Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/04/2022 (Αθήνα)

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/04/2022 (Αθήνα)

186.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/02/2022 (Αθήνα)

Συνέδρια

Daily Dentistry Symposium

180.00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/03/2022 (Αθήνα)

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/03/2022 (Αθήνα)

1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/02/2022 (Αθήνα)

2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 29-30/01/2022 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/12/2021 (Αθήνα)