Ακούσιες μεταβολές στη σύγκλειση μετά τη χρήση ναρθήκων βρυγμού

By King’s College London

Με βάση μία σειρά κλινικών ευρημάτων από το King’s College του Λονδίνου, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις στις οποίες η χρήση νάρθηκα βρυγμού οδήγησε σε πρόσθια ανοικτή δήξη και αντίστοιχη συγκλεισιακή αποδιοργάνωση. Ένα συγκεκριμένο περιστατικό περιλάμβανε τη χρήση ενός ορθοδοντικού συγκρατητικού μηχανήματος. Η αιτιολογία των συγκλεισιακών μεταβολών που παρατηρούνται συζητάται σε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στα περιοδικό British Dental Journal σχετικά με νάρθηκες βρυγμού.

Έτσι, παρέμειναν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο και τα πιθανά αίτια της συγκλεισιακής αποδιοργάνωσης που σχετίζεται με το σχεδιασμό και τη χρήση νάρθηκα βρυγμού.

Η έρευνα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Dr. T.Bereznicki, Επίτιμος Διδάκτορας στην Οδοντιατρική Σχολή, στο Τμήμα Στοματικών και Κρανιοπροσωπικών Επιστημών του King’s College του Λονδίνου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι ανεπιθύμητες συγκλεισιακές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση νάρθηκα βρυγμού και ορθοδοντικών μηχανημάτων μπορεί να είναι συνηθέστερες από το αναμενόμενο με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Ο επανέλεγχος του ασθενή είναι σημαντικός για την παρακολούθηση της χρήσης και των επιδράσεων αυτών των μηχανημάτων, καθώς ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος, μπορεί να εμφανιστούν συγκλεισιακές μεταβολές. Το συμπέρασμα ήταν πως η χρήση και οι επιδράσεις των μηχανημάτων μερικής κάλυψης απαιτεί πιο προσεκτική παρακολούθηση  σε σχέση με ότι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Προσφέρονται συμβουλές για πληροφορίες και γραπτές οδηγίες που θα δίνονται στους ασθενείς στους οποίους θα παρέχονται νάρθηκες βρυγμού και κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα συγκράτησης.

Σε μελλοντικό άρθρο θα συζητηθούν οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές για αυτές τις περιπτώσεις και θα παρουσιαστεί η επιτυχημένη αποκατάσταση της αποδιοργανωθείσας σύγκλεισης.

 

Πηγή: DT Middle East & Africa Edition, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018, Vol. 6, No. 8

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News
ΟΛΑ ΤA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ