ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E.

Η εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει στόχους της: να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της με την έγκαιρη και άρτια παράδοση των προϊόντων της, να υποστηρίζει συνεχώς τους πελάτες της με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της πληροφόρησής τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2008 & EN 46002.

FREE WEBINAR
Μη διαθέσιμο

Webinars (Archive)

LET’S GO DIGITAL

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30/05/2020 (Online)

Μη διαθέσιμο