2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Info

The Face

Skin aging
Superficial and deep tissue aging
Chrono-aging and Photo-aging
Problems with skin texture
Problems with skin volume
Pigmentation problems (hyper/hypo-pigmentation)
Prevention of Facial Aging
The 3 D and 4 R golden rule in Facial Rejuvenation

Introduction in Aesthetics

Basic principles
Anatomy and Morphology of the face / Masculature
Perception of Smile aesthetics
Harmony - Modern though theories
Visual perception

Botulinum Toxin (Botox):

Mechanism of Botulinum Toxin
Dilution and Preparation
Indications - Contraindications
Photography - Consent forms - Patient treatment file
Possible complications and how to avoid them
Post-treatment instructions
Secrets of success

Treatment Protocols and dosage for:

Forehead rhytids
Glabella
Lateral canthal rhytids (Crow's feet)
Bunny lines
Gummy smile
Perioral lines (Smoker lines)
Mentalis muscle (Peau d' Orange)
Marionette lines
Masseter Hypertrophy
Baby Botox

Dermal Fillers :

Mechanism and types of dermal fillers
What is Hyaluronic acid?
Indications - Contraindications
Photography - Consent forms - Patient treatment file
Possible complications and how to avoid them
Post-treatment instructions
Secrets of success

Treatment Protocols for:

Nasolabial folds
Vermillion border definition
Philtrum enhancement
Lip Augmentation
Perioral lines (Smoker lines)
Marionette lines
Static rhytids

Chemical peeling:

Mechanism of chemical peeling
Types of chemical peeling
Indications - Contraindications
Possible complications and how to avoid them
Secrets of success
Post-treatment instructions

Business of Fillers and Botox

Marketing and Management
Legislation and Insurance
Questions & Conclusions

Hands-on:

Training on facial injection mannequins
Treatment plan and training on patients (1 patient per participant)

Program

duration

08:50

Εγγραφή

 

duration

09:15-10:30

Το πρόσωπο
- Γήρανση του δέρματος και των εν τω βάθει ιστών Chrono-aging και Photo-aging
Προβλήματα στην υφή του δέρματος
Προβλήματα στον όγκο του δέρματος
Προβλήματα στη χροιά (hyper/hypo-pigmentation)
Πρόληψη της γήρανσης του προσώπου
Ο χρυσός κανόνας των 3 D και 4 R στην αναζωογόνηση του προσώπου

 

duration

10:30-10:45

Διάλειμμα

 

duration

10:45-11:30

Εισαγωγή στην Αισθητική
Βασικές αρχές της Αισθητικής
Ανατομία και μορφολογία του προσώπου.
Η αισθητική του χαμόγελου
Διαταραχές της αρμονίας
Οπτική αντίληψη

 

duration

11:30-11:45

Διάλειμμα

 

duration

11:45-12:15

Το χημικό peeling
Μηχανισμός δράσης Τύποι και ουσίες Ενδείξεις και αντενδείξεις Πιθανές επιπλοκές / Οδηγίες στους ασθενείς
Μυστικά επιτυχίας

 

duration

12:15-14:30

Η Βοτουλινική τοξίνη (Botox):

Εισαγωγή
Μηχανισμός δράσης – φαρμακοκινητική
Τρόποι διάλυσης και χειρισμός σκευάσματος
Ενδείξεις – αντενδείξεις
Αρχείο θεραπείας, συναίνεση, φωτογραφίες
Πιθανές επιπλοκές και τρόποι αποφυγής τους
Μετεγχειρητικές οδηγίες
Μυστικά επιτυχίας

Πρωτόκολλα θεραπείας και δοσολογίες για:

- Ρυτίδες μετώπου
-Ρυτίδες μεσόφρυου
- Ρυτίδες έξω κανθού (πόδι της χήνας)
- Ρινικές γραμμές (bunny lines)
- Ουλικό χαμόγελο
- Περιστοματικές γραμμές (ρυτίδες καπνιστή)
- Γενειακός μυς (όψη φλούδας πορτοκαλιού)
- Γραμμές μαριονέττας (λύπης)
- Υπερτροφία μασητήρων (βρυγμός)

 

duration

14:30-15:20

Lunch break

 

duration

15:20-17:00

Τα δερματικά ενθέματα (Fillers):

Εισαγωγή
Μηχανισμός δράσης
– κατηγορίες ενθεμάτων
Τι είναι το Υαλουρονικό οξύ
Ενδείξεις – αντενδείξεις
Αρχείο θεραπείας, συναίνεση, φωτογραφίες
Πιθανές επιπλοκές και τρόποι αποφυγής τους
Μυστικά επιτυχίας
Μετεγχειρητικές οδηγίες

Πρωτόκολλα θεραπείας και τρόποι εφαρμογής για:

- Ρινοχειλικές αύλακες
- Ανάδειξη περιγράμματος χείλους (vermillion border)
- Ανάδειξη φίλτρου άνω χείλους
- Ενίσχυση όγκου χείλους
- Περιστοματικές
γραμμές (ρυτίδες καπνιστή)
- Γραμμές μαριονέτας
- Μεμονωμένες στατικές ρυτίδες

 

duration

17:00-17:15

Διάλειμμα

 

duration

17:15-18:15

Επίδειξη σε εξειδικευμένα προπλάσματα ενέσιμων θεραπειών
Εξοικείωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό

 

duration

18:15-19:00

Η Επιχείρηση των Fillers και Botox
Marketing και Management
Νομοθεσία και ασφάλιση
Ερωτήσεις - Συμπεράσματα

 

duration

08:30-10:30

Πρακτική επίδειξη ασθενή

 

duration

10:45-18:30

Πρακτική εξάσκηση των ιατρών σε ασθενείς
(1 ασθενής ανά συμμετέχοντα)

 

-

Registration Fee

Basic Botox, Fillers & Chemical Peeling Techniques (Athens)

NOT AVAILABLE

VIEW OUR UPCOMING EVENTS

Dates: 15-16/10/2022 (Athens)

Includes

Participants are certified by FERA Greece 

Course duration : 2 days

What is included : Botox-Fillers-Peeling training manual , Certification, 2 HA syringes and 80 units of Dysport per participant, breakfast and lunch for 2 days.

Upcoming Events

Dates: Module E1 19-22/02/2025, Module E2 14-17/05/2025, Module E3 17-20/09/2025

Dates: MODULE 1 (May 30 – June 1, 2024), MODULE 2 (July 18 - 20, 2024), MODULE 3 (October 17 - 19, 2024), MODULE 4 (December 5 – 7, 2024)

SOLD OUT!
Not Available

Dates: Module I: 15-18 May 2024,  Athens Greece | Module II: 11-14 July 2024, Athens Greece | Module III: 23-26 October 2024, Athens Greece | Module IV: 15-16 November 2024, Munich Germany

Dates: Module Ι: 05-07/04/2024 Module II: 10-12/06/2024 Module III: 18-20/07/2024 Module IV: 19-21/09/2024

OMNIPRESS
Newsletter
Subscribe to learn about dental events, dental news & products.
We use MailChimp as our marketing automation platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provide will be transferred to MailChimp for processing in accordance with their Privacy Policy and Terms. Newsletters content are about Events, Omnipress magazines, New products & events for dental companies with the ability to change your choices.
Omnipress will use the form information to provide you with updates. Please select that you agree & that you are over 18 years of age.