Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 20/2/2021

2ήμερο σεμινάριο Νήματα PDO / Μεσοθεραπεία / Παράγωγα αίματος PRP-PRF (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20-21/02/2021 (Αθήνα)

bg_image


Χρήστος Κρασαδάκης