ. 2025-07). Ο χρόνος συντήρησης που δηλώνεται είναι εγγυημένος μόνο εάν το υλικό αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Ποιες είναι οι συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά τον πολυμερισμό του Evetric;

Απάντηση:

Το Evetric είναι μία φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη. Πολυμερίζεται με φως στο εύρος μήκους κύματος 400-500 nm (κυανό φως).

Το συνιστώμενο πάχος ενός στρώματος είναι 2 mm και 1,5 mm για τις αποχρώσεις οδοντίνης (A3.5 Dentin, B2 Dentin).


Συμπληρωματικά προϊόντα

 1. Ερώτηση:

▪ Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε το Evetric μαζί με το Tetric EvoFlow;

Απάντηση:

Ναι, τα δύο υλικά μπορούν να εφαρμοστούν μαζί χωρίς κάποια δυσκολία.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Ποιος συγκολλητικός παράγοντας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το Evetric;

Απάντηση:

Συνιστούμε να χρησιμοποιείται το σχετιζόμενο αυτοαδροποιούμενο Evetric Bond.‌

 1. Ερώτηση:

▪ Ποιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση των αποκαταστάσεων με Evetric;

Απάντηση:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IPS Empress Direct Color για την εφαρμογή ατομικών χαρακτηριστικών στις αποκαταστάσεις με Evetric, για παράδειγμα για την μίμηση αποχρωματισμένων σχισμών, κηλίδων με όψη κιμωλίας ή ρωγμών της αδαμαντίνης.‌

Τρόποι εφαρμογής

 1. Ερώτηση:

▪ Πόσο υλικό περιέχουν οι σύριγγες;

Απάντηση :

Οι σύριγγες παρέχουν 3,5 g (1,667 ml) υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες 👉 πατήστε εδώ

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προϊόντα με tags .
Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

FREE

Δωρεάν Online Σεμινάριο - Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/04/2024 18.30 (διάρκεια 90')

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Sale!

Συνέδρια

ROOTS SUMMIT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-12/05/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/05/2024 (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/06/2024

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024