ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, gIDE Master Classes, EXTRACTION SOCKET, SURGICAL MASTER CLASS

Extraction Socket – Preservation/Grafting; Immediate vs Delayed Implants; Pontic Site Development

Online Course

Course Preview περισσότερα

COURSE CONTENT

Welcome to Extraction Socket
LIVE EVENT Pre-Recorded Immediate Tooth Replacement Live Surgery with Narration (watch here) followed by Zoom Meeting Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - Fri, Jun 5 at 12pm (Los Angeles Time)
LIVE EVENT Immediate Tooth Replacement with Dr Joseph Kan & Dr Sascha Jovanovic – RECORDED Fri, May 22, 2020

OFFICE HOURS

LIVE OFFICE HOUR and Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Jun 02, 2020
LIVE OFFICE HOUR and Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Jun 09, 2020
LIVE OFFICE HOUR and Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Jun 16, 2020
Benefits of Extraction Socket Management | Dr France Lambert

PART 01 - SOCKET HEALING

Alveolar Ridge Preservation for Implant and Pontic Site Development | Dr Barry Bartee
Implant placement in fresh extraction sockets: Key decision factors | Prof Mariano Sanz
Extraction Site Management for Alveolar Ridge Preservation | Prof Eric Rompen
CLINICAL VIDEO Socket Preservation after a Lower Molar Extraction using an Allograft and a d-PTFE Membrane | Dr Sascha A Jovanovic
Socket Management: Immediate Implants vs. Socket Preservation | Dr Robert Carvalho da Silva

PART 02 - IMMEDIATE

Immediate Tooth Replacement: Review, Articles, and Cases | Dr Francesco Mintrone
CLINICAL VIDEO Socket Shield Technique | Dr Francesco Mintrone
CLINICAL VIDEO Immediate Tooth Replacement of Failing Tooth #11 | Dr Sascha A Jovanovic
CLINICAL VIDEO Immediate Implant Placement in the Esthetic Zone | Dr Robert Silva
Advances in Post Extraction Single Tooth Implant Cases in the Esthetic Zone | Dr Egon Euwe

PART 03 - DELAYED

Implant Placement Post-Extraction in Esthetic Single Tooth Sites - When Immediate, When Early, When Late? | Dr Daniel Buser
Early Implant Placement Post Extraction with Simultaneous Contour Augmentation | Dr Daniel Buser
CLINICAL VIDEO Single Tooth Esthetic Implant Replacement - From Diagnosis to Surgery to Final Restoration | Jovanovic & Mintrone
CLINICAL VIDEO Immediate Tooth Replacement with a Preplanned Final Custom Abutment - Preventing Gingival Recession and Biological width Invasion | Dr Francesco Mintrone

LIVE TREATMENT PLANNING SESSION

LIVE TREATMENT PLANNING SESSION and Q&A | Dr Sascha A Jovanovic - RECORDED Tue, Jun 23, 2020

CONCLUSION

Course Evaluation - Extraction Socket
CE Exam - Extraction Socket

glde-dental
Extraction Socket - Preservation/Grafting; Immediate vs Delayed Implants; Pontic Site Development

Το course περιλαμβάνει:

26 Lessons  

Κόστος Εγγραφής:

275.00

OMNIPRES MEMBERS CLUB
προνόμια μελών

Έκπτωση 50% για τα μέλη του Basic πακέτου
Δωρεάν για τα μέλη του Premium & Ultimate πακέτου

Μετά την εγγραφή σας στο online course θα λάβετε στο email σας σχετικές οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση. Αν δεν είστε ήδη μέλος στο Omnipress Members Club και θέλετε να επωφεληθείτε των προνομίων μας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ