Έναρξη: 29/5/2020

Request
pre
registration

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής


Εγγραφή
 
 

Πληροφορίες

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής

Instructors:
Σταύρος Πελεκάνος
Ίλεια Ρούσσου
Andrea Ricci
Francesco Mintrone
Nazariy Mykhaylyuk
Daniel Edelhoff

Ξεκινώντας από μονήρη αποκατάσταση δοντιού μέχρι την πλήρη στοματική αποκατάσταση, η Προσθετική παραμένει το βασικό θεμέλιο στην κλινική Οδοντιατρική, και περιλαμβάνει βασικά βήματα όπως η διάγνωση, ο σχεδιασμός της θεραπείας, η παρασκευή των δοντιών, η λήψη αποτυπώματος, η άρθρωση των εκμαγείων, οι διαδικασίες του εργαστηρίου, η συγκόλληση και η τελική παράδοση. Η σημερινή εξέλιξη στην τεχνολογία των υπολογιστών (Ψηφιακός Σχεδιασμός Χαμόγελου-DSD, ενδοστοματικά scanners, διαδικασίες CAD CAM) επιτρέπει την ταχύτερη και ενίοτε ευκολότερη ροή εργασιών σε κάποια από αυτά τα βήματα, αλλά και πάλι πρέπει να εφαρμόζονται ως το τέλος οι βασικοί κανόνες της προσθετικής οδοντιατρικής. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 1 έτους είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο πεδίο της προσθετικής οδοντιατρικής, ξεκινώντας από την κλινική αξιολόγηση και τεκμηρίωση στο πρώτο ραντεβού μέχρι την τελική παράδοση, συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά βήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, όπως:

Οδοντιατρική φωτογραφία
Διάγνωση – σχέδιο θεραπείας
Ψηφιακός Σχεδιασμός Χαμόγελου (DSD)
Αρθρωτήρες και προσωπικό τόξο
Έννοιες σύγκλεισης στη σύγχρονη προσθετική οδοντιατρική
Μέγιστη συγγόμφωση (MΣ) vs κεντρική σχέση (ΚΣ)
Διαχείριση περιστατικών ολόκληρου φραγμού-στόματος
Σχέδια παρασκευής δοντιών στη σύγχρονη προσθετική οδοντιατρική
Ανακατασκευή ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
Κεραμικές όψεις
Η συνέργεια μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής ροής εργασιών. Πότε και πώς;
Διαδικασίες κονιοσυγκόλλησης.

Σε όλες τις συνεδρίες θα γίνονται ζωντανές επιδείξεις σε ασθενείς και πρακτική εξάσκηση (hands on). Στο τέλος αυτού του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν μία προσθετική αποκατάσταση, αρχίζοντας από κεραμικές όψεις μέχρι περιστατικά πλήρους στοματικής αποκατάστασης χρησιμοποιώντας ενημερωμένες σύγχρονες μεθόδους.

Ομιλητές

bg_image

Andrea Ricci
ΙΤΑΛΙΑ

bg_image

Daniel Edelhoff
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

bg_image

Francesco Mintrone
ΙΤΑΛΙΑ

bg_image

Nazariy Mykhaylyuk
ΟΥΚΡΑΝΙΑ

bg_image

Ίλεια Ρούσσου
ΕΛΛΑΔΑ

bg_image

Σταύρος Πελεκάνος
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα

duration

06/03/2020

Θέματα

Έννοιες σύγχρονης προσθετικής οδοντιατρικής (ανάλυση αισθητικής και λειτουργίας).

Ανάλυση περιστατικών (ανάλυση αισθητικής και λειτουργίας)

Αρχικά αποτυπώματα.

Αναλογική και ψηφιακή ροή εργασίας.

Διάγνωση και διαγνωστικές διαδικασίες.

Οδοντιατρική φωτογραφία (ψηφιακός σχεδιασμός περιστατικού)

Αρθρωτήρες και προσωπικό τόξο, ποια να χρησιμοποιείτε και πότε

Έννοιες σύγκλεισης στη σύγχρονης προσθετική οδοντιατρική

Hands on

Φωτογραφική τεκμηρίωση, αρχικά αποτυπώματα, καταγραφή σε προσωπικό τόξο

 

duration

07/03/2020

Θέματα

Θέση θεραπείας ανάλογα με τον προσθετικό χώρο
Καταγραφή σύγκλεισης (ΚΣ ή MΣ)

Τροποποίηση της Κάθετης Διάστασης της Σύγκλεισης (VDO) ανάλογα με τον προσθετικό χώρο

Η χρήση πρόσθιου αποπρογραμματιστή και ναρθήκων σύγκλεισης

Πλήρεις στοματικές αποκαταστάσεις.

Διάγνωση και διαδοχικά στάδια θεραπείας

Hands on

Πρόσθιος αποπρογραμματιστής, συσκευή σταθεροποίησης, ανάρτηση εκμαγείων στον αρθρωτήρα

 

Σταύρος Πελεκάνος
Ίλια Ρούσου

duration

08/03/2020

Θέματα

Ψηφιακός σχεδιασμός χαμόγελου (DSD) και η συμβολή του στην προσθετική οδοντιατρική

Hands on

Εξάσκηση στον DSD στους προσωπικούς υπολογιστές των συμμετεχόντων

 

Andrea Ricci

duration

29/05/2020

Θέματα

Ανάλυση διαφορετικών σχεδίων παρασκευής των δοντιών ανάλογα με το υλικό αποκατάστασης που επιλέγεται (τοξοειδές βάθρο, κόψη
μαχαιριού)

Παρασκευή δοντιών με περιοδοντική νόσο

Παρασκευή δοντιών σε οδοντοφυία με αποτριβές

Κατασκευή άμεσων και έμμεσων προσωρινών αποκαταστάσεων.

Διαφορετικοί τύποι, διαφορετικά υλικά,

Διαφορετικές κλινικές καταστάσεις. Ποια, πότε και πώς

Hands on και ζωντανή επίδειξη

Mock up, Παρασκευές, προσωρινές αποκαταστάσεις

 

Σταύρος Πελεκάνος

duration

30/05/2020

Θέματα

Ανάλυση βιολογικών, εμβιομηχανικών και αισθητικών πτυχών

Η σημασία της συγκράτησης ‘στεφάνης βαρελιού’ (ferrule effect)

Πότε χρειάζεται άξονας – Τι είδους άξονας

Διαδικασίες κονιοσυγκόλλησης για άξονες

Θεραπεία δοντιών με δυσχρωμίες

Hands on και ζωντανή επίδειξη

Χρήση χυτών αξόνων, προκατασκευασμένων αξόνων υαλονήματος, και αξόνων τιτανίου. Μια απλοποιημένη μέθοδος για χυτό άξονα και
πυρήνα

 

Σταύρος Πελεκάνος

duration

31/05/2020

Θέματα

Σχεδιασμός θεραπείας για μονήρη εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη

Σχέδιο κολοβώματος, επιλογή (εξατομικευμένα vs. προκατασκευασμένα κολοβώματα, κοχλιο- vs. κονιο-συγκρατούμενα) και διαδοχικά στάδια
θεραπείας

Πώς να κάνετε άμεση φόρτιση και προσωρινοποίηση

Σχέδιο θεραπείας με εμφυτεύματα σε περιστατικά νωδότητας με διαφορετικούς τρόπους θεραπείας (μόνιμη vs
αφαιρούμενη vs “προσπελάσιμη”)

Επιλογή κατάλληλης σύνδεσης και/ή σχεδίου δοκών για επένθετες οδοντοστοιχίες

Ροζ αισθητική και πώς αυτή η ανάγκη επηρεάζει τον σχεδιασμό της θεραπείας

Η ψηφιακή ενσωμάτωση στη σύγχρονη προσθοδοντική επί εμφυτευμάτων

Hands on και ζωντανή επίδειξη

Μονήρες εμφύτευμα, άμεση φόρτιση και προσωρινοποίηση

Εξατομίκευση του προφίλ ανάδυσης, εξατομικευμένο ψηφιακό και αναλογικό αποτύπωμα

 

Francesco Mintrone

duration

04/10/2020

Theoretical Part

Analysing biological, biomechanical and aesthetic aspects.

The importance of the ferrule effect.

When is a post needed - What kind of post.

Cementation procedures for posts.

Treatment of discoloured teeth.

Practical Part II (live patient and hands on)

Use of cast, prefabricated glass fiber and Ti posts. A simplified method for cast post and core.

 

Nazariy Mykhaylyuk

duration

05/10/2020

Theoretical Part

Indications for ceramic veneers and onlays

Fabrication of ultra-thin provisional restorations

Secrets of isolation

Bonding procedures step by step

Indication for minimally-invasive treatment

Wax up, mock up, transfer of info to the lab

Possible problems and mistakes

Importance of magnification for minimal invasive treatment

Choice of instruments for preparation-Burs and enamel chisels

Preparation for veneer onlays. Step by step protocol.

 

Nazariy Mykhaylyuk

duration

06/10/2020

«RESTORATION OF ENDODONTICALY TREATED TEETH – TEETH PREPARATION»

9.00-10.30
Lecture – “Restoration of endodonticaly treated teeth – Teeth preparation”

10.30-11.00
Coffee Break

11.00-14.00
Live Case

14.00-15.00
Lunch

15.00-17.00
Hands On
“Preparation of castable post – Fiberglass post and onlay cementation”

 

Σταύρος Πελεκάνος

duration

30/10/2020

13:00 - 13:15

Καλωσόρισμα και υποδοχή των συμμετεχόντων
Καθ. Δρ. D. Edelhoff Αίθουσα B1.01

13:15 – 15:00

Θεωρία 1ο Μέρος

Βασικές αρχές, Εμβιομηχανική, Αιτιολογία “Φθαρμένης Οδοντοφυίας”, Διαγνωστική, Ανάλυση αισθητικής και λειτουργίας, Ψηφιακά εργαλεία στην επικοινωνία για ομαδική εργασία οδοντιάτρου-οδοντοτεχνίτη, Σχεδιασμός θεραπείας, Διαγνωστικό κέρωμα, Mock-up, Νέες δυνατότητες
στην αισθητική και τη λειτουργία, «Test-drive» με τη Μέθοδο Νάρθηκα του Μονάχου, Επιλογή υλικών συμπεριλαμβανομένων των νέων
υλικών CAD/CAM,
Καθ. Δρ. D. Edelhoff, Αμφιθέατρο

15:00 – 15:15

Διάλειμμα Καφέ Αίθουσα B1.01

15:15 – 17:15

Θεωρία 2ο Μέρος

Αποκαταστάσεις μονήρων δοντιών: Όψεις, Onlays, μόνιμες μερικές οδοντοστοιχίες (FPD) με πρόβολο συγκολλούμενες με ρητίνη (CRBFDP) με
βάση Ζιρκονίας και κατασκευασμένες με CAD/CAM, παρασκευή, Μέθοδος Νάρθηκα του Μονάχου: Απλουστευμένες διαδικασίες σε σύνθετες
αποκαταστάσεις, Βήμα προς Βήμα, Παρουσίαση περιστατικών
Καθ. Δρ. D. Edelhoff, Αμφιθέατρο

17:15 - 17:30

Διάλειμμα Καφέ Αίθουσα B1.01

17:30 – 19:00

Επίδειξη Υλικών CAD/CAM και Συστημάτων CAD/CAM, καθώς και Ναρθήκων του Μονάχου (Munich Splints)
Ομάδα Πανεπιστημίου LMU
Επίπεδο 3, Αίθουσα B3.02

19:30

Βαυαρικό Δείπνο
Paulaner BrКuhaus

 

Καθ. Δρ. D. Edelhoff και η Ομάδα του

duration

31/10/2020

09:00 – 09:15

Παρουσίαση προγράμματος και περιεχομένου, Αίθουσα B1.01

09:15 – 10:45

Πρακτικό Μέρος Ι

Μεθοδολογία Μονάχου

Παρασκευή διαφόρων τύπων Όψεων & CRBFDP σε Μονάδες Προσομοίωσης

Μονάδες Προσομοίωσης
UG, Αίθουσα CU1.60

10:45 – 11:00

Διάλειμμα για καφέ Αίθουσα B1.01

11:00– 12:00

Πρακτικό Μέρος II

Μεθοδολογία Μονάχου

Παρασκευή για onlays στα μασητικά άκρα με νέα Σετ Παρασκευής σε Μονάδες Προσομοίωσης

Μονάδες Προσομοίωσης
UG, Αίθουσα CU1.60

12:00 – 13:00

Διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα
Εστιατόριο Sinans

13:00 – 14:30

Πρακτικό Μέρος III

Μεθοδολογία Μονάχου

Παρουσίαση Ενδοστοματικών Σαρωτών

Μονάδες Προσομοίωσης
Κατασκευή προσωρινών σε μονάδες προσομοίωσης και εκμαγεία
UG, Αίθουσα CU1.60

14:30 – 14:45

Διάλειμμα για καφέ Αίθουσα B1.01

14:45– 16:15

Πρακτικό Μέρος IV

Μεθοδολογία Μονάχου

Μονάδες Προσομοίωσης
UG, Αίθουσα CU1.60

16:15– 16:30

Συμπεράσματα και τελική συζήτηση

Αίθουσα B1.01

 

Καθ. Δρ. D. Edelhoff και η Ομάδα του

Χώρος Διεξαγωγής

Divani Caravel

Το ξενοδοχείο Divani Caravel, μέλος των Leading Hotels of the World, προσφέρει πολυτέλεια και στιλ στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο και στο μετρό. Το ξενοδοχείο μας διαθέτει κομψά δωμάτια και πολυτελείς σουίτες, ποικιλία εστιατορίων και lounge/bar, ένα ...

LMU Munich

In LMU‘s Dental School patients can choose to be treated by students – under expert supervision. That option takes a little longer, but it has distinct advantages....

Map

Educational Partners

Request
pre
registration

Κόστος Συμμετοχής

Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής


Αίτηση προεγγραφής

4,950.00

Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 29-31/05/2020, 4-6/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich

Περιλαμβάνει

Σε όλες τις συνεδρίες θα γίνονται ζωντανές επιδείξεις σε ασθενείς και πρακτική εξάσκηση (hands on). Στο τέλος αυτού του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν μία προσθετική αποκατάσταση, αρχίζοντας από κεραμικές όψεις μέχρι περιστατικά πλήρους στοματικής αποκατάστασης χρησιμοποιώντας ενημερωμένες σύγχρονες μεθόδους.

Share this Event

Upcoming Events

1 Year Clinical Program in Oral Implantology
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Περίοδος I – 31/10-03/11/2019, Αθήνα → Περίοδος II – 06-09/02/2020, Αθήνα → Περίοδος III – 03-04/04/2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου & Divani Caravel → Περίοδος IV – 07-10/05/2020, Αθήνα → Περίοδος V – Ιούνιος 2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου → Περίοδος VI – 04/10/2020, Αθήνα → Περίοδος VII – 06-10/11/2020, Μόναχο – Γερμανία
view it
10 DAYS OF MASTERING SOFT TISSUE SURGERY
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Module I 14-15/02/2020  Module II 08-10/05/2020  Module III 25-27/06/2020  Module IV 17-18/10/2020
view it
2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/06/2020 (Αθήνα)
view it
Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες
Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/06/2020 (Αθήνα)
view it
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRF-PRGF)
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRP-PRF)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-28/06/2020 (Θεσσαλονίκη)
view it
The Masterminds vol. III
The Masterminds vol. III
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 3-4/07/2020 (Αθήνα)
view it
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRF-PRGF)
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRP-PRF)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/07/2020 (Αθήνα)
view it
Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/09/2020 (Αθήνα)
view it

Μη διαθέσιμο

OMNIPRESS
Newsletter
Καντε δωρεάν εγγραφή και ενημερωθείτε για οδοντιατρικά events, οδοντιατρικά νέα & προϊόντα.
Χρησιμοποιούμε το MailChimp ως πλατφόρμα αποστολής newsletters. Κάνοντας κλικ για υποβολή της φόρμας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στο MailChimp σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του. Οι ενημερώσεις αφορούν Events, εκδόσεις της Omnipress, Νέα προϊόντα & εκδηλώσεις εταιρειών του οδοντιατρικού χώρου με δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας.
Η Omnipress θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της φόρμας για να σας παρέχει ενημερώσεις. Παρακαλούμε επιλέξτε ότι συμφωνείτε & ότι είστε άνω των 18 ετών.