Βλαστοκύτταρα και προσαρμοστικότητα των εμφυτευμάτων

Βλαστοκύτταρα και προσαρμοστικότητα των εμφυτευμάτων

Μία διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση βλαστοκυττάρων μπορεί να παρέχει μία πιο ολοκληρωμένη ανάπλαση των περιοδοντκών ιστών γύρω από τα οδοντικά εμφυτεύματα, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Oral Implantology.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα προσομοιάζουν με τα φυσικά δόντια, αλλά η δυνατότητα ενός εμφυτεύματος να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη του ασθενή, τις φορτίσεις κατά τη μάσηση και τη μελλοντική ορθοδοντική θεραπεία μειώνεται αν δεν περιβάλλεται από επαρκή ποσότητα περιοδοντικών ιστών.

Σε αυτήν τη μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν περιοδοντικούς ιστούς σε ένα φρέσκο φατνίο αίγας. Σε καθεμία από τις 5 αίγες τοποθετήθηκαν δύο εμφυτεύματα τιτανίου αμέσως μετά την αφαίρεση των δοντιών.

Ένα ικρίωμα από πολυμερές υλικό προσαρμόστηκε γύρω από κάθε εμφύτευμα, αλλά στην ομάδα ελέγχου τοποθετήθηκε μόνο το ικρίωμα. Στην πειραματική ομάδα τοποθετήθηκε το ικρίωμα μαζί με μεσεγχυματικά κύτταρα από το μυελό των οστών.

Όλες οι περιοχές των εμφυτευμάτων εμφάνισαν κάποιο επίπεδο ιστικής ανάπτυξης 10 ημέρες μετά την επέμβαση.

Ένα μήνα μετά, η περιοχή στην ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε σημεία ιστικής ανάπτυξης, ενώ η πειραματική ομάδα είχε αναπτύξει οστείνη, οστό και περιοδοντικό σύνδεσμο, τους 3 απαιτούμενους ιστούς για ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών.

Προηγούμενες μελέτες είχαν παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα με τον ίδιο τύπο βλαστοκυττάρων σε περιοδοντικές βλάβες γύρω από φυσικά δόντια. Άλλες μελέτες έχουν παρουσιάσει θετικά ευρήματα χωρίς το συγκεκριμένο τύπο βλαστοκυττάρων, με χρησιμοποίηση προγεννητικών κυττάρων από τον εναπομείναντα περιοδοντικό σύνδεσμο σε ορισμένες περιορισμένες βλάβες.

Αντίθετα με προηγούμενες μελέτες, στη συγκεκριμένη αναφέρεται πως η χρήση βλαστοκυττάρων μεσεγχυματικού τύπου από μυελό των οστών μπορεί να εξασφαλίσει μία πιο ολοκληρωμένη, προσαρμοσμένη ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών με εμφυτεύματα τιτανίου.

 

Πηγή: Journal of Oral Implantology

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Συνέδρια

ROOTS SUMMIT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-12/04/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/10/2024 (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/05/2024 (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7-9/12/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28-29/09/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/06/2024

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 4-7 September 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 28/2-2/3/24, Module E2 29/5-1/6/24, Module E3 25-28/09/24

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024