Σεμινάρια

1.450,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/04/2019

4.450,00

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12-14/04/2019  31-02/05-06/2019  12-13/10/2019 @Divani Caravel  |   01-02/11/2019 @Munich