Πληροφορίες

Experience exceptional dentistry. Deepen your understanding of optical and mechanical properties of natural teeth through scientific research. Adapt tacit knowledge of Biomimetics with the available materials and techniques currently available on the market.

The Bio-EmulationTM Group was initiated in 2011as a global think-tank, in order to exchange ideas and dismiss dogmas in dentistry, perpetually seeking optimisation in emulating nature via restorative techniques and neoteric workflows.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ανέρχεται στα 390€ πλέον 24% ΦΠΑ

EXPIRED!

Περιλαμβάνει

Current Events

The Masterminds
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-20/05/2018
view it
Διαχείριση Περιστατικών Στοματικής Χειρουργικής στην Καθημερινή Κλινική Οδοντιατρική Πράξη
Διαχείριση Περιστατικών Στοματικής Χειρουργικής στην Καθημερινή Κλινική Οδοντιατρική Πράξη
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 1-2/06/2018
view it
Νήματα PDO/Μεσοθεραπεία/Παράγωγα αίματος (PRP-CGF)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 02-03/06/2018
view it
Ψηφιακή Εμφυτευματολογία Μέρος 1o - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Ασφάλεια & Προβλεψιμότητα στην Εμφυτευματολογία
Ψηφιακή Εμφυτευματολογία (Μέρος 1 – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) Ασφάλεια & Προβλεψιμότητα στην Εμφυτευματολογία
 
 
Νέα Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/04/2018 09-10/06/2018
view it