Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/11/2022 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/06/2022 (Αθήνα)

350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/07/2022 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/12/2022 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/04/2022 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7-8/05/2022 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/04/2022 (Αθήνα)