Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

550.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-11/06/2023 (Αθήνα)

1,400.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-27/05/2023 (Αθήνα)

1,750.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

550.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
900.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/03/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο

Σεμινάρια (Αρχείο)

Advanced Soft Tissue Master Session

4,999.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-18/03/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
190.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18/03/2023 (Αθήνα)

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5-7/05/2023 (Αθήνα)