“Οι Έλληνες Οδοντίατροι είναι επιστημονικά καταξιωμένοι επαγγελματίες…”

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Ε.Ο.Ο στην Οmnipress και στην Σοφία Ατσάλη, όπως δημοσιεύθηκε στο DENTORAMA Οκτωβρίου. Ο Αθανάσιος Δεβλιώτης μιλά για την σύγχρονη οδοντιατρική εκπαίδευση, εξηγεί πώς διαμορφώνεται το νέο τεχνολογικό τοπίο, σχολιάζει τις εξελίξεις στην Οδοντιατρική, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον έλληνα οδοντίατρο.

Τέλος, με αφορμή τη φετινή διεξαγωγή του 39ο ΠΟΣ στο Ηράκλειο της Κρήτης μας απαντά για τη δυνατότητα άνθισης οδοντιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Σε παλαιότερη δήλωση σας είχατε αναφέρει ότι ο Έλληνας οδοντίατρος έχει ποιοτική υπεροχή όταν παρακολουθεί και συμμετέχει σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια.

Πιστεύετε ότι ο έλληνας οδοντίατρος αφιερώνει χρόνο γα την ενημέρωση του;

Αθανάσιος Δεβλιώτης:   Βεβαίως. Οι Έλληνες Οδοντίατροι είναι επιστημονικά καταξιωμένοι επαγγελματίες, παρακολουθούν συνεχώς και αδιαλείπτως τις εξελίξεις του κλάδου, όχι μόνο από προσωπικό επιστημονικό ενδιαφέρον, που έχουν ως κεκτημένο της άρτιας πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης αλλά και γιατί είναι υποχρεωμένοι μέσα στις υφιστάμενες συνθήκες της ανταγωνιστικής επαγγελματικής αγοράς. Τίθεται δηλαδή και ζήτημα ζωτικής επαγγελματικής «επιβίωσής» τους, ενόψει και του πληθωρισμού των Οδοντιάτρων σε σχέση με τις οδοντιατρικές ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Αψευδής επιβεβαίωση όσων αναφέρω, αποτελεί η άμεση και προνομιακή απορρόφηση όλων των Ελλήνων οδοντιάτρων από τα Ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία πολλοί συνάδελφοι έχουν καταφύγει, λόγω της οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε στην χώρα μας.

– Έχει συνειδητοποιήσει την σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης;

Α.Δ.: Ακριβώς για τους λόγους που σας προανέφερα, και οι οποίοι έχουν, τόσο οικειοθελή, όσο και αναγκαίο χαρακτήρα, σε βαθμό που η συνεχής επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση και αναβάθμισή του αποτελεί πιά τρόπο ζωής γι’ αυτόν.

– Πώς αξιολογείτε την προσφερόμενη οδοντιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα; Συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά επίπεδα;

Α.Δ.: Η εναρμόνιση, αλλά και υπέρβαση των Ευρωπαϊκών προτύπων οδοντιατρικής εκπαίδευσης από τις Ελληνικές Οδοντιατρικές Σχολές, αποδεικνύεται από μια σειρά γεγονότα, μεταξύ των οποίων: Η άμεση και προνομιακή απορρόφηση των Ελλήνων οδοντιάτρων από τα Ευρωπαϊκά κράτη, η ενεργός συμμετοχή των τελευταίων σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Events, οι επιστημονικές Βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές ξένων Καθηγητών Οδοντιατρικής σε Συγγράμματα Ελλήνων Οδοντιάτρων, η αντίστοιχη συμμετοχή ξένων Οδοντιάτρων και Καθηγητών Οδοντιατρικής σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια, κ.α.ό.

– Θα θέλαμε την άποψη σας για την επιρροή που ασκούν οι τεχνολογικές αλλαγές στη ροή εργασίας του οδοντιατρείου και στον ίδιο τον οδοντίατρο.

Α.Δ.: Πράγματι η πρόοδος της οδοντιατρικής επιστήμης συνδέεται άρρηκτα με την τεχνολογική εξέλιξη. Νέοι τεχνολογικά εξοπλισμοί, οδοντιατρικές τεχνικές και νέοι μέθοδοι προσέγγισης και χειρουργικής παρέμβασης αναδύονται συνεχώς, οι οποίοι διευκολύνουν τον οδοντίατρο και, συνακόλουθα, τον ασθενή για το καλό και των δύο. Οι νέες οδοντιατρικές τεχνικές, οι οποίες εξελίσσονται και αναπροσαρμόζονται συνεχώς στο χρόνο, αμβλύνουν τον πόνο του ασθενούς, μικραίνουν τον χρόνο ανάρρωσής τους και το πιο σημαντικό περιορίζουν τις πιθανότητες αστοχίας στην οδοντιατρική θεραπεία.

– Θεωρείτε ότι η συνεχής πληροφορία και εμφάνιση νέων προϊόντων και δη τεχνολογικών στην αγορά μπορεί αντί να βοηθήσει τον σύγχρονο οδοντίατρο να τον αποπροσανατολίσει και να τον μπερδέψει;

Α.Δ.: Ο Οδοντίατρος στην πράξη βρίσκεται σε συνεχή επαφή και ενημέρωση με άλλους συναδέλφους του, καθώς επίσης με πανεπιστημιακούς φορείς, αλλά και με τον Οδοντιατρικό Σύλλογό του. Τα θέματα αυτά της αστοχίας ενός νέου υλικού ή οδοντιατρικού προϊόντος ή μιας νέας τεχνικής, κ.λ.π, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ τους και αξιολογικής κριτικής. Συνεπώς ο έμπειρος και ανήσυχος οδοντίατρος δεν μπορεί να αποπροσανατολιστεί ή να μπερδευτεί και αυτό να οδηγήσει σε βλάβη του ασθενούς. Όπως δοκιμάζεται στο χρόνο η ποιότητα των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών, έτσι τον ίδιο έλεγχο υφίσταται και κάθε νέο οδοντιατρικό υλικό ή νέα τεχνική. Ό,τι συνδράμει και βελτιώνει την οδοντιατρική θεραπεία υιοθετείται και γίνεται αποδεκτό, ό,τι δεν βοηθά ή δυσλειτουργεί, αναγκαίως απορρίπτεται.

Τί θα συμβουλεύατε έναν Οδοντίατρο να υπολογίσει όταν σκέφτεται να εντάξει νέο ανθρώπινο δυναμικό ή εξοπλισμό στο ιατρείο του;

Α.Δ.: Όσον αφορά στον εξοπλισμό του ιατρείου του, προτείνω να συμβουλευθεί έμπειρους συναδέλφους του για να πληροφορηθεί τις σύγχρονες ανάγκες που επιβάλουν την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, ο οποίος θα είναι ανάλογος με την οδοντιατρική εξειδίκευσή του. Όσον αφορά στην ένταξη νέου ανθρώπινου δυναμικού στο ιατρείο του, θα συμβούλευα αυτό να γίνει σταδιακά στο χρόνο, ώστε να εναρμονισθεί με την κάλυψη των αναγκών της πελατείας του.

– Εσείς ο ίδιος πώς διαχειρίζεστε την υιοθέτηση νέων τεχνικών και προϊόντων στο ιατρείο σας;

Α.Δ.:  Με κριτήριο και γνώμονα την παροχή αποτελεσματικότερης θεραπείας, την δική μου διευκόλυνση επ’ ωφέλεια πάντοτε του ασθενούς, την μείωση του πόνου, την διασφάλιση και πρόληψη ανεπιθύμητων κινδύνων του ασθενούς, την μείωση του χρόνου εργασίας. Οι νέες οδοντιατρικές τεχνικές και προϊόντα δοκιμάζονται στο χρόνο και στην πράξη και αναλόγως είτε υιοθετούνται είτε απορρίπτονται.

– Ποιά είναι η πιο πρόσφατη επένδυση που κάνετε για το οδοντιατρείο σας;

Α.Δ.: Ριζική (αισθητική, λειτουργική και πιο φιλική) αναμόρφωση του χώρου του οδοντιατρείου, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση πιο σύγχρονων και δοκιμασμένων μηχανημάτων.

– Aς μιλήσουμε λίγο για τους ασθενείς. Πιστεύετε ότι οι ασθενείς έχουν διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα;

Α.Δ.: Βεβαίως. Αφενός ψάχνουν και ρωτούν για την επιλογή του κατάλληλου οδοντιάτρου που θα προβεί στην αποκατάσταση των οδοντιατρικών προβλημάτων Αφετέρου, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, μεταξύ άλλων, και το κριτήριο της οικονομικής επιβάρυνσης.

Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του ασθενή του μέλλοντος;

Α.Δ.: Το ζήτημα της οδοντιατρικής υγείας είναι υψηλός στόχος για τον ασθενή του μέλλοντος, καθώς σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η στοματική υγεία του ανθρώπου αποτελεί θεμελιώδες κριτήριο του πολιτισμικού του επιπέδου. Ο στόχος αυτός απαιτεί πολλά ακόμη χρόνια για να εκπληρωθεί.

Πόσο σημαντικό είναι για τον οδοντίατρο να κατανοήσει και να νοιώσει τον ασθενή του;

Α.Δ.: Είναι τα Α και το Ω. Χωρίς την προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιβίωση και συνέχιση μιας συνεργασίας. Δεν αρκεί μόνον η άριστη παροχή Οδοντιατρικών υπηρεσιών. Θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την θεραπεία, καθώς και από ειλικρινές ενδιαφέρον για την εξελισσόμενη κατάσταση της υγείας του ασθενούς, αλλά και ενδιαφέρον για ευρύτερα θέματα της υγείας του, και όχι μόνο.

H πρόληψη στην οδοντιατρική είναι υψίστης σημασίας.

Κατά πόσο η πολιτεία φροντίζει για την οδοντιατρική περίθαλψη;

Α.Δ.: Η πολιτεία έχει παραμελήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην οδοντιατρική θεραπεία των πολιτών. Αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του κράτους, το οποίο παραβιάζεται διαχρονικά και συστηματικά. Παρατηρούμε δηλ. ότι γίνεται μια συστηματική απαξίωση των υπηρεσιών της οδοντιατρικής υγείας, ενώ συνιστά όνειδος της πολιτείας να αγνοεί την οδοντιατρική περίθαλψη των πολιτών της, την οικονομική επιβάρυνση της οποίας επιρρίπτει εξ ολοκλήρου στους ώμους τους. Η Ε.Ο.Ο. και οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την χρονίζουσα αυτή κατάσταση, αλλά επί ματαίω. Είμαι εδώ υποχρεωμένος να πω μια πικρή αλήθεια που αποτελεί διαπίστωσή μου: Η πολιτεία θεωρεί ως πολυτέλεια την οδοντιατρική υγεία, και όχι ως αναγκαιότητα. Λυπάμαι πραγματικά γι αυτή την αλαζονική αντίληψή της, η οποία πρωτίστως προσβάλλει την ίδια και δευτερευόντως τους πολίτες της. Και το χειρότερο, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, ότι η νοσηρή και περιφρονητική για τους πολίτες αυτή αντίληψη της πολιτείας, θα αλλάξει σύντομα. Αγωνιζόμαστε συνεχώς γι’ αυτό και τα διαβήματά μας είναι επαναληπτικά στο χρόνο, αλλά αντιμετωπίζουμε μια παγιωμένη κατάσταση, με την έννοια ότι δεν βλέπουμε να αποτελεί προτεραιότητα η εκπλήρωση αυτής της Συνταγματικής υποχρέωσης.

– Γιατί νοιώσατε την ανάγκη να αποστείλετε επιστολή προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές; (A.Π 845_εξ. 11 Ιουνίου);

Α.Δ.:  Γιατί η αποκατάσταση της οδοντιατρικής υγείας των Ελλήνων πολιτών αποτελεί υποχρέωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε την αφύπνιση της Ελληνικής πολιτείας μέσω της λειτουργίας των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι μια σημαντική προσπάθειά μας.

Μια διεθνής τάση δείχνει άνοδο των οδοντιατρικών κλινικών, όπου ο οδοντίατρος πλέον περιορίζεται μόνο στο καθήκον του να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στον ασθενή και αποδεσμεύεται από τη διαχείριση του ιατρείου. Αυτό περνάει στα χέρια ενός διοικητικού στελέχους…

– Πώς σας φαίνεται αυτό το νέο μοντέλο εργασίας; Θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα;

Α.Δ.:  Αυτό το σχήμα αποκαλύπτει την ένδεια του κράτους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την παροχή οδοντιατρικής υγείας και περίθαλψης των πολιτών του. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου και δεν παραβιάζονται οι κανόνες προστασίας της δημόσιας οδοντιατρικής υγείας και του θεμιτού ανταγωνισμού, δεν έχουμε αντίρρηση στην λειτουργία οδοντιατρικών κλινικών. Επειδή όμως ο κίνδυνος για προνομιακή διαφήμιση των υπηρεσιών τους, με σκοπό την επιδιωκόμενη αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους εγκυμονεί, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά την νομιμότητα λειτουργίας τους.

Με δεδομένο ότι ο δεοντολογικός κώδικας απαγορεύει την διαφήμιση της οδοντιατρικής περίθαλψης, ποιά είναι εκείνα τα όπλα που θα αντιτάξει ο έλληνας οδοντίατρος και πώς σκοπεύει η ελληνική ομοσπονδία να τον προστατεύσει από πιθανό αθέμιτο ανταγωνισμό;

Α.Δ.: Ως υπηρέτες προστασίας της οδοντιατρικής υγείας των πολιτών, και όχι ως έμποροι προϊόντων, πολεμήσαμε εξ’ αρχής την διαφήμιση της οδοντιατρικής περίθαλψης, η οποία παραπέμπει στην εμπορευματοποίηση της στοματικής υγείας. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενεργήσουμε ώστε να οριοθετηθεί και πάλι το ελάχιστο οικονομικό κόστος, που απαιτείται για την ασφαλή οδοντιατρική πράξη.

– Πώς έχετε σκεφτεί να προβάλλετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει ο έλληνας οδοντίατρος, ο οποίος συχνά βάλλεται από ανταγωνιστές που ασκούν την οδοντιατρική σε χώρες των Βαλκανίων;

Α.Δ.:  Το ζήτημα της φυλλοροής ασθενών προς τις Βαλκανικές χώρες, με πρώτη αυτή των Σκοπίων, παραμένει πάντοτε στις επίκαιρες ενασχολήσεις μας. Οι γενεσιουργοί λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί, λόγω της απελπιστικής οικονομικής κατάστασης των Ελλήνων ασθενών, η οποία τους αναγκάζει να αγνοούν ασυγχώρητα τους τεράστιους κινδύνους που καιροφυλακτούν. Οι ίδιοι ασθενείς γίνονται συμμέτοχοι του κινδύνου που εγκυμονεί η επιλογή του Οδοντιάτρου, με βάσει οικονομικά, και όχι ποιοτικά κριτήρια διασφάλισης της υγείας τους. Είναι αλήθεια ότι Οδοντιάτροι και Οδοντιατρικά Κέντρα των Βαλκανικών χωρών διαφημίζονται, είτε μέσω της διανομής φυλλαδίων, είτε μέσω συγκεκαλυμμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ζημιογόνες απώλειες σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, παρατηρείται μια συστηματική δημοσιογραφική συγκριτική απαξίωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών των οδοντιάτρων σε σχέση με την αναγκαία οικονομική επιβάρυνση που απαιτείται για την κάλυψη  μιάς ποιοτικής οδοντιατρικής περίθαλψης. Έτσι εξάγονται παντελώς αυθαίρετα συμπεράσματα από δημοσιογράφους ─ ως προς την σχέση αυτή, μεταξύ ποιότητος οδοντιατρικής υπηρεσίας και κόστους ─ οι οποίοι εστιάζουν εξαντλητικά το ενδιαφέρον τους μόνον στο οικονομικό μέρος της υπόθεσης, αγνοώντας, ή ακόμη χειρότερα, αποκρύπτοντας επιμελώς τα διαφορετικά δεδομένα της ποιοτικής παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα, σε σχέση με αυτά των Βαλκάνιων γειτονικών χωρών. Επίσης, καμιά σύγκριση δεν έχω ακούσει ποτέ να γίνεται με το κόστος παροχής ποιοτικής οδοντιατρικής περίθαλψης, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια όμως θεώρηση, οδηγεί μαθηματικά σε έκπτωση της αντίληψης των πολιτών για την υγεία και, ειδικότερα, για την ποιότητα της παρεχόμενης στη χώρα μας οδοντιατρικής περίθαλψης και επιπρόσθετα, σε μία συνεχή ανέχεια των πολιτών απέναντι σε ζητήματα ύψιστης γι’ αυτούς σημασίας, όπως είναι τα ζητήματα της οδοντιατρικής υγείας. Είναι αδιανόητο, και δεν επιτρέπεται, οι Οδοντιατρικές υπηρεσίες να αντιμετωπίζονται αμιγώς ως οικονομικό «εμπορικό προϊόν», να συγκρίνονται μόνον τα οικονομικά μεγέθη και ο ασθενής να εκλαμβάνεται μόνον ως «καταναλωτής εμπορικής υπηρεσίας». Κάθε εργασία του Οδοντιάτρου, μικρή ή μεγάλη, αποτελεί ταυτόχρονα και μια επέμβαση που εγκυμονεί κινδύνους για τον ασθενή. Αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης. Η οδοντιατρική εργασία δεν έχει να κάνει με τα ακριβά υλικά μόνον, αλλά συνδέεται άρρηκτα με το εύρος της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης του Οδοντιάτρου και με την πολύτιμη εμπειρία του. Στην χώρα μας, η σχέση του ασθενή με τον Οδοντίατρό του, είναι αυστηρή σχέση ποιότητας και συνεχούς εμπιστοσύνης, σε αντίθεση με την σχέση του ασθενή με τον βαλκάνιο Οδοντίατρο, όπου ο ασθενής μετά την έξοδό του από το Οδοντιατρείο, αφήνεται κυριολεκτικά στην τύχη του για την μετεγχειρητική εξέλιξη ή αντιμετώπιση της όποιας επιπλοκής του περιστατικού, χωρίς καμία δυνατότητα αναζήτησης στοιχειώδους έστω αστικής ευθύνης.  Άρα, η ευθύνη από εδώ και πέρα, για την συνεχιζόμενη Οδοντιατρική μετανάστευση, δεν είναι των Οδοντιάτρων, αλλά της ίδιας της ελληνικής Πολιτείας και, ειδικότερα, του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος πρέπει να αναζητήσει τρόπους οικονομικής υπέρβασης αυτής της αρρωστημένης κατάστασης, η οποία ενώ δεν τιμά την χώρα μας, ούτε τους Έλληνες Οδοντιάτρους, εντούτοις συνεχίζεται με την ανοχή της ελληνικής Πολιτείας και του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι σήμερα, αντισταθήκαμε δυναμικά στην μετανάστευση των ασθενών σε Βαλκάνιες χώρες, αμφιβόλου οδοντιατρικής ποιότητας, με εκστρατεία ενημέρωσης των Ελλήνων ασθενών. Ζήτημα που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής στρατηγικής ενασχόλησης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αλλά και της ίδιας της Ελληνικής πολιτείας.

H επιλογή της Κρήτης, ως τόπου συνάντησης των συνέδρων του 39ου ΠΟΣ και η ημερομηνία δείχνει πως αξιοποιείτε στο έπακρον τον συνεδριακό τουρισμό, μια ειδική μορφή τουρισμού που συνδυάζει «business and  leissure», εργασία & αναψυχή.

– Θα μπορούσε στην  Ελλάδα να ανθίσει και ο οδοντιατρικός τουρισμός, όπως ήδη συμβαίνει στην γυναικολογία ή στην πλαστική χειρουργική. Τί λέτε;

Α.Δ.:  Βεβαίως, γιατί όχι. Η χώρα μας διαθέτει άριστο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό οδοντιάτρων, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση οδοντιατρικού τουρισμού, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Οδοντιατρικού δυναμικού της χώρας μας, έναντι των γειτονικών κρατών. Και σ’ αυτό στοχεύουμε ως Ε.Ο.Ο., μέσω της εξεύρεσης ειδικών εναλλακτικών προγραμμάτων προσέλκυσης ασθενών και της αναζήτησης-σχεδιασμού προώθησης δυνατοτήτων του νομοθετικού πλαισίου για τον ιατρικό Τουρισμό, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού.

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

INJECTION MOLDING TECHNIQUE

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/10/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024