Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

This one city of never ending stories is unfolding right before your eyes, in short, crisp and unexpected narratives. Imagine yourself as being one of the characters, part of the plot or simply a light traveller. It all happens in one city that you have to read it to believe it.

166,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 02/11/2019 (Αθήνα)

350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/10/2019 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη Διαθέσιμο
166,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/03/2019