Μία νέα επένδυση της Omnia Spa στην Ελλάδα

Από το 1990, η ιστορία μας χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη δέσμευση στον αγώνα κατά της διασταυρούμενης μόλυνσης, η οποία μας επέτρεψε να επιτύχουμε τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας που πληρούν τους αυστηρότερους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Η αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε στους οδοντιάτρους να εργάζονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά την υγιεινή, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Η Omnia s.p.a. είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία, έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στις οδοντιατρικές επεμβάσεις και είναι έτοιμη να δημιουργήσει νέες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των οδοντιάτρων.

διαβάστε περισσότερα στο Dental Tribune Greece…

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News

Επερχομενα Events

FREE WEBINAR

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17/10/2023 20:00 (Online)

Σεμινάρια

The Lip Project (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21-22/10/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: SEPT 2024

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/09-01/10/2023 (Αθήνα)

Early Bird Tickets!

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-19/11/2023 (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/10/2023 (Αθήνα)

SOLD OUT!
Μη διαθέσιμο

Ημερομηνίες διεξαγωγής: MODULE.#1 11-14/05/2023, MODULE.#2 12-15/07/2023. MODULE.#3 13-15/09/2023, MODULE.#4 17-18/11/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module Ι: 04-05/03/2023 Module II: 17-19/05/2023 Module III: 13-15/07/2022 Module IV: 12-14/10/2023

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Session I: 08-11/02/2023 Session II: 03-06/05/2023 Session III: June 2023 Session IV: 05-09/07/2023 Session V: Σεπτέμβριος 2023 Session VI: 10-15/11/2023 Session VII (optional). 2023, Los Angeles & Loma Linda Univercity, USA