Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

590.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/07/2021 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I 16-17/04/2021 (Postponed for April 2022) Module II 27-29/05/2021 Module III 24-26/06/2021 Module IV 02-03/10/2021

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/07/2021 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/03/2021 (Αθήνα)

Συνέδρια

The Masterminds vol. IV

400.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/07/2021 (Αθήνα)