Πληροφορίες

Pascal Magne

Σάββατο 19 Μαΐου 2018, 09:00 - 17:00

Αλλαγές παραδείγματος που προκύπτουν από τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική και την βιο-προσομοίωση (bio-emulation)

Πώς μπορεί η επιστήμη, η κοινή λογική και η εμπειρία στη συγκολλητική οδοντιατρική να δημιουργήσουν επαναστατικές έννοιες για τη διατήρηση της οδοντικής δομής και των δοντιών; Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει καινοτόμες τεχνικές (άμεση έμφραξη οδοντίνης, ανύψωση των εν τω βάθει ορίων, αθροιστική συγκόλληση και άλλες) αλλά και θα εξερευνήσει το μέλλον της οδοντιατρικής CAD/CAM και των "βιολογικών αποκαταστάσεων".

Κατανόηση της κινητήριας δύναμης που ωθεί τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική 

Εκμάθηση νέων κλινικών τεχνικών για τη βελτίωση της προστασίας των ιστών και της συγκόλλησης 

Πώς η τεχνική CAD/CAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί “βιομιμητικά”

 

Sascha Hein

Κυριακή 20 Μαΐου 2018, 09:00 - 14:00

“eLABor_aid®” -  μια νέα αυγή στη λήψη του χρώματος! 

Το ταίριασμα του χρώματος των έμμεσων αποκαταστάσεων με τη φυσική οδοντοφυΐα παραμένει τρομερή πρόκληση, ακόμα και για τους πιο έμπειρους ειδικούς. Έχουν εντοπιστεί πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το κλινικό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών είναι: η εξάρτηση από τον χειριστή (υποκειμενική επιλογή και αξιολόγηση της απόχρωσης), η ανεπαρκής κάλυψη όλης της γκάμας των αποχρώσεων των φυσικών δοντιών από τα χρωματολόγια, καθώς και σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρωματικών συστημάτων των διαφόρων κατασκευαστών. Το Σύστημα eLABor_aid® αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς παρέχοντας τη δυνατότητα αντικειμενικής επικοινωνίας της απόχρωσης με τη χρήση οδοντιατρικής φωτογραφίας διασταυρούμενης πόλωσης (cross polarized) σε συνδυασμό με μία νέα καινοτόμο ψηφιακή ροή εργασιών που θα επιτρέπει στον κεραμίστα να διαμορφώσει προσωπική συνταγή απόχρωσης και να μετρήσει την ακρίβειά της με τη βοήθεια ψηφιακής δοκιμής (try-in) της αποκατάστασης πριν την όπτηση. Μάθετε για το μέλλον της διαχείρισης του χρώματος: αποτυπώστε, διακριβώστε και δημιουργείστε!

Μαθησιακοί στόχοι:

1. Παραδοσιακή επικοινωνία απόχρωσης με τη χρήση οπτικής εκτίμησης, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά;

2. Κατανόηση του μεταμερισμού και της προέλευσής του.

3. Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής μονού φακού (DSLR) για αντικειμενική ποσοτικοποίηση του χρώματος και επικοινωνία χωρίς τη χρήση χρωματολογίων.

4. Διαμόρφωση εξατοκιμευμένων συνταγών χρώματος ειδικά για τον ασθενή σας.

5. Δοκιμή ακρίβειας με ψηφιακό try-in

6. Συμβουλές & Τεχνάσματα και νέες καινοτομίες

 

Marco Gresnigt

Κυριακή 20 Μαΐου 2018, 14:00 - 18:00

Βήμα προς βήμα η διαδικασία της τοποθέτησης όψεων

Οι επικολλούμενες όψεις έχουν γενικώς καλή απόδοση στο μακροχρόνιο follow-up, αλλά κάποιες φορές αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία της τοποθέτησης όψεων. Θα εστιάσουμε σε κάποιες από τις συνήθεις αστοχίες και θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει. Κάποιες από τις πτυχές θα είναι: παρασκευή, άμεση έμφραξη οδοντίνης (IDS), τι κάνουμε με τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις, συγκόλληση/προετοιμασία (conditioning) του δοντιού και του κεραμικού.

Οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις

Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις. Επειδή μπορούμε να συγκολλήσουμε κεραμικό στο υλικό του δοντιού, μπορούμε να είμαστε λιγότερο επεμβατικοί. Οι μερικές κεραμικές αποκαταστάσεις στις οπίσθιες περιοχές ενέχουν κάποιες άλλες προκλήσεις. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε κάποιες από τις σημαντικές για την τοποθέτηση μερικών οπισθίων κεραμικών αποκαταστάσεων, όπως: παρασκευή, κάλυψη φύματος ή όχι, endocrowns, συγκόλληση.

 

Παναγιώτης Μπαζός

Σάββατο 19 Μαΐου 2018, 17:00 - 18:00

Enter the Cube; η Κρανιοπροσωπική Χωροταξία αναπροσδιορίζεται μέσω του BaseLine.

Ο διαγνωστικός νάρθηκας χρησιμεύει ως αφετηρία για κάθε σχέδιο θεραπείας που δημιουργείται με γνώμονα το πρόσωπο στη σύγχρονη πρακτική της αποκατάστασης. Επομένως, μια ακριβής τρισδιάστατη χωρική καταγραφή των γνάθων θα προσφέρουν στην οδοντιατρική ομάδα μία άψογη ροή εργασιών, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, είτε η εργασία γίνεται με συμβατικό τρόπο (με το χέρι) είτε με σύγχρονους (ψηφιακούς) τρόπους.

Η θέση του επιπέδου της σύγκλεισης στο στόμα του ασθενούς και τον αρθρωτήρα αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας για την επίτευξη των λειτουργικών και αισθητικών στόχων της προβλεπόμενης θεραπείας. Θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν ενδελεχώς τα ανατομικά κρανιοπροσωπικά ορόσημα του εκάστοτε ασθενούς εντός του μετωπιαίου, του εγκαρσίου και του οβελιαίου επιπέδου.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να μετριάζουν τα σφάλματα μεταφοράς και να αυξάνουν την ακρίβεια μέσω ειδικών φωτογραφικών και ακτινογραφικών πρωτοκόλλων εκτός της χρήσης εξατομικευμένης καταγραφής, το οποίο θα βοηθήσει τόσο τους οδοντιάτρους όσο και τους οδοντοτεχνίτες να διαχειρίζονται συστηματικά τον κατάλληλο χωρικό προσανατολισμό του εκμαγείου της άνω γνάθου.

Ομιλητές

bg_image

Marco Gresnigt
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

bg_image

Πάνος Μπαζός
ΕΛΛΑΔΑ

bg_image

Pascal Magne
ΕΛΒΕΤΙΑ

bg_image

Sascha Hein
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρόγραμμα

duration

08:30-09:00

Εγγραφές

 

duration

09:00-09:10

Τελετή Έναρξης

 

duration

09:10-11:00

Αλλαγές παραδείγματος που προκύπτουν από τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική και την βιο-προσομοίωση (bio-emulation).

Πώς μπορεί η επιστήμη, η κοινή λογική και η εμπειρία στη συγκολλητική οδοντιατρική να δημιουργήσουν
επαναστατικές έννοιες για τη διατήρηση της οδοντικής δομής και των δοντιών; Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει
καινοτόμες τεχνικές (άμεση έμφραξη οδοντίνης, ανύψωση των εν τω βάθει ορίων, αθροιστική συγκόλληση και άλλες)
αλλά και θα εξερευνήσει το μέλλον της οδοντιατρικής CAD/CAM και των "βιολογικών αποκαταστάσεων".

 

Pascal Magne

duration

11:00-11:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

 

duration

11:30-13:00

Κατανόηση της κινητήριας δύναμης που ωθεί τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική

 

Pascal Magne

duration

13:00-14:00

Διάλειμμα_Ελαφρύ γεύμα

 

duration

14:00-15:30

Εκμάθηση νέων κλινικών τεχνικών για τη βελτίωση της προστασίαςτων
ιστών και της συγκόλλησης

 

Pascal Magne

duration

15:30-16:00

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

 

duration

16:00-17:30

Πώς η τεχνική CAD/CAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί “βιομιμητικά”

 

Pascal Magne

duration

17:30-18:30

Enter the Cube; Craniofacial Spatial Arrangement Redefined via the BaseLine

 

Παναγιώτης Μπαζός

duration

09:00-11:00

eLABor_aid(R)” - Νέα αυγή ξημερώνει στο ταίριασμα της απόχρωσης! Μέρος I

 

Sascha Hein

duration

11:00-11:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

 

duration

11:30-13:00

eLABor_aid(R)” - Νέα αυγή ξημερώνει στο ταίριασμα της απόχρωσης! Μέρος II

 

Sascha Hein

duration

13:00-14:00

Διάλειμμα_Ελαφρύ γεύμα

 

duration

14:00-16:00

Οι επικολλούμενες όψεις έχουν γενικώς καλή απόδοση στο μακροχρόνιο follow-up, αλλά κάποιες φορές αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε βήμα προς βήμα η διαδικασία της τοποθέτησης όψεων. Θα εστιάσουμε σε κάποιες από τις συνήθεις αστοχίες και θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει. Κάποιες από τις πτυχές θα είναι: παρασκευή, άμεση έμφραξη οδοντίνης (IDS), τι κάνουμε με τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις, συγκόλληση/προετοιμασία (conditioning) του δοντιού και του κεραμικού.

 

Marco Gresnigt

duration

16:00-16:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

 

duration

16:30-18:00

Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις. Επειδή μπορούμε να συγκολλήσουμε κεραμικό στο υλικό του δοντιού, μπορούμε να είμαστε λιγότερο επεμβατικοί. Οι μερικές κεραμικές αποκαταστάσεις στις οπίσθιες περιοχές ενέχουν κάποιες
άλλες προκλήσεις. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε κάποιες από τις σημαντικές για την τοποθέτηση μερικών οπισθίων κεραμικών αποκαταστάσεων, όπως: παρασκευή, κάλυψη φύματος ή όχι, endocrowns, συγκόλληση.

(Και οι δύο διαλέξεις θα περιέχουν μία βήμα προς βήμα διαδικασία κλινικής προσέγγισης, στηριζόμενη πλήρως όμως σε επιστημονική βάση.)

 

Marco Gresnigt

duration

18:00-18:10

Τελετή λήξης

 

Χώρος Διεξαγωγής

Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής

Educational Partners

Suggestions

book now

Athenaeum Intercontinental Athens

553 δωμάτια φιλοξενίας. 553 επιπλέον λόγοι για να επισκεφθείτε την Αθήνα και να παρατείνετε τη διαμονή σας στην πόλη που έπλασε το μεγαλείο της σκέψης και της λογικής. Την πόλη του Παρθενώνα, του Φιλοπάππου, του Ηρώδειου, του Λυκαβηττού, του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Την Αθήνα που λούζεται στο φως του ήλιου χειμώνα – καλοκαίρι. Σ’ αυτή την πλούσια σε ιστορία πόλη, το Athenaeum InterContinental, ξεδιπλώνει την τέχνη της φιλοξενίας στα ευρύχωρα δωμάτιά του, τους μεγαλύτερους χώρους φιλοξενίας της πόλης, με προσοχή στη λεπτομέρεια. Πάντα σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα, ντυμένα με φίνα υφάσματα και υπέροχους χρωματισμούς. Όλα, από τα Superior δωμάτια έως την Προεδρική σουίτα, υποκλίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών τους, με αψεγάδιαστο προφίλ και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.
book now

Athenaeum Grand Hotel

Άνεση, πολυτέλεια και όλη η Αθήνα στα πόδια σας... Σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και με άμεση πρόσβαση στις εμπορικές περιοχές της πρωτεύουσας, το Athenaeum Grand Hotel σάς καλωσορίζει για να απολαύσετε υποδειγματική φιλοξενία 4 αστέρων σε ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις με μοναδικό σύγχρονο design. Τα 90 άνετα δωμάτια και οι 2 κομψές σουίτες Penthouse με την απεριόριστη θέα στην Αθήνα συμπληρώνουν άψογα την πολυτελή αισθητική που αποπνέουν όλοι οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου. Είναι διακοσμημένα με μοντέρνα διάθεση και με τις ιδιαίτερες ανέσεις τους γίνονται το ιδανικό καταφύγιό σας τόσο για χαλάρωση όσο και για εργασία. Όλα όσα αναζητάτε για μια ευχάριστη διαμονή στην Αθήνα θα τα βρείτε στο Athenaeum Grand Hotel! Έστιατόριο και μπαρ για απολαυστικά πιάτα και δροσιστικά ποτά, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, δωρεάν χώρο στάθμευση, οργάνωση των μετακινήσεών σας, αλλά και αίθουσα συνεδρίων για τις επαγγελματικές συναντήσεις σας, και τόσα πολλά ακόμη. Σας περιμένουμε στο Athenaeum Grand Hotel για να τ’ ανακαλύψετε!

Κόστος Συμμετοχής

  • Κόστος συνεδρίου 390€ +ΦΠΑ
  • Για τους συνδρομητές των περιοδικών Dentorama ή Dental Journal κόστος συνεδρίου 225€ +ΦΠΑ
  • Για τα μέλη AKO κόστος συνεδρίου 225€ +ΦΠΑ

NOT AVAILABLE

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ EVENTS

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/05/2018

Περιλαμβάνει

Η ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος (θεωρητικό 19 - 20 Μαΐου)
  • Καφέ & Ελαφρύ γεύμα
  • Δέκτες για την μετάφραση στα Ελληνικά, των ξένων ομιλητών
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Φάκελος με μπλοκ σημειώσεων, στυλό και έντυπα
  • Είσοδος στην οδοντιατρική έκθεση

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά

.Λόγω της αυξημένης ροής του επιστημονικού προγράμματος και των πρακτικών σεμιναρίων σε ομάδες η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος θα τηρηθεί επακριβώς ώστε να μην σημειώνονται καθυστερήσεις..

Η διοργανώτρια εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει τους αξιότιμους Συνέδρους ότι στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικών ειδών. Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου συμβάλουν αποφασιστικά στην διοργάνωση του συνεδρίου και με τις υπηρεσίες τους προάγουν σταθερά το οδοντιατρικό επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνουν άμεσα και υπεύθυνα για τις δυνατότητες των προϊόντων τους.

Upcoming Events

Σεμινάρια

INJECTION MOLDING TECHNIQUE

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/10/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024

OMNIPRESS
Newsletter
Καντε δωρεάν εγγραφή και ενημερωθείτε για οδοντιατρικά events, οδοντιατρικά νέα & προϊόντα.
Χρησιμοποιούμε το MailChimp ως πλατφόρμα αποστολής newsletters. Κάνοντας κλικ για υποβολή της φόρμας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στο MailChimp σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του. Οι ενημερώσεις αφορούν Events, εκδόσεις της Omnipress, Νέα προϊόντα & εκδηλώσεις εταιρειών του οδοντιατρικού χώρου με δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας.
Η Omnipress θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της φόρμας για να σας παρέχει ενημερώσεις. Παρακαλούμε επιλέξτε ότι συμφωνείτε & ότι είστε άνω των 18 ετών.