Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

4.950,00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 29-31/06/2020, 4-6/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich

3.950,00

Ημ/νίες: 09-11/05/2020, 18-20/06/2020, 15-18/10/2020

Early Bird!

Συνέδρια

The Masterminds vol. III

185,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-28/03/2020 (Αθήνα)

110,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 07/12/2019 (Αθήνα)