Γιώργος Ζωρογιαννίδης

Ο Γιώργος Ζωρογιαννίδης αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980.

Εργάζεται στο ιδιωτικό ιατρείο του στην Αθήνα.
Από το 1989 ασχολείται με την εμφυτευματολογία όσον αφορά τη χειρουργική πλευρά και την προσθετική αποκατάσταση των περιστατικών.

Εφαρμόζονται όλες οι μέθοδοι αποκατάστασης ελλειμμάτων οστού και μαλακών ιστών.

Έχει συμμετάσχει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων με θέμα τόσο την αποκατάσταση με τη χρήση εμφυτευμάτων όσο και την αποκατάσταση ελλειμμάτων όλων των περιοχών των γνάθων και μαλακών μορίων.

Τα τελευταία 15 χρόνια εφαρμόζει σε όλα τα εμφυτευματικά περιστατικά τρισδιάστατη σχεδίαση και καθοδήγηση με τη βοήθεια λογισμικού και οδηγών ναρθήκων.

Επίσης πρόσφατα έφερε και χρησιμοποιεί το πρώτο σύστημα Navident στην Ελλάδα με το οποίο γίνεται Σχεδίαση και Δυναμική καθοδήγηση τοποθέτησης εμφυτευμάτων ή άλλων επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη χρήση οδηγών ναρθήκων.

Είναι ενεργό μέλος και Diplomate του ICOI (International College of Oral Implantologists)
Και επίσης ενεργό μέλος των:
ITI (International Team of Implantology),
EAO (European Association of Osseointegration)
AAID (American Academy of Implant Dentistry)
World Leading Implant Centers
CAI (Computer Assisted Implantology)
DNS (Dynamic Navigation Society)

Γιώργος Ζωρογιαννίδης