Σεμινάρια

1.200,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2019 (Αθήνα)

2.000,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2019 (Αθήνα)

3.950,00

Ημ/νίες: 05-08/09/201908-10/11/2019, 02/2020