Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/06/2020 (Αθήνα)

1,200.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/07/2020 (Αθήνα)

350.00390.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/11/2020 (Αθήνα)

166.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/09/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
2,700.002,850.00

Ημερομηνία: 3-5/07/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,250.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/02/2020 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
4,950.00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 29-31/05/2020, 4-6/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich