Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30-31/05/2020 (Αθήνα)

350.00390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-24/05/2020 (Αθήνα)

350.00390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)

166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/05/2020 (Αθήνα)

2,700.002,850.00

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)

4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 29-31/06/2020, 4-6/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich