Διαβάστε στο τεύχος Φεβρουάριος / 2018

open e-book teaser

Περιεχόμενα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη με τον Cory Glenn

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πώς το να εστιάζετε αποκλειστικά στη φροντίδα των ασθενών μπορεί να σας κοστίζει χιλιάδες

Jay Geier
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αναπαραγωγή της φυσικής εικόνας στις κεραμικές αποκαταστάσεις

Francesco Lorio
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Τεχνική πλευρικής πρόσβασης για τη θεραπεία εμφυ- τευμάτων με ουλική υφίζηση

Douglas H.Mahn, DDS
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο φωτισμός μέσα στην οδοντιατρική αίθουσα

Antonín Fuksa, Τσεχία
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Υπερώια κοχλιούμενη επιεμφυτευματική αποκατά- σταση ολικού τόξου

Dr. Marco Maiolino
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πόσο ασφαλές είναι το εμφύτευμά σας;

Dr Dirk U. Duddeck, Γερμανία
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διαχείριση της περιεμφυτευματίτιδας σε περιστατικά All-on-4TM

Paul S. Petrungaro, DDS, MS
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δημιουργία ενός αισθητικού προφίλ ιστών για άμεση αντικατάσταση ενός δοντιού

E. Hawary, DDS, FAACD, FAGD, DICOI
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ποια είναι η καλύτερη τεχνική για την κατασκευή προ- σωρινών όψεων;

A. Seay, DDS, AAACD

Share