Ανάπτυξη βλαστοκυττάρων σε ενασβεστιωμένους ιστούς

Ανάπτυξη βλαστοκυττάρων σε ενασβεστιωμένους ιστούς

Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Periodontology χαρακτήρισε τους ενασβεστιωμένους ιστούς που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της κνήμης ποντικών με προκεχωρημένη συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια από έναν πληθυσμό αρχέγονων βλαστοκυττάρων (βλαστοκύτταρα στοματικού βλεννογόνου) που ληφθηκαν από το στοματικό βλεννογόνο και τα ούλα.

Τα παράγωγα των βλαστοκυττάρων καλλιεργήθηκαν για 14 ημέρες, στη συνέχεια αναλύθηκαν για την έκφραση οστεοβλαστικών/οστεινοβλαστικών δεικτών και εμφυτεύθηκαν μεταξύ δέρματος και κνήμης στα πειραματόζωα.

Μετά από 8 εβδομάδες, τα πειραματόζωα θανατώθηκαν και αναλύθηκαν οι περιοχές εμφύτευσης. Βρέθηκα πως οι καλλιέργειες δύο εβδομάδων παραγώγων βλαστοκυττάρων εξέφραζαν οστεοβλαστικούς/οστεινοβλαστικούς δείκτες σε γονιδιακό επίπεδο.

Η μακροσκοπική και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε ενασβεστιωμένες μάζες στην περιοχή εμφύτευσης βλαστοκυττάρων.

Η ιστολογική, ιστοχημική μελέτη καθώς και η μελέτη με ανοσοφθορισμό αποκάλυψε ενασβεστιωμένες μάζες που περιελάμβαναν μη αγγειοβριθείς και ακυτταρικές μήτρες με θετική χρώση για κολλαγόνο, ασβέστιο, πρωτείνη πρόσφυσης οστείνης, πρωτείνη οστείνης τύπου Ι, οστική σιαλοπρωτείνη, αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη, αδαμαντινογενίνη και αδαμαντινοβλαστίνη.

Η θετική αντίδραση σε αντιανθρώπινο πυρηνικό αντιγόνο επιβεβαίωσε την ανθρώπινη προέλευση των κυττάρων. Στο μικροσκόπιο απεικονίστηκαν επιμήκεις πρισματικές δομές οργανωμένες σε φυλλοειδή αθροίσματα.

Οι ερευνητές καταλήγουν πως δεδομένων των περιορισμών της μελέτης, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα βλαστοκύτταρα αποδεικνύεται πως μπορούν να αναπτύξουν ενασβεστιωμένους ιστούς που εμφανίζουν ορισμένες ομοιότητες με την οστείνη και το οστό.

 

Πηγή: Journal of Clinical Periodontology

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/06/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024