Ανάπτυξη βλαστοκυττάρων σε ενασβεστιωμένους ιστούς

Ανάπτυξη βλαστοκυττάρων σε ενασβεστιωμένους ιστούς

Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Periodontology χαρακτήρισε τους ενασβεστιωμένους ιστούς που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της κνήμης ποντικών με προκεχωρημένη συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια από έναν πληθυσμό αρχέγονων βλαστοκυττάρων (βλαστοκύτταρα στοματικού βλεννογόνου) που ληφθηκαν από το στοματικό βλεννογόνο και τα ούλα.

Τα παράγωγα των βλαστοκυττάρων καλλιεργήθηκαν για 14 ημέρες, στη συνέχεια αναλύθηκαν για την έκφραση οστεοβλαστικών/οστεινοβλαστικών δεικτών και εμφυτεύθηκαν μεταξύ δέρματος και κνήμης στα πειραματόζωα.

Μετά από 8 εβδομάδες, τα πειραματόζωα θανατώθηκαν και αναλύθηκαν οι περιοχές εμφύτευσης. Βρέθηκα πως οι καλλιέργειες δύο εβδομάδων παραγώγων βλαστοκυττάρων εξέφραζαν οστεοβλαστικούς/οστεινοβλαστικούς δείκτες σε γονιδιακό επίπεδο.

Η μακροσκοπική και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε ενασβεστιωμένες μάζες στην περιοχή εμφύτευσης βλαστοκυττάρων.

Η ιστολογική, ιστοχημική μελέτη καθώς και η μελέτη με ανοσοφθορισμό αποκάλυψε ενασβεστιωμένες μάζες που περιελάμβαναν μη αγγειοβριθείς και ακυτταρικές μήτρες με θετική χρώση για κολλαγόνο, ασβέστιο, πρωτείνη πρόσφυσης οστείνης, πρωτείνη οστείνης τύπου Ι, οστική σιαλοπρωτείνη, αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη, αδαμαντινογενίνη και αδαμαντινοβλαστίνη.

Η θετική αντίδραση σε αντιανθρώπινο πυρηνικό αντιγόνο επιβεβαίωσε την ανθρώπινη προέλευση των κυττάρων. Στο μικροσκόπιο απεικονίστηκαν επιμήκεις πρισματικές δομές οργανωμένες σε φυλλοειδή αθροίσματα.

Οι ερευνητές καταλήγουν πως δεδομένων των περιορισμών της μελέτης, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως για πρώτη φορά τα συγκεκριμένα βλαστοκύτταρα αποδεικνύεται πως μπορούν να αναπτύξουν ενασβεστιωμένους ιστούς που εμφανίζουν ορισμένες ομοιότητες με την οστείνη και το οστό.

 

Πηγή: Journal of Clinical Periodontology

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

PROMO CODE

Συνέδρια

Bio-Emulation Symposium

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17/10/2023 20:00 (Online)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024

Early Bird Tickets!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 04-05/03/2023 Module II: 17-19/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 12-14/10/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA