Έναρξη: 9/5/2020

Ανώτερη Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Εμφυτευματολογία


Εγγραφή
 
 
Add to Calendar 9-5-2020 09:00 25-10-2020 17:30 Europe/Athens Ανώτερη Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Εμφυτευματολογία Event: Ανώτερη Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Εμφυτευματολογία
Info at https://omnipress.gr/shop/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1/advanced-fellowship-in-oral-implantology-3/
For location check at https://omnipress.gr/shop/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1/advanced-fellowship-in-oral-implantology-3/#st-venue
Organized by OMNIPRESS
(030) 210 2222637
OMNIPRESS info@omnipress.gr 10

Πληροφορίες

Η χειρουργική εμφυτευματολογία θεωρείται σήμερα μία καθιερωμένη διαδικασία, ενταγμένη στην καθ’ ημέρα οδοντιατρική κλινική πράξη. Τα απλά εμφυετυματικά περιστατικά συχνά αντιμετωπίζονται με προβλέψιμο τρόπο είτε από ειδικευμένους εμφυτευματολόγους είτε από γενικούς οδοντιάτρους με μία βασική εκπαίδευση στα εμφυτεύματα. Ωστόσο, καθώς αντιμετωπίζει τα καθημερινά εμφυτευματικά περιστατικά, ο κλινικός οδοντίατρος θα κληθεί συχνά να διαχειριστεί πιο προηγμένα εμφυτευματικά περιστατικά, που απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις και χειρουργικές δεξιότητες.

Η ανώτερη μετεκπαίδευση στη χειρουργική εμφυτευματολογία απευθύνεται σε οδοντιάτρους που διαθέτουν βασικές γνώσεις πάνω στη χειρουργική εμφυτευματολογία και επιζητούν μία πιο προηγμένη χειρουργική εκπαίδευση. Στόχος  του προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση πάνω σε προηγμένες χειρουργικές τεχνικές της χειρουργικής εμφυτευματολογίας. Οι τεχνικές αυτές θα παρουσιαστούν ως ολοήμερα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν συνεδρίες με θεωρητικές διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση, με σκοπό να βοηθήσουν τον κλινικό να κάνει κτήμα του τις πλέον σύγχρονες αυτές τεχνικές.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν το υπόβαθρο να διαχειριστούν το σχεδιασμό και τη θεραπεία περιστατικών που περιλαμβάνουν ανάπλαση σκληρών ιστών (κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση-GBR, ανύψωση ιγμορείου, λήψη αυτομοσχευμάτων, διάσχιση ακρολοφίας κλπ), διαχείριση μαλακών ιστών, αισθητικές προσεγγίσεις, άμεση φόρτιση, προηγμένες προσθετικές αποκαταστάσεις και υπολογιστικά καθοδηγούμενη χειρουργική τοποθέτηση.

Ομιλητές

bg_image

Alberto Rebaudi
ΙΤΑΛΙΑ

bg_image

Christian Makary
ΛΙΒΑΝΟΣ

bg_image

Egon Euwe
ΙΤΑΛΙΑ

bg_image

Georges Khoury
ΓΑΛΛΙΑ

bg_image

Roland Glauser
ΕΛΒΕΤΙΑ

bg_image

Ronda Marco
ΙΤΑΛΙΑ

bg_image

Αλέξανδρος Μανωλάκης
ΕΛΛΑΔΑ

bg_image

Δημήτριος Παπαδημητρίου
ΕΛΛΑΔΑ

bg_image

Ίλεια Ρούσσου
ΕΛΛΑΔΑ

bg_image

Σταύρος Πελεκάνος
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα

09/05/2020

Θεραπευτικές προσεγγίσεις με εμφυτεύματα στην πρόσθια αισθητική ζώνη. Τι νεώτερο υπάρχει;

9:00-10:00
Κατάλληλος χρόνος για τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Ανάπλαση μαλακών ιστών πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.
Διαδικασίες κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης βήμα-βήμα

10:00-11:00
Επιλογή διαβλεννογόνιου στηρίγματος και θεραπευτική αλληλουχία

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Νέες τάσεις και παρουσίαση περιστατικών βήμα-βήμα

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση: Τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος στην πρόσθια αισθητική ζώνη με ή χωρίς ταυτόχρονη Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση-GBR. Σχεδιασμός του κρημνού και διαχείριση των μαλακών ιστών.

 

Σταύρος Πελεκάνος

10/05/2020

Βελτιστοποιώντας τη ροζ διεπιφάνεια για μακράς διάρκειας Αισθητικά αποτελέσματα στη σύγχρονη εμφυτευματολογία: αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα μυστικά του Διαβλεννογόνιου τμήματος της επιεμφυτευματικής Προσθετικής

-Μία Πρόταση για ένα Βιο-φιλικό σχεδιασμό στους χειρουργικά αναπλασθένετς μαλακούς ιστούς-

9:00-11:00
Μέρος 1
Μία Βιο-λογική Εμφυτευματική προσέγγιση. Η συνέργεια μεταξύ μαλακών ιστών ικανού πάχους, οστικής ακρολοφίας, σταθερότητας, βιο-φιλικού υπόβαθρου και αισθητικής.
- Πόσο βαθιά τοποθετούμε ένα εμφύτευμα που μπαίνει στο επίπεδο του οστού;
- Η προσέγγιση της απομίμησης της ρίζας στη σύγχρονη εμφυτευματολογία
- Είναι η αναδιαμόρφωση της οστικής ακρολοφίας ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό;
- Μαθήματα που διδάσκονται μέσα από αποτυχίες και επιπλοκές
- Τα κρυμμένα μυστικά της ροζ διεπιφάνειας

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Μέρος 2
Χειρουργικές τεχνικές που ενισχύουν το βιότυπο σε διαφορετικά στάδια της Θεραπείας
- Μόσχευμα με την τεχνική του «βύσματος», του «σάκου», συνδυασμοί
- Θεραπεία εμφυτεύματος που αποτυγχάνει
- Άμεσα μετεξακτικά περιστατικά – η πραγματική τελευταία λέξη της επιστήμης επικαιροποιημένη
- Ο αυχένας του εμφυτεύματος και η κωνική σύνδεση «Είναι Όλα Ίδια;»
Καινοτομίες στον Προσθετικό σχεδιασμό
- Το προφίλ ανάδυσης σε σχήμα «Λαιμού μπουκαλιού» και το βιολογικό υπόβαθρο
- Η ροή εργασίας στην κλινική πράξη με λεπτομέρεια. Κλινικά και Εργαστηριακά βήματα για επίτευξη Αισθητικής Αρτιότητας

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση: Συνήθεις διαδικασίες για ενίσχυση του Βιότυπου βελτιώνοντας τον όγκο και την ποσότητα των κερατινοποιημένων ιστών
- Τεχνικές μικροχειρουργικής με χρήση μονόκλωνων ραμμάτων με μέγεθος 5 και 6-0
- Κρημνοί ολικού και μερικού πάχους
- Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα
- Βελτιώνοντας το πάχος των μαλακών ιστών με ένα καινοτόμο μόσχευμα συνδετικού ιστού σε σχήμα «δίσκου»
- Παρουσίαση εκπαιδευτικού βίντεο με λεπτομερή ανάλυση βήμα-βήμα σε υψηλή ανάλυση

 

Egon Euwe

11/05/2020

Πρωινή συνεδρία:

Σταθερότητα του εμφυτεύματος: Κλινικό και επιστημονικό υπόβαθρο (Christian Makary)

09:00-10:30
Από την αρχική στην τελική σταθερότητα: η επίδραση του τύπου του οστού, της τεχνικής προετοιμασίας της περιοχής τοποθέτησης και της γεωμετρίας του εμφυτεύματος

10:30-11:00
Διάλειμμα για καφέ

11:00-12:30
Πρακτική άσκηση: Εκτιμώντας την επίδραση της μακρογεωμετρίας στη σταθερότητα των εμφυτευμάτων που τοποθετούνται σε οστό διαφορετικής ποιότητας

12:30-13:30
Γεύμα

Απογευματινή συνεδρία:

Σταθερότητα του Στοματογναθικού Συστήματος στη Χειρουργική Εμφυτευματολογία: Αναλογική και ψηφιακή προσέγγιση (Ίλεια Ρούσσου)

13:30-15:30
Θέση θεραπείας και αντιλήψεις για τη σύγκλειση στην εμφυτευματολογία

15:30-16:00
Διάλειμμα για καφέ

16:00-17:30
Βρυγμός και Επιμεφυτευματικές αποκαταστάσεις. Τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνουμε

 

Christian Makary
Ίλεια Ρούσσου

18/06/2020

Πρωινή συνεδρία:

Εφαρμογές ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια στη χειρουργική εμφυτευματολογία (Christian Makary)

09:00-10:00
Βιολογικό υπόβαθρο των κλασμάτων των πλούσιων σε αιμοπετάλια

10:00-11:00
Κλινικές εφαρμογές στη χειρουργική εμφυτευματολογία

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Πρακτική άσκηση: Αιμοληψία και προετοιμασία μεμβρανών από PRF και κολλώδους οστού (sticky bone)

Απογευματινή συνεδρία:

Επιπλοκές στα εμφυτεύματα, από την πρόληψη μέχρι τη χειρουργική θεραπεία (Δημήτρης Παπαδημητρίου)

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-15:00
Επιτυχία και επιβίωση των εμφυτευμάτων και πρωτόκολλα τοποθέτησης εμφυτευμάτων

15:00-17:00
Επιπλοκές στα εμφυτεύματα από τη χειρουργική σκοπιά

 

Christian Makary
Δημήτρης Παπαδημητρίου

19/06/2020

Πρωτόκολλο Γρήγορης & Ακίνητης αποκατάστασης – Άμεση Φόρτιση Εμφυτευμάτων για Ολικά Νωδούς Ασθενείς

09:00–11:00
Χειρουργικοί προβληματισμοί – Προσθετικά Καθοδηγούμενος Σχεδιασμός – Αρχική Σταθερότητα των Εμφυτευμάτων

11:00–11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30–13:00
Προσθετικοί Προβληματισμοί – Ψηφιακή Ροή Εργασίας με CAD/CAM

13:-00–14:00
Γεύμα

14:00-15:00
Χειρουργική Πρακτική Άσκηση: Τοποθέτηση 2 ευθέων και 2 κεκλιμένων εμφυτευμάτων σε πλαστική γνάθο

15:00–17:00
Προσθετική Πρακτική Άσκηση: Επιλογή διαβλεννογόνιων στηριγμάτων, αποτύπωση σε επίπεδο διαβλεννογόνιου στηρίγματος

 

Αλέξανδρος Μανωλάκης

20/06/2020

Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση για θεραπεία κατακόρυφων και οριζόντιων οστικών ελλειμμάτων

09:00-10:00
Κατακόρυφη οστική ανάπλαση με μη απορροφήσιμες μεμβράνες με ενίσχυση τιτανίου στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου: θεραπεία ενός vs θεραπεία δύο σταδίων

10:00-11:00
Σχεδιασμός κρημνού για Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση-GBR και τεχνικές για τη δημιουργία παθητικού κρημνού

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Συρραφή στην Κατευθυνόμενη οστική Αναγέννηση-GBR: στρατηγικές για την καθήλωση των κρημνών

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση: Κατακόρυφη οστική ανάπλαση στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου (σε γνάθο ζώου).

 

Marco Ronda

15/10/2020

Ανάπλαση του ιγμορείου άντρου ως μία προσέγγιση με ελάχιστο ρίσκο για την άνω γνάθο

09:00-10:00
Ανατομικοί προβληματισμοί και Ακτινολογική εκτίμηση

10:00-11:30
Πλάγια ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου: Χειρουργική τεχνική, Πρόληψη και διαχείριση επιπλοκών

11:30-12:00
Διάλειμμα για καφέ

12:00-13:00
Ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου από την ακρολοφία: Χειρουργική τεχνική και νέες βελτιώσεις

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση: Ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου από πλάγια και από την ακρολοφία (σε γνάθο ζώου)

 

Christian Makary

16/10/2020

Καινοτόμες λύσεις στη χειρουργική του οστού με τη χρήση της πιεζοχειρουργικής

09:00-10:00
Τα πλεονεκτήματα της πιεζοχειρουργικής στη χειρουργική του οστού

10:00-11:00
Προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου για τοποθέτηση εμφυτευμάτων με υπερήχους: κλινικά και βιολογικά πλεονεκτήματα

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Νέες λύσεις σε στενές ακρολοφίες: Τοποθέτηση εμφυτεύματος με πιεζοτόμο

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση:
Προετοιμασία του πεδίου για τοποθέτηση εμφυτευμάτων με υπέρηχο και τοποθέτηση εμφυτευμάτων με πιεζοτόμο σε στενές ακρολοφίες (σε γνάθο ζώου)

 

Alberto Renaudi

17/10/2020

Διαχείριση ατροφικών ακρολοφιών: οστικά μοσχεύματα vs τμηματικές οστεοτομίες

09:00-10:00
Αυτόλογα οστικά μοσχεύματα και τρισδιάστατη (3D) αναδόμηση του οστού

10:00-11:00
Κατακόρυφες τμηματικές οστεοτομίες

11:00-11:30
Διάλειμμα για καφέ

11:30-13:00
Εγκάρσιες τμηματικές οστεοτομίες

13:00-14:00
Γεύμα

14:00-17:00
Πρακτική άσκηση:
Εγκάρσιες τμηματικές οστεοτομίες και διαχείριση των μαλακών ιστών (σε γνάθο ζώου)

 

Georges Khoury

18/10/2020

TBA

 

Roland Glauser

Χώρος Διεξαγωγής

Divani Caravel

Το ξενοδοχείο Divani Caravel, μέλος των Leading Hotels of the World, προσφέρει πολυτέλεια και στιλ στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο και στο μετρό. Το ξενοδοχείο μας διαθέτει κομψά δωμάτια και πολυτελείς σουίτες, ποικιλία εστιατορίων και lounge/bar, ένα ...

Map

Educational Partners

Κόστος Συμμετοχής

Ανώτερη Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Εμφυτευματολογία

3.950,00

Ημ/νίες: 09-11/05/2020, 18-20/06/2020, 15-18/10/2020

Share this Event

Latest News

Upcoming Events

1 Year Clinical Program in Oral Implantology
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Περίοδος I – 31/10-03/11/2019, Αθήνα → Περίοδος II – 06-09/02/2020, Αθήνα → Περίοδος III – Μάρτιος 2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου → Περίοδος IV – 07-10/05/2020, Αθήνα → Περίοδος V – Ιούνιος 2020, Αθήνα, κλινική AthenaSmile Σταύρου Πελεκάνου → Περίοδος VI – 04/10/2020, Αθήνα → Περίοδος VII – 06-10/11/2020, Μόναχο – Γερμανία
view it
2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Θεσσαλονίκη)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/02/2020 (Θεσσαλονίκη)
view it
10 DAYS OF MASTERING SOFT TISSUE SURGERY
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: Module I 14-15/02/2020 Module II 08-10/05/2020 Module III 25-27/06/2020 Module IV 17-18/10/2020
view it
2ήμερο Σεμινάριο BOTOX & DERMA FILLERS (Αθήνα)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-16/02/2020 (Αθήνα)
view it
Εντατικό πρόγραμμα Προσθετικής
 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8/03/2020, 29-31/06/2020, 4-6/10/2020 at Divani Caravel Athens _ 30-31/10/2020 at LMU Munich
view it
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRF-PRGF)
Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος (PRF-PRGF)
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-15/03/2020 (Θεσσαλονίκη)
view it
The Masterminds vol. III
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-28/03/2020 (Αθήνα)
view it
Πλήρης εκπαίδευση Α’ βοηθειών για οδοντιάτρους με πιστοποίηση
 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/05/2020 (Αθήνα)
view it
OMNIPRESS
Newsletter
Καντε δωρεάν εγγραφή και ενημερωθείτε για οδοντιατρικά events, οδοντιατρικά νέα & προϊόντα.
Χρησιμοποιούμε το MailChimp ως πλατφόρμα αποστολής newsletters. Κάνοντας κλικ για υποβολή της φόρμας, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στο MailChimp σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης του. Οι ενημερώσεις αφορούν Events, εκδόσεις της Omnipress, Νέα προϊόντα & εκδηλώσεις εταιρειών του οδοντιατρικού χώρου με δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας.
Η Omnipress θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της φόρμας για να σας παρέχει ενημερώσεις. Παρακαλούμε επιλέξτε ότι συμφωνείτε & ότι είστε άνω των 18 ετών.