Μόναχο

Tall tankards and high-tech cars, edgy art and Lederhosen – Munich is a city where traditional and modern sit side by side like few places on earth.

4.450,00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019  31-02/05-06/2019  12-13/10/2019 @Divani Caravel  |   01-02/11/2019 @Munich