Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/02/2021 (Αθήνα)

2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/10/2020 (Αθήνα)

1,450.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/02/2021 (Αθήνα)

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/10/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/06/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/07/2020 (Αθήνα)

390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-25/10/2020 (Αθήνα)

390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)