Αθήνα

Athens, one of the world’s oldest cities has many stories to be told; well acclaimed or yet untold, ancient or contemporary, dazzling or out of everyday life, seasonal or all year around, contrasting and yet matching.

2,000.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

950.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

100.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: SEPT 2024

1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Μη διαθέσιμο
1,350.00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/07/2023 (Αθήνα)

Early Bird Tickets!
190.00 + 24% ΦΠΑ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023