Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

180.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-14/04/2024

Συνέδρια

ROOTS SUMMIT

465.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-12/04/2024 (Αθήνα)

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2024 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 17-18/02/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/12/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
550.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/01/2024 (Αθήνα)