Σεμινάρια

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 11/11/2023

2ήμερο Σεμινάριο Προσθετική επί Εμφυτευμάτων – Από το απλό στο πολύπλοκο (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12/11/2023 (Αθήνα)

Available
Seats

Σεμινάρια - Έναρξη: 25/11/2023

Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες (Αθήνα)

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25-26/11/2023 (Αθήνα)