Ετήσιο course 1 year clinical program in oral Implantology

Ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας

Περίοδος II: 06-09/02/2020

Η δεύτερη περίοδος του ετησίου μετεκπαιδευτικού προγράμματος Εμφυτευματολογίας θα ασχοληθεί με τη διεξοδική ανάπτυξη της φαρμακολογίας και αναισθησιολογίας που αφορούν τον εμφυτευματικό ασθενή με ή χωρίς βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό.

Γίνεται συζήτηση για όλες τις προχωρημένες τεχνικές στην εμφυτευματολογία, όπως η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου με ταυτόχρονο οστικό μόσχευμα καθώς και η αύξηση της ελλειμματικής ακρολοφίας, με ταυτόχρονη παρουσίαση και των επιπλοκών των τεχνικών αυτών. Θα γίνει παρουσίαση των ιδανικών χρόνων τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην αισθητική περιοχή και των βιολογικών αρχών και χειρουργικών τεχνικών που τη διέπουν για την επίτευξη ενός αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος. Περιλαμβάνει αρκετή θεωρία και πρακτική άσκηση στη χειρουργική των μαλακών ιστών. Επίσης θα διδαχθούν όλα τα πρωτόκολλα φόρτισης εμφυτευμάτων, διφασικό/μονοφασικό πρωτοκόλλο, άμεση φόρτιση. Θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις στην άμεση κατασκευή προσωρινής αποκατάστασης από τον οδοντίατρο επεξηγώντας όλες τις αρχές που διέπουν τη σωστή κατασκευή ενός ιδανικού προφίλ ανάδυσης. Θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοχλιούμενων και συγκολλούμενων προσθετικών αποκαταστάσεων καθώς και οι διάφορες τεχνικές τους.

Η παράδοση μιας εμφυτευματικής αποκατάστασης περιλαμβάνει επιπλέον στάδια, όπως αυτό του ελέγχου της εφαρμογής του μεταλλικού σκελετού και της τελικής κοχλίωσης ή συγκόλλησης, στα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν. Όπως επίσης και στην αντιμετώπιση των διαφόρων προσθετικών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν.

Όλα αυτά βέβαια πρέπει να διέπονται από τις βασικές αρχές της σύγκλεισης του στοματογναθικού συστήματος, οπότε η σύγκλειση επί εμφυτευμάτων είναι ένα επιπλέον κομμάτι που θα αναπτυχθεί με λεπτομέρεια.

Εκπαιδευτές:

Κωνσταντίνος Δ. Βαλαβάνης
Γιώργος Γούμενος
Αλέξανδρος Μανωλάκης
Ίλεια Ρούσσου
Ιωάννης Φακίτσας
Σπύρος Καρατζάς

Επιθυμώ να συμμετέχω στο course https://omnipress.gr/shop/σεμινάρια/one-year-clinical-program-in-oral-implantology/#st-register

Ακολουθήστε το Omnipress.gr στο Google News
ΟΛΑ ΤA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ