Βλαστοκύτταρα και προσαρμοστικότητα των εμφυτευμάτων

Βλαστοκύτταρα και προσαρμοστικότητα των εμφυτευμάτων

Μία διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση βλαστοκυττάρων μπορεί να παρέχει μία πιο ολοκληρωμένη ανάπλαση των περιοδοντκών ιστών γύρω από τα οδοντικά εμφυτεύματα, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Oral Implantology.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα προσομοιάζουν με τα φυσικά δόντια, αλλά η δυνατότητα ενός εμφυτεύματος να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη του ασθενή, τις φορτίσεις κατά τη μάσηση και τη μελλοντική ορθοδοντική θεραπεία μειώνεται αν δεν περιβάλλεται από επαρκή ποσότητα περιοδοντικών ιστών.

Σε αυτήν τη μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν περιοδοντικούς ιστούς σε ένα φρέσκο φατνίο αίγας. Σε καθεμία από τις 5 αίγες τοποθετήθηκαν δύο εμφυτεύματα τιτανίου αμέσως μετά την αφαίρεση των δοντιών.

Ένα ικρίωμα από πολυμερές υλικό προσαρμόστηκε γύρω από κάθε εμφύτευμα, αλλά στην ομάδα ελέγχου τοποθετήθηκε μόνο το ικρίωμα. Στην πειραματική ομάδα τοποθετήθηκε το ικρίωμα μαζί με μεσεγχυματικά κύτταρα από το μυελό των οστών.

Όλες οι περιοχές των εμφυτευμάτων εμφάνισαν κάποιο επίπεδο ιστικής ανάπτυξης 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Ένα μήνα μετά, η περιοχή στην ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε σημεία ιστικής ανάπτυξης, ενώ η πειραματική ομάδα είχε αναπτύξει οστείνη, οστό και περιοδοντικό σύνδεσμο, τους 3 απαιτούμενους ιστούς για ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών.

Προηγούμενες μελέτες είχαν παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα με τον ίδιο τύπο βλαστοκυττάρων σε περιοδοντικές βλάβες γύρω από φυσικά δόντια. Άλλες μελέτες έχουν παρουσιάσει θετικά ευρήματα χωρίς το συγκεκριμένο τύπο βλαστοκυττάρων, με χρησιμοποίηση προγεννητικών κυττάρων από τον εναπομείναντα περιοδοντικό σύνδεσμο σε ορισμένες περιορισμένες βλάβες.

Αντίθετα με προηγούμενες μελέτες, στη συγκεκριμένη αναφέρεται πως η χρήση βλαστοκυττάρων μεσεγχυματικού τύπου από μυελό των οστών μπορεί να εξασφαλίσει μία πιο ολοκληρωμένη, προσαρμοσμένη ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών με εμφυτεύματα τιτανίου.

 

Πηγή: Journal of Oral Implantology

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17/10/2023 20:00 (Online)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: SEPT 2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Early Bird Tickets!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 04-05/03/2023 Module II: 17-19/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 12-14/10/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA