Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 13/11/2021

2ήμερο Σεμινάριο Botox & Dermal Fillers (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-14/11/2021 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης
Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 4/12/2021

2ήμερο σεμινάριο Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος PRP-PRF (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5/12/2021 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης