Διαβάστε στο τεύχος Δεκέμβριος / 2022

Dental Product Presentation
open full e-book

Περιεχόμενα

ΥΓΕΙΑ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Αποφυγή πιθανών κινδύνων για την υγεία των οδοντιατρικών υγιεινολόγων

Alyssa Aberle
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Όψιμη άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος και άμεση διαχείριση των μαλακών ιστών

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Νέες μελέτες υποδεικνύουν πως η τεχνολογία Ultra Low Dose της Planmeca είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Mectron Starjet: Συσκευή αεροστίλβωσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα “1 Year Clinical Masters Program in Implantology”

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Μία δεκαετής, αναδρομική, κλινική αξιολόγηση ριζόμορφων εμφυτευμάτων, τοποθετημένων με άμεση φόρτιση στην άνω γνάθο

Noga Harel, Dana Piek, Shiri Livne, Ady Palti, Zeev Ormianer
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η επόμενη γενιά του συστήματος ρητινών για όψεις

Dr Mario Besek