Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/01/2023 (Αθήνα)

Σεμινάρια

The Lip Project

950.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/03/2023 (Αθήνα)

1,750.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-3/12/2022 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/12/2022 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 03-04/03/2023 Module II: 18-20/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 06-08/10/2023

Μη διαθέσιμο

Συνέδρια (Αρχείο)

MIS DAY

Ημερομηνία διεξαγωγής: 05/11/2022 (Αθήνα)