Μπορεί η λεύκανση των δοντιών να εφαρμοστεί στον καθένα;

Gordon J. Christensen, DDS, MSD, PhD

 

Η λεύκανση δοντιών αποτελεί μία σαφώς αισθητή, συνήθως ανώδυνη και λιγότερο δαπανηρή εισαγωγή των ασθενών στις αισθητικά προσανατολισμένες διαδικασίες. Όταν οι ασθενείς υποβληθούν σε μία επιτυχημένη διαδικασία λεύκανσης, συχνά αρχίζουν να αναζητούν και άλλες λύσεις βελτίωσης της αισθητικής του χαμόγελού τους και είναι πιθανόν σύντομα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ορθοδοντική ενηλίκων, όψεις, στεφάνες, αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών, κλείσιμο διαστήματος, συγκλεισιακές διορθώσεις και άλλες αισθητικές διαδικασίες. Η λεύκανση θα πρέπει να προσφέρεται σε κάθε σχεδόν ασθενή κατά την αρχική διαγνωστική συνεδρία. Μερικοί ασθενείς θα την αποδεχτούν, ενώ άλλοι δεν θα δείξουν ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον θα έχουν ενημερωθεί σχετικά με αυτήν την αισθητική επιλογή.

Ο οργανισμός Clinicians Report Foundation (CR) ερευνά τη λεύκανση των δοντιών από τότε που εμφανίστηκε. Οι τεχνικές λεύκανσης έχουν αλλάξει σημαντικά με την πάροδο των ετών. Τα τελευταία χρόνια, η πιο δημοφιλής διαδικασία είναι η χρήση εξατομικευμένων δισκαρίων λεύκανσης, με τον ασθενή να τοποθετεί το υλικό λεύκανσης μέσα στα δισκάρια στο σπίτι και να τα χρησιμοποιεί καθημερινά στο στόμα του για ποικίλα χρονικά διαστήματα για αρκετές ημέρες. Αυτή η τεχνική απαιτεί χρόνο από τον οδοντίατρο και το κόστος για τον ασθενή είναι σημαντικό. Τα κλινικά αποτελέσματα συνήθως ήταν πολύ θετικά, μεταβάλλοντας αισθητά το χρώμα των δοντιών.

 

Πότε θα πρέπει ένας οδοντίατρος να εμπλέκεται στη διαδικασία της λεύκανσης;

Η ακόλουθη κατάσταση δείχνει ένα πρόβλημα που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί, όταν οι ασθενείς κάνουν λεύκανση χωρίς επαγγελματική επίβλεψη. Μπορεί σε έναν ασθενή να έχετε τοποθετήσει αρκετές αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης ή κάποιες στεφάνες ή όψεις σε πρόσθια δόντια, οι οποίες να ταιριάζουν με το υφιστάμενο χρώμα των δοντιών του ασθενούς. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εργασίες, οι ασθενείς συνειδητοποιούν περισσότερο τη συνολική εικόνα του χαμόγελού τους. Εξ αιτίας αυτού, είναι πιθανόν να αναζητήσουν κάποιο προϊόν λεύκανσης που τους ενδιαφέρει. Κάνουν λεύκανση και τα φυσικά τους δόντια γίνονται πιο φωτεινά, αλλά οι αποκαταστάσεις ρητίνης και οι στεφάνες παραμένουν ως έχουν (Εικ. 2). Απαιτούνται αρκετοί μήνες μέχρι να σκουρήνουν και πάλι τα φυσικά δόντια και να ταιριάξουν ξανά με τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις.

Όταν εκπονείται ένα σχέδιο θεραπείας για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες αποκαταστάσεις στη ζώνη του χαμόγελου, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με το θέμα της λεύκανσης. Ο χρόνος για την πραγματοποίηση της λεύκανσης είναι πριν την επανορθωτική θεραπεία και όχι μετά από αυτήν (Εικ. 3).

 

Πόσο πρέπει να αναμένουμε μετά τη λεύκανση πριν την τοποθέτηση νέων αποκαταστάσεων;

Η έρευνα επάνω στο θέμα αυτό ποικίλλει. Το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να μεσολαβεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να ωριμάσει η μόλις εφαρμοσθείσα λεύκανση και να επιτραπεί σε ένα μέρος του χρώματος να επανέλθει στα λευκασμένα δόντια, πριν την τοποθέτηση των νέων αποκαταστάσεων. Παρόλο που ο προτεινόμενος χρόνος αναμονής ποικίλλει, συνιστάται στους οδοντιάτρους να περιμένουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ή περισσότερο μετά το πέρας της διαδικασίας της λεύκανσης, προτού προχωρήσουν με τις νέες αποκαταστάσεις. Κατά τον χρόνο της τοποθέτηση των νέων αποκαταστάσεων, το σχέδιο είναι το χρώμα των αποκαταστάσεων να ταιριάζει με το χρώμα του εναπομένοντος φυσικού δοντιού, αλλά το χρώμα των λευκασμένων δοντιών εξακολουθεί να μεταβάλλεται.

Τι πρέπει να γίνει, όταν τα λευκασμένα δόντια αρχίσουν να φαίνονται πιο σκούρα από τις νέες αποκαταστάσεις; Αυτό το φαινόμενο συνήθως λαμβάνει χώρα αρκετούς μήνες έως ένα έτος μετά την τοποθέτηση των νέων αποκαταστάσεων. Η λύση είναι απλή: Συμβουλεύστε τον ασθενή να κάνει μία λεύκανση ανανέωσης, με το ίδιο ή με κάποιο άλλο προϊόν, μέχρις ότου το χρώμα των δοντιών και των αποκαταστάσεων να ταιριάζει και πάλι.

Η συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης για τους ασθενείς εκείνους που σκέφτονται την τοποθέτηση νέων στεφανών ή άμεσων αποκαταστάσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που να επισημαίνουν ότι η λεύκανση των δοντιών είναι παρόμοια με τη βαφή των μαλλιών. Τόσο τα μαλλιά όσο και τα δόντια επανέρχονται τελικά στο φυσικό τους χρώμα, γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ανανέωση της διαδικασίας σε τακτική βάση. Μερικοί ασθενείς επιλέγουν να αποφύγουν τη λεύκανση εξ αιτίας αυτού του λόγου, ενώ άλλοι αποδέχονται την επανάληψη της λεύκανσης ως μία μικρή θυσία για να έχουν πιο λευκά δόντια και ένα πιο ελκυστικό χαμόγελο.

 

Είναι η λεύκανση στο οδοντιατρείο καλύτερη από τη λεύκανση στο σπίτι;

Μερικοί οδοντίατροι προτιμούν να ελέγχουν οι ίδιοι τη διαδικασία της λεύκανσης στο οδοντιατρείο τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λεύκανση συνήθως επιβλέπεται από τον οδοντίατρο, τον υγιεινολόγο ή τον βοηθό. Αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να αποτελεί μία βιώσιμη και αποτελεσματική μέθοδο, αλλά απαιτεί χρόνο στην οδοντιατρική έδρα, έξοδα προσωπικού και μεγαλύτερο κόστος για τον ασθενή από ό,τι η λεύκανση στο σπίτι.

Μερικοί οδοντίατροι χρησιμοποιούν μία λάμπα λεύκανσης όταν κάνουν λεύκανση στο ιατρείο. Αυτή η αρχή έχει αποδειχθεί ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ελαφρώς μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα, με το πιο σημαντικό να είναι το γεγονός ότι ο ασθενής αισθάνεται ότι το φως ενισχύει τη διαδικασία.

Το γεγονός είναι ότι η λεύκανση στο σπίτι με χαμηλό κόστος, χρησιμοποιώντας γενικής χρήσης προσαρμοζόμενα δισκάρια, έχει αλλάξει ολόκληρη τη διαδικασία της λεύκανσης και την έχει καταστήσει εφικτή για όλους σχεδόν τους ασθενείς που επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία. Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλευθούν έναν οδοντίατρο όσον αφορά στη λεύκανση των δοντιών τους. Δυστυχώς όμως μόνο κάποιοι από αυτούς θα δώσουν προσοχή στις υποδείξεις του οδοντιάτρου.

 

Είναι βλαβερή η λεύκανση των δοντιών;

Εάν η λεύκανση διεξάγεται με αυτοσυγκράτηση, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το άρθρο και, κατά προτίμησιν υπό την επίβλεψη ενός οδοντιάτρου, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ αρνητικές παρενέργειες. Ασφαλώς, η κατάχρηση οποιασδήποτε αρχής μπορεί να έχει δυνητικώς αρνητικές επιπτώσεις.

Η λεύκανση ζωντανών δοντιών αποτελεί μία σαφώς αισθητή, συνήθως ανώδυνη και λιγότερο δαπανηρή εισαγωγή των ασθενών στις αισθητικά προσανατολισμένες διαδικασίες. Όταν οι ασθενείς υποβληθούν σε μία επιτυχημένη διαδικασία λεύκανσης, συχνά αρχίζουν να αναζητούν και άλλες πλευρές της βελτίωσης της αισθητικής του χαμόγελού τους και είναι πιθανόν σύντομα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ορθοδοντική ενηλίκων, όψεις, στεφάνες, αποκαταστάσεις συνθέτων ρητινών, κλείσιμο διαστήματος, συγκλεισιακές διορθώσεις και άλλες αισθητικές διαδικασίες. Η λεύκανση θα πρέπει να προσφέρεται σε κάθε σχεδόν ασθενή κατά την αρχική διαγνωστική συνεδρία. Μερικοί ασθενείς θα την αποδεχτούν, ενώ άλλοι δεν θα δείξουν ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον θα έχουν ενημερωθεί σχετικά με αυτήν την αισθητική επιλογή.

 

Εικ. 1. Το Opalescence GO (Ultradent Products) είναι ένα από το πιο δημοφιλή προϊόντα για λεύκανση στο σπίτι, που έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η λεύκανση.

 

Εικ. 2. Στον ασθενή αυτό φαίνεται το κλινικό αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί εάν η λεύκανση διεξαχθεί μετά την τοποθέτηση στεφανών ή έμμεσων αποκαταστάσεων ρητίνης. Τα φυσικά δόντια είναι εμφανώς πιο φωτεινά από ό,τι οι όψεις. Θα πρέπει να αφήνεται μία χρονική περίοδος μερικών εβδομάδων μετά τη λεύκανση πριν την κατασκευή νέων αποκαταστάσεων. Αυτή η αρχή δείχνει τη θετική επίδραση μιας επαγγελματικής γνωμάτευσης όσον αφορά στη διαδικασία της λεύκανσης.

 

Εικ. 3. Αυτός ο ασθενής ήθελε να κάνει λεύκανση των δοντιών του πριν την αναγκαία σύγκλειση του διαστήματος. Μετά από μία περίοδο αναμονής τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τη λεύκανση ώστε να υπάρξει μία μερική επαναφορά του χρώματος στα δόντια, η τοποθέτηση της ρητίνης ταίριαζε με τα λευκασμένα δόντια. Προτού συμφωνήσουν για τη διαδικασία της λεύκανση, θα πρέπει να εξηγείται στους ασθενείς η ανάγκη για μελλοντικές διαδικασίες ανανέωσης της λεύκανσης.

 

Who Is

Ο Dr. Christensen είναι ιδρυτής και διευθυντής ενός διεθνούς οργανισμού συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για οδοντιάτρους που ιδρύθηκε το 1981. Επίσης, είναι συνιδρυτής του οργανισμού CLINICIANS REPORT, που από το 1976 διεξάγει έρευνες σε όλους τους τομείς της οδοντιατρικής. Διατηρεί ιδιωτικό οδοντιατρείο στο Provo, Utah, ΗΠΑ.

 

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Dental Economics

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17/10/2023 20:00 (Online)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: SEPT 2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Early Bird Tickets!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 04-05/03/2023 Module II: 17-19/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 12-14/10/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA