Εκπαίδευση

1.200,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2019

2.000,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2019

350,00390,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-13/10/2019