Ακούσιες μεταβολές στη σύγκλειση μετά τη χρήση ναρθήκων βρυγμού

By King’s College London

Με βάση μία σειρά κλινικών ευρημάτων από το King’s College του Λονδίνου, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις στις οποίες η χρήση νάρθηκα βρυγμού οδήγησε σε πρόσθια ανοικτή δήξη και αντίστοιχη συγκλεισιακή αποδιοργάνωση. Ένα συγκεκριμένο περιστατικό περιλάμβανε τη χρήση ενός ορθοδοντικού συγκρατητικού μηχανήματος. Η αιτιολογία των συγκλεισιακών μεταβολών που παρατηρούνται συζητάται σε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στα περιοδικό British Dental Journal σχετικά με νάρθηκες βρυγμού.

Έτσι, παρέμειναν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο και τα πιθανά αίτια της συγκλεισιακής αποδιοργάνωσης που σχετίζεται με το σχεδιασμό και τη χρήση νάρθηκα βρυγμού.

Η έρευνα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Dr. T.Bereznicki, Επίτιμος Διδάκτορας στην Οδοντιατρική Σχολή, στο Τμήμα Στοματικών και Κρανιοπροσωπικών Επιστημών του King’s College του Λονδίνου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι ανεπιθύμητες συγκλεισιακές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση νάρθηκα βρυγμού και ορθοδοντικών μηχανημάτων μπορεί να είναι συνηθέστερες από το αναμενόμενο με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Ο επανέλεγχος του ασθενή είναι σημαντικός για την παρακολούθηση της χρήσης και των επιδράσεων αυτών των μηχανημάτων, καθώς ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος, μπορεί να εμφανιστούν συγκλεισιακές μεταβολές. Το συμπέρασμα ήταν πως η χρήση και οι επιδράσεις των μηχανημάτων μερικής κάλυψης απαιτεί πιο προσεκτική παρακολούθηση  σε σχέση με ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Προσφέρονται συμβουλές για πληροφορίες και γραπτές οδηγίες που θα δίνονται στους ασθενείς στους οποίους θα παρέχονται νάρθηκες βρυγμού και κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα συγκράτησης.

Σε μελλοντικό άρθρο θα συζητηθούν οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές για αυτές τις περιπτώσεις και θα παρουσιαστεί η επιτυχημένη αποκατάσταση της αποδιοργανωθείσας σύγκλεισης.

 

Πηγή: DT Middle East & Africa Edition, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, Vol. 6, No. 8

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

FREE

Δωρεάν Online Σεμινάριο - Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/04/2024 18.30 (διάρκεια 90')

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Sale!

Συνέδρια

ROOTS SUMMIT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-12/05/2024 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/05/2024 (Θεσσαλονίκη)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/06/2024

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module I: 23-24/02/2024, Module II: 29-30/03/2024, Module III: 19-20/04/2024, Module IV: 24-25/05/2024, Module V: 7-8/06/2024, Module VI: 2-6/07/2024

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024