ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, gIDE Master Classes, GBR, SURGICAL MASTER CLASS

Guided Bone Regeneration – a 30-year Biological and Clinical Journey in Ridge Augmentation to Ensure Stable and Esthetic Implant Results

Online Course

Course Preview περισσότερα

COURSE CONTENT

Welcome to the GBR Online Course

OFFICE HOURS

LIVE OFFICE HOURS and Q&A with Dr Sascha Jovanovic - RECORDED Tue, Mar 31, 2020
LIVE OFFICE HOURS and Q&A with Dr Sascha Jovanovic - RECORDED Tue, Apr 7, 2020
LIVE OFFICE HOURS and Q&A with Dr Sascha Jovanovic & Dr Barry Bartee - RECORDED Tue, Apr 28, 2020
LIVE GBR Discussion with Dr Sascha Jovanovic & Dr Marco Ronda - RECORDED Fri, May 15, 2020

PART 01 - Extraction Socket Preservation & Grafting using GBR

Alveolar Ridge Preservation for Implant and Pontic Site Development | Dr Barry Bartee
A GBR Experience Journey with d-PTFE Membranes | Dr Melle Vroom
Early Implant Placement Post Extraction with Simultaneous Contour Augmentation | Dr Daniel Buser
CLINICAL VIDEO Socket Preservation after a Lower Molar Extraction using an Allograft and a d-PTFE Membrane | Dr Sascha A Jovanovic

PART 02 - GBR for the Moderately Deficient Ridge (Protocol 01)

LIVE LECTURE RELEASE Hard & Soft Tissue Augmentation using GBR for Optimal Implant Esthetics & Long Term Success | Dr Sascha A Jovanovic - AVAILABLE NOW
LIVE Q&A with Dr Sascha Jovanovic | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Apr 14, 2020
Ridge Augmentation - Decision Tree | Dr Robert Carvalho da Silva
Principles of Guided Bone Regeneration: Horizontal Ridge Augmentation Utilizing Resorbable Membranes and Particulated Composite Bone Grafts | Dr Istvan Urban
CLINICAL VIDEO Single Tooth Esthetic Implant Replacement - From Diagnosis to Surgery to Final Restoration | Jovanovic & Mintrone
Implant Placement Post-Extraction in Esthetic Single Tooth Sites - When Immediate, When Early, When Late? | Dr Daniel Buser
CLINICAL VIDEO Anterior Implant Placement with Simultaneous GBR using Autogenous/Xenograft and Native Collagen Membrane | Jovanovic

PART 03 - GBR for the Severely Deficient Horizontal Ridge (Protocol 02)

CLINICAL VIDEO Staged Horizontal GBR and Soft Tissue Augmentation for Anterior Single Tooth Implant Therapy | Jovanovic
CLINICAL VIDEO Horizontal Ridge Augmentation in a thin Posterior Mandible Using GBR and a Bone Graft Mix of Particulate Autogenous Xenograft and rhPDGF | Jovanovic
CLINICAL VIDEO Horizontal Augmentation Using Particulated Composite Bone Graft and Resorbable Membrane | Urban

PART 04 - GBR for the Severely Deficient Vertival Ridge (Protocol 03)

LIVE GBR Surgical Demonstration with Dr Sascha Jovanovic (YOUTUBE LIVE-STREAM) - RECORDED Thu, Apr 23
Surgical Approach | Dr Marco Ronda
GBR Guidelines | Dr Marco Ronda
Surgical Predictability | Dr Marco Ronda
Clinical Results | Dr Marco Ronda
Benefits of the TR-Membrane in Vertical Ridge Augmentation | Dr Robert Carvalho da Silva
CLINICAL VIDEO Staged Horizontal Ridge Augmentation using GBR in a Severely Resorbed Anterior Mandible | Jovanovic & Reshad
CLINICAL VIDEO Vertical Ridge Augmentation: Aesthetic Tissue Augmentation | Simion
CLINICAL VIDEO Vertical Augmentation, membrane removal and implant placement | Urban
Biological Potential of Hard and Soft Tissues - From Bone Resorption to Planned Implant Therapy to Predictable Gingival Esthetics | Jovanovic & Mintrone
CLINICAL VIDEO Vertical and Horizontal GBR in the Anterior Maxilla using an Auto/Xenograft Mixture, PDGF Growth Factor, and d-PTFE Membrane | Jovanovic & Reshad

TREATMENT PLANNING SESSION

LIVE TREATMENT PLANNING SESSION and Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Apr 21, 2020

PART 05 - Complications Management & Soft Tissue & Mucogingival Procedures (Protocol 04)

CLINICAL VIDEO Esthetic Implant Placement with Simultaneous GBR and Soft Tissue Graft to Treat a Partially Failed Previous Bone Graft | Jovanovic
Avoiding Complications and Pitfalls with Guided Bone Regeneration | Dr Isabella Rocchietta
CLINICAL VIDEO How to Release the Lingual Flap for GBR | Rossetti
CLINICAL VIDEO Sub-Epithelial Connective Tissue Harvest to Boost Gingival Biotype for Anterior Single Tooth Implant | Jovanovic
PDF REFERENCE 15 Point GBR Protocol | Dr Sascha A Jovanovic

Conclusion

CE Exam - GBR
Course Evaluation - GBR

glde-dental
Guided Bone Regeneration - a 30-year Biological and Clinical Journey in Ridge Augmentation to Ensure Stable and Esthetic Implant Results

Το course περιλαμβάνει:

42 Lessons  

Course Certificate  

Κόστος Εγγραφής:

245.00

OMNIPRES MEMBERS CLUB
προνόμια μελών

Έκπτωση 50% για τα μέλη του Basic πακέτου
Δωρεάν για τα μέλη του Premium & Ultimate πακέτου

Μετά την εγγραφή σας στο online course θα λάβετε στο email σας σχετικές οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση. Αν δεν είστε ήδη μέλος στο Omnipress Members Club και θέλετε να επωφεληθείτε των προνομίων μας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ