LIFENET: Οστικά μοσχεύματα & μεμβράνες ανθρώπινης προέλευσης

Ariston Dental

+30 210 8030341, +30 216 7003896    https://aristondental.com    info@aristondental.com    profile

LIFENET: Οστικά μοσχεύματα & μεμβράνες ανθρώπινης προέλευσης

 

Η Ariston Dental αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη σειρά ORAGRAFT της αµερικάνικης Τράπεζας Ιστών LifeNet Health. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν άρτιες λύσεις εµβιο-µηχανικής για τις ανάγκες της επανορθωτικής οδοντιατρικής και τις αισθητικές απαιτήσεις των χειρουργικών ασθενών σας.

 

 

CORTICAL PARTICULATE

Mineralized (FDBA, Ground Cortical)

Χρησιµοποιείται σε περιοχές όπου απαιτείται η χρήση ενός οστεο-αγωγικού οστικού µοσχεύµατος.
∆ιατηρεί τις µηχανικές ιδιότητες του φυσικού οστού.

 

CORTICAL PARTICULATE

De-Mineralized (DFDBA, Ground Cortical)

Χρησιµοποιείται για την πλήρωση οστικών κενών στις τεχνικές της καθοδηγούµενης
ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών. Ποσοστό περιεχόµενου ασβεστίου 1% – 4%.

 

CORTICAL PARTICULATE

MD 70/30 (70% Mineralized – 30% Demineralized)

Ο συνδυασµός αυτός ενισχύει τα πλεονεκτήµατα διατήρησης χώρου µε τα πλεονεκτήµατα
του απασβεστιωµένου φλοιώδους οστού που είναι οι οστεοεπαγωγικές του ιδιότητες.
Έχει αποδειχθεί σε µελέτες ότι ο συνδυασµός αυτός παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον
για την αναγέννηση ζωτικού οστού.1,2

 

CANCELLOUS PARTICULATE

Mineralized

Παρέχει τρισδιάστατη µήτρα για τη γέννεση νέου οστού στη µοσχευµένη περιοχή. Ενδείκνυται
για τη διατήρηση µετεξακτικών φατνίων και την ανάπλαση ακρολοφίας ύστερα από διάσχιση.

 

CORTICAL & CANCELLOUS  PARTICULATE – MIX

Mineralized (FDBA, MIX)

Παρέχει τις µηχανικές ιδιότητες της ενασβεστιωµένης φλοιώδους οστικής δοµής
σε συνδυασµό µε την υψηλή αγγειογεννετική δυνατότητα της σπογγώδους δοµής.

 

PERIO FASCIA LATA

Απορροφήσιµη µεµβράνη

Φυσική µεµβράνη που χρησιµοποιείται ως επιθυλιακό φράγµα για τις
τεχνικές της καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών.
Πλήρως απορροφήσιµη και εύκολη στη χρήση.

 

ORACELL

Ακύτταρο αλλόδερµα για γναθοπροσωπικές εφαρµογές

Ακύτταρο χώριο που προορίζεται για χρήση συνδυαστικά µε τις τεχνικές
της καθοδηγούµενης ανάπλασης σκληρών και µαλακών ιστών,
καθώς και για την πάχυνση µαλακών ιστών.

 

CORTICAL PLATE

Οστεοαγωγικό µόσχευµα κατασκευασµένο από 100%
ανθρώπινο φλοιώδες οστούν

Η τεχνική του κελύφους περιλαµβάνει τη χρήση ενός λεπτού πετάλου φλοιώδους οστού, στερεωµένο στο οστούν-δέκτη µε τουλάχιστον δύο βίδες οστεοσύνθεσης, για τη δηµιουργία ενός βιολογικού πλαισίου το οποίο διατηρεί τον απαραίτητο χώρο για τα ρινίσµατα οστικού µοσχεύµατος. Μελέτες έχουν δείξει ότι είναι δυνατή η οριζόντια και κατακόρυφη αύξηση µιας ατροφικής ακρολοφίας µε λεπτά µπλοκ οστού σε συνδυασµό µε οστικά µοσχεύµατα σε µορφή ρινισµάτων (Khoury 2017)1.

 

Ενδείξεις

 • Κατακόρυφη αύξηση
 • Οριζόντια αύξηση
  • Οστικά διάκενα δοντιών

 

Χαρακτηριστικά

 • Το µόσχευµα διατηρείται χρησιµοποιώντας την αποκλειστική τεχνολογία Preservon® της LifeNet Health®
 • Αποστείρωση µε τη χρήση της κατοχυρωµένης και αποκλειστικής τεχνολογίας Allowash XG®, η οποία παρέχει ένα
  Επίπεδο Εξασφάλισης Στειρότητας (SAL) 10-6, χωρίς να επηρεάζονται οι εγγενείς οστεοαγώγιµες ιδιότητες του
  µοσχεύµατος2
 • Συνιστάται ένας ελάχιστος χρόνος επούλωσης 6 µηνών
 • ∆ιαστάσεις 30 x15 x1 mm

 

ΠλεονεκτήMατα

 • Λειτουργεί ως ένα σταθερό, βραδέως απορροφούµενο υλικό, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα υποκατάστατο αυτόλογου οστού που λαµβάνεται από την κάτω γνάθο, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ένα δεύτερο χειρουργικό πεδίο
 • Έτοιµο για χρήση από τη συσκευασία, χωρίς να απαιτείται επανενυδάτωση
 • Οστεοαγώγιµο – Η µήτρα φυσικού οστού διευκολύνει την πρόσφυση και τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων

 

∆ιαθeσιmο σε:  ▶ 30 x 15 x 1 mm

 

Βιβλιογραφία

 1. Khoury F. (2017) Augmentation of severe bony defects with intraoral bone grafts: biological approach and long-term results. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2017.02.099
 2. Eisenlohr LM. “Allograft Tissue Sterilization Using Allowash XG®.” 2007 Bio-Implants Brief.

 

Δείτε περισσότερα εδώ

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προϊόντα με tags .
Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17/10/2023 20:00 (Online)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: SEPT 2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Early Bird Tickets!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 04-05/03/2023 Module II: 17-19/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 12-14/10/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA