Όψεις και στεφάνη επί εμφυτεύματος ζιρκονίας από Ζιρκονία UTML ΚΑΤΑΝΑ, που συγκολλήθηκαν με PANAVIA Veneer LC

Όψεις και στεφάνη επί εμφυτεύματος ζιρκονίας από Ζιρκονία UTML ΚΑΤΑΝΑ, που συγκολλήθηκαν με PANAVIA Veneer LC

Dr Bassem Jaidane, Tunisia

Εισαγωγή

Ανάμεσα στα πιο συνήθη προβλήματα στην σύγχρονη οδοντιατρική είναι αυτό της αποκατάστασης της οδοντικής αισθητικής του ασθενή. Είναι διαθέσιμες στους οδοντιάτρους νέες τεχνολογίες για να τους υποστηρίξουν. Για τα πρόσθια δόντια, στα οποία η αισθητική είναι ύψιστης σημασίας, οι οδοντίατροι προτιμούν θεραπείες όσο το δυνατόν λιγότερο ακρωτηριαστικές, όπως όψεις με διαστρωμάτωση (με αφαίρεση υλικού από το σκελετό). Στην αισθητική οδοντιατρική, οι οδοντίατροι αντιμετωπίζουν συχνά περιστατικά που απαιτούν ένα διεπιστημονικό σχέδιο θεραπείας ή τη χρήση διαφορετικών τύπων προσθετικών υλικών. Για περιστατικά προσθετικής αποκατάστασης που συνδυάζουν όψεις, στεφάνες και γέφυρες, μπορεί να είναι ορατή μία διαφορά στην απόχρωση στο τελικό αποτέλεσμα, λόγω της διαφοράς στο προσθετικό υλικό, στο προϊόν, στην τεχνική συγκόλλησης, στο πάχος της αποκατάστασης και στο χρώμα του κολοβώματος, είτε αυτό είναι ένα ζωτικό ή άπολφο φυσικό δόντι είτε ακόμα ένα κολόβωμα εμφυτεύματος. Εάν το σχέδιο θεραπείας απαιτεί όψεις, στεφάνες και γέφυρες, είναι συνετό να επιλέξουμε ζιρκονία ως το μόνο προσθετικό υλικό δεδομένων των μηχανικών ιδιοτήτων του διπυριτικού λιθίου και της αστριούχου πορσελάνης που κάνουν να αντενδείκνυται η χρήση τους σε γέφυρες.

Μπορεί να υπάρχει κάποια διστακτικότητα στους οδοντιάτρους ως προς τη χρήση της τεχνικής όψεων ζιρκονίας. Αυτό αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όντας ένας από αυτούς η απουσία υαλώδους φάσης, που κάνει αδύνατη τη δημιουργία μίας ιδανικής επιφάνειας συγκόλλησης με υδροφθορικό οξύ στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας των όψεων ζιρκονίας. Ένας άλλος παράγοντας είναι η έλλειψη ημιδιαφάνειας των ζιρκονιών πρώτης γενιάς.

Τα σύγχρονα υλικά ζιρκονίας, όμως, ταιριάζουν ιδιαίτερα καλά σε περιστατικά που απαιτούν συνδυασμό όψεων, στεφανών και γεφυρών της ίδιας οπτικής εμφάνισης. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη ημιδιαφάνειά τους και στις άριστες μηχανικές τους ιδιότητες. Το ακόλουθο άρθρο περιγράφει και συζητά ένα κλινικό περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με όψεις και μία στεφάνη από KATANA Zirconia UTML (Kuraray Noritake Dental). Οι όψεις συγκολλήθηκαν με PANAVIA Veneer LC (Kuraray Noritake Dental). Η ασθενής προσήλθε με αισθητικό πρόβλημα σε μία πρόσθια επιεμφυτευματική στεφάνη.

Παρουσίαση περιστατικού

Μία 29χρονη ασθενής χωρίς σημαντικό ιατρικό ιστορικό προσήλθε στο οδοντιατρείο μου τον Ιανουάριο του 2023 λόγω ενός αισθητικού προβλήματος που επηρέαζε αρνητικά το χαμόγελό της. Η εξωστοματική εξέταση ήταν φυσιολογική και η ενδοστοματική εξέταση έδειξε καλή στοματική υγιεινή, υγιείς μαλακούς ιστούς, λεπτά ελεύθερα ούλα και μία προεξέχουσα στεφάνη ζιρκονίας σε ένα εμφύτευμα στην περιοχή του δεξιού κεντρικού τομέα της άνω γνάθου (Εικ. 1 και 2).

Εικ. 1: Αρχική κλινική κατάσταση.
Εικ. 2: Μασητική άποψη που αποκαλύπτει τον όγκο και τη θέση της στεφάνης του κεντρικού τομέα.

Κατά την πρώτη επίσκεψη, εξακριβώθηκε ότι το εμφύτευμα είχε τοποθετηθεί το 2020. Η ασθενής επιθυμούσε να ευθυγραμμιστεί η στεφάνη και να βελτιωθεί η αισθητική του χαμόγελού της πριν από το γάμο της, που θα λάμβανε χώρα δέκα ημέρες μετά από την πρώτη επίσκεψη. Ο προηγούμενος οδοντίατρος της ασθενούς είχε φύγει από την Τυνησία και η ασθενής δεν είχε έγγραφα ή πληροφορίες για το οδοντικό εμφύτευμα.

Σχέδιο θεραπείας

Αφού λήφθηκε γραπτή συγκατάθεση της ασθενούς για την αντικατάσταση της στεφάνης και για την τοποθέτηση όψεων για αισθητικούς λόγους, άρχισε η θεραπεία. Σύμφωνα με το σχέδιο θεραπείας, θα γινόταν παρασκευή για όψεις με κοπτική κάλυψη (βάθους 0,1-0,3 mm) για την τοποθέτηση όψεων από ζιρκονία KATANA Zirconia UTML. Για το εμφύτευμα, σχεδιάστηκε να αντικατασταθεί η υπάρχουσα στεφάνη από μία στεφάνη κατασκευασμένη από KATANA Zirconia UTML χωρίς αντικατάσταση του κολοβώματος. Αυτό αποφασίστηκε λόγω της έλλειψης πληροφοριών για τον τύπο του εμφυτεύματος και της έλλειψης χρόνου.

Θεραπεία

Αφού λήφθηκαν οι αρχικές φωτογραφίες (Εικ. 3), επιλέχθηκε το χρώμα των όψεων και αναισθητοποιήθηκε η πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή με κοπτική κάλυψη στα επτά δόντια της άνω γνάθου και η στεφάνη ζιρκονίας αφαιρέθηκε από το εμφύτευμα. Χρησιμοποιήθηκε μία κυλινδρική εγγλυφίδα διαμαντιού για την αφαίρεση της στεφάνης από το κολόβωμα. Στη συνέχεια, λήφθηκε καταγραφή της δήξης και αποτυπώματα χρησιμοποιώντας την τεχνική της διπλής αποτύπωσης. Επιπλέον, κατασκευάστηκε μία προσωρινή στεφάνη και τοποθετήθηκε επάνω στο κολόβωμα.

Εικ. 3: Αρχική φωτογραφία.

Στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, δημιουργήθηκαν εικονικά εκμαγεία με βάση τα συμβατικά αποτυπώματά μας (Εικ. 4). Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν οι αποκαταστάσεις ζιρκονίας σε πλήρες σχήμα, αφαιρέθηκε με εγγλυφίδα υλικό για τη διαστρωμάτωση της πορσελάνης και ολοκληρώθηκαν με τη διαστρωμάτωση πορσελάνης CERABIEN ZR (Kuraray Noritake Dental).

Εικ. 4: Εικονικό εκμαγείο.

Σε μία ενδοστοματική δοκιμή στη δεύτερη επίσκεψη, ελέγξαμε την εφαρμογή, τα ουλικά όρια και τα σημεία επαφής μεταξύ των όψεων και της επιεμφυτευματικής στεφάνης. Δεδομένων των μηχανικών ιδιοτήτων των όψεων ζιρκονίας, το σχήμα και το πάχος των όψεων τροποποιήθηκαν στο ιατρείο για να επιτευχθεί μία αρμονική πρόσθια καμπύλη και καλύτερη αισθητική απόδοση. Αφού αποφασίστηκε το χρώμα της ρητινώδους κονίας, επανατοποθετήθηκε η προσωρινή στεφάνη.

Μετά από το γλασάρισμα και την προετοιμασία των επιφανειών συγκόλλησης στο εργαστήριο, οι όψεις συγκολλήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της PANAVIA Veneer LC. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρία με την αφαίρεση της περίσσειας της κονίας. Μετά από τρεις ημέρες έγινε έλεγχος της σύγκλεισης και λήφθηκαν οι τελικές φωτογραφίες.

Συζήτηση

Η ζιρκονία που χρησιμοποιήθηκε για τις όψεις και τη στεφάνη έχει ένα ποσοστό οξειδίου του υττρίου 5 mol%, οδηγώντας σε φάση κυβικής ζιρκονίας περίπου 70% και έτσι σε μεγαλύτερη διαφάνεια- 51% (σύμφωνα με την Kuraray Noritake Dental)- σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές ζιρκονίας. Με αυτήν την ημιδιαφάνεια, αυτή η ζιρκονία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε αποκαταστάσεις με αξιοσημείωτες οπτικές ιδιότητες (Εικ. 5).

Εικ. 5: Αξιοσημείωτες οπτικές ιδιότητες των τελικών αποκαταστάσεων.

Η ασθενής επέλεξε χρώμα BL1 και ζήτησε διαφανές κοπτικό άκρο (Εικ. 6). Για αυτόν το λόγο, η τεχνική επιλογής ήταν σχεδιασμός της όψης ζιρκονίας με αφαίρεση παρειακά (Εικ. 7) και διαστρωμάτωση πορσελάνης. Επιλέχθηκε η τεχνική όψεων ζιρκονίας για να αποφευχθεί η διαφορά χρώματος μεταξύ της επιεμφυτευματικής στεφάνης και των όψεων. Η καλή αισθητική εμφάνιση και το αρμονικό χαμόγελο επιβεβαιώθηκαν από την τελική φωτογραφία (Εικ. 8).

Εικ. 6: Ελαφριά διαφάνεια στα κοπτικά άκρα των αποκαταστάσεων.
Εικ. 7: Σχεδιασμός με αφαίρεση υλικού των αποκαταστάσεων.
Εικ. 8: Άμεση τελική φωτογραφία.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η αντοχή στην κάμψη της ζιρκονίας KATANA Zirconia UTML είναι 557 MPa, η οποία είναι υψηλότερη από εκείνη του διπυριτικού λιθίου και των αστριούχων πορσελανών. Καθώς οι όψεις ζιρκονίας θα είναι πιο ανθεκτικές στις διατμητικές δυνάμεις, είναι δυνατό να εξαλειφθούν τα σημεία επαφής που παρεμβάλλονται κατά την ενδοστοματική δοκιμή ή ακόμα και να τροποποιηθεί με ασφάλεια το σχήμα των αποκαταστάσεων επί τόπου. Αυτό γίνεται με ειδικές εγγλυφίδες προσαρμοσμένες στη ζιρκονία κατά τα διαφορετικά στάδια της εφαρμογής, σύμφωνα με τις επιθυμίες του ασθενή. Στο παρόν περιστατικό, μπορέσαμε να ρυθμίσουμε τη στεφάνη μέχρι που είχαμε μία τέλεια πρόσθια γραμμή. Έτσι μπορέσαμε να βελτιστοποιήσουμε την κλίση της στεφάνης χωρίς να αντικατασταθεί το οδοντικό εμφύτευμα και μόλις σε μία εβδομάδα.

Δεδομένης της σημαντικής αντοχής στη διάτμηση, ο οδοντοτεχνίτης έφτιαξε τις όψεις με μέσο πάχος 0,3 mm. Μία τόσο λεπτή όψη απαιτεί λιγότερη παρασκευή των οδοντικών ιστών περιορίζοντας την παρασκευή στην αδαμαντίνη αντί να επεκταθεί στην οδοντίνη, όπου η αντοχή της συγκόλλησης είναι μικρότερη λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας της οδοντίνης σε μέταλλα.

Η αναμενόμενη δυσκολία στη συγκόλληση των όψεων ζιρκονίας εξηγείται από την απουσία υαλώδους φάσης, δεδομένης της πτωχής συγκόλλησης της κρυσταλλικής φάσης με την συγκολλητική κονία. Όμως, η επιθυμητή τροποποίηση της επιφάνειας μπορεί να επιτευχθεί με μία διαφορετική διαδικασία: μία τριβο- χημική επικάλυψη πυριτίου. Αυτό χρησιμοποιήθηκε στο παρόν περιστατικό για τη βελτίωση της συγκόλλησης των όψεων ζιρκονίας με το σύστημα ρητινώδους κονίας. Πράγματι, βρέθηκε σε μία in vitro αξιολόγηση ότι η τεχνική τριβο- χημικής παρασκευής και η εφαρμογή του μονομερούς MDP παρέχουν μία βελτιστοποιημένη επιφάνεια συγκόλλησης. Σε εκείνη τη μελέτη, χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία εστιασμένης διπλής δέσμης ιόντων και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης για τη σύγκριση της διεπιφάνειας ρητίνης ζιρκονίας με τριβο- χημική παρασκευή και MDP και της διεπιφάνειας συγκόλλησης μεταξύ ρητίνης και ζιρκονίας χωρίς αυτήν την παρασκευή.

Η τριβο- χημική διαδικασία περιλαμβάνει αεροαποτριβή της επιφάνειας της ζιρκονίας με κόκκους με επικάλυψη πυριτίου σε συνδυασμό με ένα primer σιλανίου που περιέχει MDP. Οι ομάδες φωσφορικού εστέρα αυτού του σιλανίου συνδέονται με τα επιφανειακά οξείδια της ζιρκονίας και η μεθακρυλική ομάδα κάνει απλούς δεσμούς με τη ρητινώδη μήτρα της κονίας PANAVIA Veneer LC. Στο παρόν κλινικό περιστατικό, έγινε αποτριβή στις όψεις ζιρκονίας με διοξείδιο του πυριτίου. Ως primer, επιλέξαμε το CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS (Kuraray Noritake Dental), επειδή περιέχει το αυθεντικό μονομερές MDP που αναπτύχθηκε από την Kuraray Co.

Για τον καθαρισμό των όψεων πριν από την εφαρμογή του primer, χρησιμοποιήθηκε το καθαριστικό KATANA Cleaner (Kuraray Noritake Dental). Η παρουσία σάλιου και υπολειμμάτων από τις δοκιμές μπορεί να αλλοιώσει την διεπιφάνεια με την ρητινώδη κονία, δημιουργώντας έναν κίνδυνο αποτυχίας της συγκόλλησης των όψεων ζιρκονίας.

Μία από τις πιο σημαντικές δυσκολίες αυτού του περιστατικού ήταν το γκριζωπό χρώμα του κολοβώματος του εμφυτεύματος, το οποίο ήταν ορατό διαμέσου της στεφάνης ζιρκονίας. Για να καλυφθεί το γκρι του κολοβώματος, εφαρμόστηκε μία αδιαφανής ρητίνη (opaquer). Αυτή, σε συνδυασμό με την PANAVIA Veneer LC σε λευκό, μας έδωσε ένα άριστο αποτέλεσμα (Εικ. 9).

Εικ. 9: Αποτέλεσμα της θεραπείας. Το νέο χαμόγελο που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες της ασθενούς.

Συμπέρασμα

Οι όψεις από KATANA Zirconia UTML έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με τις συμβατικές όψεις, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδυάζουν γέφυρες, στεφάνες και όψεις χωρίς εμφανή διαφορά στην απόχρωση. Το υλικό προσφέρει αποδεκτή ημιδιαφάνεια και αισθητική σύμφωνα με την παρατήρησή μας. Η τεχνική συγκόλλησης των όψεων ζιρκονίας με PANAVIA Veneer LC σε συνδυασμό με μία τριβο- χημική κατεργασία και την εφαρμογή MDP στις επιφάνειες συγκόλλησης επέτρεψαν την ασφαλή συγκόλληση και αποτελεσματική κάλυψη της δυσχρωμίας που προκαλούσε το κολόβωμα του εμφυτεύματος.

 

Σημείωση του συντάκτη: Παρακαλώ σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για τη λίστα της βιβλιογραφίας.

Σχετικά με το συγγραφέα

Ο Dr Bassem Jaidane πήρε το πτυχίο DDM του το 2010 από το Πανεπιστήμιο του Μοναστίρ στην Τυνησία. Άνοιξε το δικό του ιατρείο την ίδια χρονιά, το οποίο εξειδικεύεται στην αισθητική οδοντιατρική και στα οδοντικά εμφυτεύματα, καθώς και στις όψεις. Ένας γενικός οδοντίατρος με πάθος για όλες τις ειδικότητες της οδοντιατρικής, έχει εξελίξει τις γνώσεις του πάνω στην οδοντική προσθετική, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρισδιάστατο σχεδιασμό, την κεραμική διαστρωμάτωση, την λείανση και την εφυάλωση στεφανών, γεφυρών και όψεων. Ο Dr Jaidane έχει έτσι αποκτήσει άριστη γνώση πάνω στους διαφορετικούς τύπους όψεων, όπως στις όψεις συμπιέσιμου κεραμικού, τις όψεις που κατασκευάζονται με κοπή, τις όψεις με διαστρωμάτωση με την τεχνική αφαίρεσης υλικού από το σκελετό και τις όψεις Lumineers, αφού έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμα περιστατικά, καθώς και πάνω στα υλικά των όψεων. Είναι πρωτοπόρος της τεχνικής των όψεων ζιρκονίας.

 

Αναδημοσίευση από το περιοδικό cosmetic dentistry, Ιανουάριος 2023

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

INJECTION MOLDING TECHNIQUE

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/10/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024