Εκπαίδευση

1.200,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-9/06/2019 (Αθήνα)

2.000,00

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-7/07/2019 (Αθήνα)