Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27/11/2021 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Module Ι: 19-20/03/2022  Module II: 12-14/05/2022 Module III: 23-25/06/2022  Module IV: 08-09/10/2022

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/10/2021 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο
166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25/09/2021 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
590.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/07/2021 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I 16-17/04/2021 (Postponed for April 2022) Module II 27-29/05/2021 Module III 24-26/06/2021 Module IV 02-03/10/2021