Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

Μη διαθέσιμο

Συνέδρια

The Masterminds vol. IV

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/07/2021 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-17/01/2021 (Αθήνα)

190.00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7/11/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5/12/2020 (Αθήνα)

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/02/2021 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/10/2020 (Αθήνα)

1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/02/2021 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/10/2020 (Αθήνα)