Διαβάστε στο τεύχος Οκτώβριος / 2023

open full e-book

Περιεχόμενα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Μία Δεκαετής, αναδρομική, κλινική αξιολόγη σ η ριζόμορφων εμφυτευμάτων, τοποθετημένων με άμεση φόρτιση στην άνω γνάθο

Noga Harel, DMD/Dana Piek, DMD/Shiri Livne, DMD/Ady Palti, DMD/Zeev Ormianer, DMD
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Δημιουργήστε όμορφες προσωρινές αποκαταστάσεις που διαρκούν με αυτό το υλικό φυσικής όψης

Renee Knight
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Μια ισχυρή στρατηγική επιτυχίας του ιατρείου

Bete Johnson, Heather Colicchio
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Πως να αποκαταστήσετε «μη αποκαταστάσιμα δόντια»

John Gammichia, DMD, FAGD
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συμπληρώστε την διαχείριση των προσδοκιών με οπτικό υλικό

Terri Lively
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τα best of class και γιατί είναι τα καλύτερα στο ιατρείο μου

John Flucke
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Cerec Tessera, Primescan Cerec, Cerec Speedfire

Veronika Kormos
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φροντίδα από μακριά

Laura Dorr
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Φροντίδα του παρελθόντος των εμφυτευμάτων

Robert Elsenpeter