Προσωρινή αποκατάσταση με πλήρως ψηφιακή ροή

Τα δεδομένα της υπολογιστικής τομογραφίας ενσωματώνονται με τα δεδομένα της ενδοστοματικής ψηφιακής σάρωσης.

By Dr. Michael Klein, USA

Προσωρινή αποκατάσταση με πλήρως ψηφιακή ροή

Η πλήρης ροή εργασιών που ακολουθείται για την θεραπεία των ασθενών στη σύγχρονη Οδοντιατρική έχει οδηγηθεί σε επαναστατικές αλλαγές. Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων με ακριβή τρόπο, η δημιουργία χειρουργικών σχεδίων θεραπείας ακριβείας με επανορθωτικές παραμέτρους, η χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών και η εφαρμογή προβλέψιμης κλινικής θεραπείας ακριβείας με αποτελεσματικό τρόπο, αποτελούν ρεαλιστικές επιλογές των σύγχρονων οδοντιάτρων. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει μετατρέψει όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα πρακτικό μοντέλο. Στο ακόλουθο περιστατικό χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα “PALTOP - Advanced Dental Solutions” και ψηφιακά προϊόντα της ίδιας εταιρείας ως πρακτικό παράδειγμα της ψηφιακής "επανάστασης" που έχει πραγματοποιηθεί στην Εμφυτευματολογία.

Χειρουργική τοποθέτηση, προσθετική αποκατάσταση: Dr. Michael Klein, USA (4 Απριλίου – 10 Αυγούστου 2015)

 

Στοιχεία ασθενή:
Φύλο, ηλικία: Γυναίκα, 61 ετών
Κύρια ενόχληση: Αυτή η 61χρονη γυναίκα προσήλθε με κάταγμα στον 24.
Αναφέρει πως το δόντι έσπασε πριν από μία ημέρα και εμφανίζει ευαισθησία. Η ασθενής αισθάνεται πολύ άβολα και φοβάται πως το σπάσιμο θα μεγαλώσει και θα πονάει περισσότερο, καθώς και ότι θα είναι αντιαισθητικό.

 

Ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό:
Αλλεργία στην κλινδαμυκίνη, υπνική άπνοια, η ασθενής λαμβάνει μία χαμηλή δόση ασπιρίνης καθημερινά προληπτικά και χρησιμοποιεί ειδικό μηχάνημα τη νύκτα για την θεραπεία της υπνικής άπνοιας.

 

Κλινικά ευρήματα:
Κάταγμα του υπερώιου τμήματος της μύλης του 24. Το βάθος ανίχνευσης είναι 2-3 χιλιοστά με ελάχιστη ουλική φλεγμονή. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Ο συνδυασμός κλινικής εξέτασης και περιακρορριζικής ακτινογραφίας δείχνει πως το δόντι δεν μπορεί να αποκατασταθεί στην παρούσα κατάσταση και η ασθενής δεν ενδιαφέρεται για ενδοδοντική και επανορθωτική θεραπεία του συγκεκριμένου δοντιού.
Διάγνωση: Ο 24 δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η αποκατάστασή του θα απαιτούσε ενδοδοντική θεραπεία, τοποθέτηση χυτού ενδορριζικού άξονα και ψευδοκολοβώματος, επιμήκυνση μύλης και μία στεφάνη. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της θεραπείας, το δόντι θα παρέμενε με κακή πρόγνωση. Ο ασθενής δεν επιθυμεί να διατηρήσει αυτό το δόντι. Η αξιολόγηση της γραμμής γέλωτος της ασθενούς υποδεικνύει ένα μέσο χαμόγελο χωρίς ορατούς μαλακούς ιστούς. Τα δόντια 16 – 26 φαίνονται στη γραμμή γέλωτος.

Διατηρείται μόνο ένα λεπτό παρειακό τοίχωμα του 24. Αν το δόντι προετοιμαζόταν για στεφάνη, δεν θα παρέμενε κλινική μύλη. Για την αποκατάσταση του δοντιού θα χρειάζονταν ενδοδοντική θεραπεία, ακολουθούμενη από επιμήκυνση μύλης, χυτό άξονα, ψευδοκολόβωμα και στεφάνη. Λόγω των ελάχιστων φυσικών οδοντικών ιστών για αξονική συγκράτηση, δεν θα υπήρχε ευνοϊκή μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Σχέδιο θεραπείας
Διαμορφώνεται ένα σχέδιο θεραπείας που αντιμετωπίζει την κατάσταση του συγκεκριμένου δοντιού και τους προβληματισμούς της ασθενούς, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:
– Εξαγωγή του 24
– Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος στην θέση του 24
– Τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος για την πλήρωση οποιουδήποτε οστικού κενού στο μετεξακτικό φατνίο
– Τοποθέτηση άμεσης μη λειτουργικής προσωρινής αποκατάστασης στην θέση του 24
– Εφαρμογή πλήρους ψηφιακής ροής εργασιών για αποτελεσματική και ελάχιστα επεμβατική ολοκλήρωση της κλινικής θεραπείας σε μία συνεδρία.

 

Υλικά και μέθοδοι
Λαμβάνεται μία ψηφιακή ενδοστοματική σάρωση της άνω και κάτω γνάθου και της συγκλεισιακής τους σχέσης. Η σκιά του δοντιού αποτυπώθηκε.

Λαμβάνεται μία υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης για να προσδιοριστεί η ιδανική θέση τοποθέτησης του εμφυτεύματος.

Τα δεδομένα της υπολογιστικής τομογραφίας ενσωματώνονται με τα δεδομένα της ενδοστοματικής ψηφιακής σάρωσης.

Ένα ψηφιακό διαγνωστικό κέρωμα δημιουργείται στα δεδομένα της ψηφιακής ενδοστοματικής σάρωσης.

Ο σχεδιασμός της χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος πραγματοποιείται με ακρίβεια με επισκόπηση της μορφολογίας, των ορίων και της θέσης της προτεινόμενης επανορθωτικής αποκατάστασης, της εναπομείνασας ρίζας, του φατνίου και της θέσης των μαλακών ιστών.

Η κεφαλή του εμφυτεύματος τοποθετείται 2,5 χιλ. ακρορριζικά της παρυφής των ούλων και περίπου 2 χιλ. υπερώια του παρειακού συμπαγούς οστικού πετάλου.

Ο συνδυασμός των δεδομένων της τομογραφίας με τα δεδομένα της ενδοστοματικής σάρωσης που επιτρέπει τον αποτελεσματικό και ακριβή θεραπευτικό σχεδιασμό που μπορεί να μεταφραστεί σε ένα χειρουργικό νάρθηκα.

Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του χειρουργικού νάρθηκα, μετατρέπεται σε ένα αρχείο κατασκευής STL.

Η θέση του εμφυτεύματος εισάγεται τώρα στο λογισμικό που μπορεί να σχεδιάσει την προσωρινή αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού της σύνδεσης εμφυτεύματος – κολοβώματος. Μόλις ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της αποκατάστασης, μετατρέπεται σε ένα αρχείο κατασκευής STL.

Η προσωρινή αποκατάσταση σμηλεύεται σε ένα δίσκο PMMA, μέσω ενός μηχανήματος CNC 5 αξόνων. Αντίστοιχα, ο χειρουργικός νάρθηκας κατασκευάζεται μέσω ενός 3D εκτυπωτή.

Αυτή είναι η ροή εργασιών από τη συλλογή των δεδομένων της ασθενούς έως και την ολοκλήρωση του χειρουργικού και επανορθωτικού σχεδιασμού και κλινικής εργασίας.

Η ασθενής είναι πλέον έτοιμη για τη χειρουργική επέμβαση. Χορηγείται τοπικό αναισθητικό. Ο 24 εξάγεται με προσοχή για να μην καταστραφεί το παρειακό οστικό πέταλο. Η διεύρυνση της οπής (του φατνίου) κατά τη διάρκεια της εξαγωγής είναι περιορισμένη.

Ο εκτυπωμένος χειρουργικός νάρθηκας εφαρμόζει με ακρίβεια. Χρησιμοποιείται ένας οδηγός εσωτερικής διαμέτρου 2 χιλ. στο χειρουργικό νάρθηκα για να κατευθύνει με ακρίβεια την τοποθέτηση του τρυπάνου των 2 χιλ. Το μήκος τρυπανισμού προκαθορίστηκε στο στάδιο του χειρουργικού σχεδιασμού. Ο οδηγός προσφέρει καθοδήγηση για την θέση, το μήκος και τη γωνία της οστεοτομίας.

Ένα εμφύτευμα PALTOP Advanced 4,20 x 13 χιλ. επελέγη κατά το χειρουργικό σχεδιασμό και τοποθετείται στη χειρουργική επέμβαση. Χρησιμοποιείται ξενομόσχευμα σε όλα τα εναπομείναντα οστικά κενά γύρω από το εμφύτευμα.

Ολόκληρη η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε μία συνεδρία, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης της ασθενούς, της συλλογής δεδομένων, του σχεδίου θεραπείας, του χειρουργικού και επανορθωτικού σχεδιασμού, της κατασκευής του χειρουργικού νάρθηκα και της προσωρινής αποκατάστασης, καθώς και της χειρουργικής διαδικασίας με άμεση τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης. Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας με μία πλήρως ψηφιακή ροή εργασιών μπορεί να προσφέρει πολύ αποτελεσματική θεραπεία και να διαχειριστεί ολοκληρωμένα επείγουσες περιπτώσεις.

Related Posts

Upcoming Events

10 DAYS OF MASTERING SOFT TISSUE SURGERY
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I 16-17/02/2019 Module II 19-21/05/2019 Module III 4-6/07/2019 Module IV 16-17/11/2019
view it
Clinical Program in Oral Implantology
Clinical Program in Oral Implantology (Αθήνα – Μόναχο, 2018-2019)
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Περίοδος I 01-04 Νοεμβρίου 2018 Αθήνα Περίοδος II Φεβρουάριος 2019 Αθήνα Περίοδος III Μάρτιος 2019 Αθήνα κλινική Σταύρου Πελεκάνου Περίοδος IV Μαΐος 2019 Αθήνα Περίοδος V Ιούνιος 2019 Αθήνα κλινική Δρ. Πελεκάνου Περίοδος VI Οκτώβριος 2019 Αθήνα Περίοδος VII 8-12 Νοεμβρίου 2019 Μόναχο – Γερμανία
view it
E-Lab Capture, Calibrate & Create
 
 
Ημερομηνία: 1-3/03/2019
view it
IMMEDIATE DENTOALVEOLAR RESTORATION – IDR IMMERSION COURSE (part 1)
 
 
Ημερομηνία: 8-10/04/2019
view it
The Masterminds vol. II
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/05/2019
view it

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

OMNIPRESS
Newsletter
Καντε δωρεάν εγγραφή και ενημερωθείτε για οδοντιατρικά events, οδοντιατρικά νέα & προϊόντα.
Χρησιμοποιούμε το MailChimp ως πλατφόρμα αποστολής newsletters. Κάνοντας κλικ για υποβολή της φόρμας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στο MailChimp σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του. Οι ενημερώσεις αφορούν Events, εκδόσεις της Omnipress, Νέα προϊόντα & εκδηλώσεις εταιρειών του οδοντιατρικού χώρου με δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας.
Η Omnipress θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της φόρμας για να σας παρέχει ενημερώσεις. Παρακαλούμε επιλέξτε ότι συμφωνείτε & ότι είστε άνω των 18 ετών.