Οδοντόκρεμα υδροξυαπατίτη - πιθανή εναλλακτική έναντι της φθοριούχου οδοντόκρεμας

Σε μία πρόσφατη έρευνα βρέθηκε πως το φθόριο και ο υδροξυαπατίτης στις οδοντόκρεμες λειτουργούν εξίσου καλά.

Οδοντόκρεμα υδροξυαπατίτη – πιθανή εναλλακτική έναντι της φθοριούχου οδοντόκρεμας

Η χρήση υδροξυαπατίτη έχει διερευνηθεί και συζητηθεί για χρόνια ως τεχνητό υποκατάστατο αδαμαντίνης για την πρόληψη της απώλειας οδοντικών ιστών λόγω διάβρωσης και ως ενισχυτικό μέσο για την ανάπλαση της φυσικής αδαμαντίνης. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να τεκμηριωθούν τα οφέλη της. Μία πρόσφατη μελέτη στη Γερμανία έδειξε πως ο υδροξυαπατίτης μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματικός με το φθόριο ως μέσο προφύλαξης των δοντιών.

Πρόσφατες in vitro μελέτες έχουν δείξει πως τα σωματίδια μικροκρυστάλλων υδροξυαπατίτη (ΣΥΑ) μπορεί να συμβάλλουν στην πρόληψη της απομεταλλικοποίησης και τη διέγερση της επαναμεταλλικοποίησης στις επιφάνειες της αδαμαντίνης και της οδοντίνης. Η παρούσα κλινική μελέτη εξέτασε την προστατευτική δράση από την τερηδόνα μίας οδοντόκρεμας με ΣΥΑ χωρίς φθόριο με καθημερινή χρήση από μία ομάδα ασθενών με υψηλό τερηδονικό κίνδυνο.

Οι ερευνητές επέλεξαν μία ομάδα ατόμων με σχετικά υψηλό τερηδονικό κίνδυνο-133 ασθενείς ηλικίας 11-25 ετών που είχαν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο τυχαιοποιημένες ομάδες-μία ομάδα ατόμων που χρησιμοποιούσε μία οδοντόκρεμα με 10% υδροξυαπατίτη συγκρίθηκε με μία ομάδα ελέγχου που βούρτσιζε με μία φθοριούχο οδοντόκρεμα 350ppm και 1050 ppm.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μία στοματική εξέταση πριν την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας και την επαναλάμβαναν κάθε 4 εβδομάδες μετά για μισό χρόνο. Χρησιμοποίησαν το Διεθνές Σύστημα Εντοπισμού και Εκτίμησης Τερηδόνας για την εκτίμηση των προστομιακών επιφανειών της αδαμαντίνης, μαζί με δύο δείκτες-το δείκτη πλάκας και τον ουλικό δείκτη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μία σημαντική αύξηση στην τερηδόνα της αδαμαντίνης κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου. Ωστόσο, το φθόριο και ο υδροξυαπατίτης δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Το 54.7% της ομάδας που χρησιμοποίησε υδροξυαπατίτη εμφάνισε μία τερηδονική βλάβη μετά από έξι μήνες, ενώ στην ομάδα ελέγχου με τη χρήση φθορίου παρατηρήθηκε ποσοστό 60.9% ασθενών με μία βλάβη. Ο δείκτης πλάκας και ο ουλικός δείκτης επίσης αυξήθηκαν ελαφρώς, χωρίς οποιαδήποτε σημαντική διαφορά.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν πως η οδοντόκρεμα υδροξυαπατίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της φθοριούχου οδοντόκρεμας.

 

Πηγή: DT India&South Asia, No. 8, 2019

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

Σεμινάρια

INJECTION MOLDING TECHNIQUE

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13/10/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

CORE_Bioemulation

Ημερομηνία διεξαγωγής: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/12/2024 (Αθήνα)

Σεμινάρια

ADEA Implants-A to Z Course

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 5-7/04/2024, Module 2: 16-19/05/2024, Module 3: 6-8/6/2024, Module 4: 28-30/06/2024, Module 5: 19-22/09/2024, Module 6: 8-12/11/2024, Module 7: 7-8/12/2024, Module 8: 18-19/01/2025

Sale!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-12/10/2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024